Bekendmakingen week 11

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

 6211 **, Biesenweg ongenummerd, het kappen van 8 bomen, 17-0442WB, 3-3 (WB02)

6211 **, Hackenkamer (Klevarieterrein), de nieuwbouw van 8 stadswoningen op het Klevarieterrein, 16-3350WB, 7-3 (WB03)

6211 **, Klevarieterrein kavel 10, het bouwen van een vrijstaande woning, 17-0508WB, 6-3 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 111A, het reinigen van de gevel, 17-0484WB, 2-3 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 115, het vervangen van de pui door een nieuwe en het plaatsen van een zonnescherm, 17-0475WB, 2-3 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 24, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 16-3383WB, 16-3 (WB05)

6211 CB, Kleine Gracht 30, het verhuurbaar maken van de bedrijfsruimte, 17-0516WB, 7-3 (WB01)

6211 CK, Markt 30, een aanvraag gebruiksvergunning, 16-2651WB, 16-3 (WB05)

6211 CR, Nieuwstraat 21, het aanpassen van de winkelpui en het restaureren van de dakkapel, 17-0510WB, 6-3 (WB01)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van een antenne met een verzwaarde voet op het dak, 17-0278WB, 2-3 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het verbouwen van een winkelpand, 17-0139WB, 1-3 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10, het plaatsen van een lucht/lucht warmtepomp, 16-2639WB, 7-3 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 27, het aanbrengen van reclamestickers op het raam van het pand, 17-0512WB, 6-3 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van bomen op het Klevarieterrein, 16-3389WB, 1-3 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van een boom, 17-0379WB, 1-3 (WB02)

6211 LV, Aldenhofpark 30, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3351WB, 2-3 (WB03)

6211 ND, Hertogsingel 37A, het kappen van bomen, 17-0479WB, 2-3 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 10, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0181WB, 1-3 (WB02)

6211 PS, Zakstraat 3, VK het legaliseren van woningen, 16-3020WB, 1-3 (WB02)

6212 **, Sebastianenweg/Ganzendries ongenummerd, het kappen van 2 bomen, 17-0519WB, 7-3 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 21, het kappen van 3 bomen, 17-0312WB, 1-3 (WB02)

6212 BP, Glacisweg 28C, het wijzigen van de bestemming voor uitbating terras, 17-0504WB, 6-3 (WB01)

6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 101, het kappen van 3 bomen, 17-0513WB, 7-3 (WB01)

6212 EJ, Mosasaurusweg 17, het kappen van 2 bomen, 17-0331WB, 2-3 (WB02)

6212 EP, Observantenweg 73, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het woonhuis op souterrain en begane grond niveau, 17-0155WB, 2-3 (WB02)

6213 BK, Cannerweg 180-182, het samenvoegen van de panden, 17-0470WB, 1-3 (WB01)

6213 BS, Picardenlaan 19, het verduurzamen van de woning, 17-0509WB, 6-3 (WB01)

6215 **, hoek Penatenhof – Herculeshof - Aureliushof en hoek Herculeshof - Planetenhof, het bouwen van 2 rioolputten met stuwfunctie, 17-0370WB, 17-2 (WB01)

6217 SB, Kastanjelaan 66, onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan het in- en exterieur Fort Koning Willem I, 17-0492WB, 2-3 (WB01)

6219 PC, Lage Frontweg 9, een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, 17-0073WB, 6-3 (WB02)

6221 BP, Stationsstraat 14, het realiseren van 3 appartementen op de verdiepingen en een winkelruimte op de begane grond, 16-3022WB, 2-3 (WB02)

6221 BZ, Bourgognestraat 72, het legaliseren van de kamerverhuur (5 kamers begane grond en 1e verdieping) en woningsplitsing (appartement 2e verdieping), 17-0468WB, 1-3 (WB01)

