Bekendmakingen week 11

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 30, het in werking hebben van een mobiele puinbreker - 2019-202382, 19-0474WB, 6-3 (23)

6211 AX, Boschstraat 46, het creëren van een doorbraak op de begane grond, 19-0519WB, 6-3 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 17, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0493WB, 1-3 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17B01, 17B02 en 17C, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning inzake het realiseren van 3 woningen op de verdiepingen, 19-0443WB, 28-2 (WB13)

6211 KP, Lenculenstraat 11, het uitbreiden van het dakterras aan de achterzijde van het pand, 19-0501WB, 1-3 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 15A, het verbouwen van een appartement op de begane grond, 19-0507WB, 1-3 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 10, het legaliseren van zelfstandige wooneenheden, 18-2636WB, 1-3 (WB03)

6211 NC, Hertogsingel 29B, het vestigen van kamergewijze verhuur, 6 wooneenheden, 19-0089WB, 1-3 (WB03)

6211 PG, Brusselsestraat 46, een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0503WB, 1-3 (WB01)

6211 PP, Statensingel 149, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2783WB, 28-2 (WB03)

6211 PZ, Herdenkingsplein 42, het plaatsen van zonnepanelen, 19-0228WB, 1-3 (WB02)

6211 SE, Batterijstraat 21C, het herstellen van het voegwerk aan de linker gevel, 19-0497WB, 1-3 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van de woning, 19-0508WB, 1-3 (WB01)

6212 **, Luikerweg ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken paasvuur 19-4 - 2019-201484, 19-0201WB, 28-2 (23)

6212 CC, Papenweg 17, het renoveren van het dak en het verbouwen van de zolderverdieping van een bestaande woning, dakisolatie plaatsen en het maken van een slaapkamer, 19-0492WB, 1-3 (WB01)

6215 **, achterzijde Muzenhof 22, 24, 28, het kappen van 2 bomen, 19-0398WB, 28-2 (WB02)

6215 **, Penatenhof naast huisnummer 28, het kappen van een boom, 19-0396WB, 1-3 (WB02)

6216 CD, Dokter Bakstraat 79, het legaliseren van kamergewijze verhuur voor 6 eenheden, behoud van kantoor en legaliseren dakkapel achterzijde, 19-0111WB, 6-3 (WB03)

6216 CP, Parafeustraat 1, het plaatsen van een nieuw hekwerk in de erfafscheiding, 19-0517WB, 6-3 (WB01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het vervangen van de luifel boven het winkelcentrum, 19-0505WB, 1-3 (WB01)

6216 XN, Roemerstraat 50, het kappen van een boom, 19-0393WB, 1-3 (WB02)

6217 GX, Brusselseweg 381B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0117WB, 28-2 (WB03)

6217 JS, Via Regia 20A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0498WB, 1-3 (WB01)

6217 LL, Frederikbastion 39, het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde, 19-0169WB, 1-3 (WB03)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van 1 boom, 19-0488WB, 28-2 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 24, het uitbreiden van de kamergewijze verhuur met 1 extra kamer, 19-0091WB, 28-2 (WB02)

6221 AM, Sterreplein 17, het plaatsen van 10 zonnepanelen op het dak, 19-0500WB, 1-3 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 