6221 CP, Hoogbrugstraat 55, het wijzigen van de bestemming naar winkelondersteunende horeca, 17-0511WB, 6-3 (WB01)

6221 CS, Hoogbrugstraat 70, het legaliseren van de woningsplitsing en het omzetten naar kamerverhuur, 16-2979WB, 1-3 (WB02)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 35, het wijzigen van de functie berging naar wonen, 17-0482WB, 2-3 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 91, 91ABCD, het legaliseren van de woningsplitsing van de bedrijfswoning naar 4 appartementen, 17-0487WB, 2-3 (WB01)

6221 GH, Heugemerweg 93, het omzetten van een woning naar kamerverhuur, 17-0220WB, 7-3 (WB02)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 11, het legaliseren van het studentenhuis, 17-0044WB, 1-3 (WB03)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, AA093500884, 17-0032BM, 07-02 (BM03)

6223 **, Sluisdijk, het aanleggen van in- en uitritten tbv sloop oude sluis, 17-0473WB, 1-3 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 195, het kappen van een boom, 17-0502WB, 4-3 (WB01)

6224 AL, Meerssenerweg 372, het legaliseren van de verbouwing tot 7 woningen, 16-2728WB, 3-3 (WB02)

6224 JX, Adelbert van Scharnlaan 200, ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor 7 studentenwoningen, 17-3 (36a)

6224 LV, Sint Gerardusweg 50, het plaatsen van handelsreclame, 17-0465WB, 1-3 (WB01)

6225 **, Regenboogschotel 1 (kavel 3 Ambyerveld), het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-0485WB, 2-3 (WB01)

6225 BR, Koninginnestraat 2A, het wijzigen van de gebruiksfunctie, 17-0471WB, 1-3 (WB01)

6225 CH, In de O 1, het vervangen en isoleren van het plat dak van het woonhuis, 17-0035WB, 6-3 (WB03)

6225 GW, naast Iepenhoven 40, het kappen van 4 bomen, 17-0507WB, 6-3 (WB01)

6225 JS, Schovenlaan 40, het bouwen van een slaapkamer op de bestaande garage, 17-0481WB, 2-3 (WB01)

6225 NB, Molenweg 109, het plaatsen van een dakkapel in de voor- en achtergevel, 17-0476WB, 2-3 (WB01)

6226 **, Bemelerweg ongenummerd, het kappen van 12 essen, 17-0280WB, 6-3 (WB08)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 17-0068WB, 3-3 (WB03)

6226 CB, Mockstraat 69, het omzetten van een woning naar onzelfstandige wooneenheden, 17-0061WB, 3-3 (WB03)

6226 CN, Europalaan 75, het kappen van 8 bomen, 17-0315WB, 3-3 (WB02)

6226 EB, Kapelstraat 28, het wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen, 16-3108WB, 3-3 (WB08)

6226 HR, Akersteenweg 5C, het kappen van een boom, 17-0503WB, 5-3 (WB01)

6227 AD, Akersteenweg 176, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-3305WB, 2-3 (WB03)

6227 CL, Steegstraat 23, het legaliseren van de aanwezige rookgasafvoeren, 17-0064WB, 3-3 (WB03)

6227 CS, De Mandel 2A, het verruimen van de bestemming naar dienstverlening/praktijkruimte, 17-0326WB, 6-3 (WB02)

6227 XP, Blanckenberghofstraat 47,het intrekken van een omgevingsvergunning na bezwaar, 16-0592BB , 1-3 (WB18)

6228 SX, Kortenbosch 23, het plaatsen van een fietsoverkapping in de voortuin, 17-0103WB, 6-3 (WB08)

6229 PM, Watermolen 1, het monteren van reclame blindframes met zeildoeken, 17-0472WB, 1-3 (WB01)

6229 VW, Termileslaan 80, het plaatsen van een schoorsteenpijp op de overkapping, 17-0207WB, 1-3 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB18   Geweigerde omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

36a       Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 17 maart 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB18: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 17 maart 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient men een afspraak te maken met dhr. Eugène Smeets; telefoon (043) 350 45 95 of via de mail; eugene.smeets@maastricht.nl. De schriftelijke zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. Richt de zienswijze aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.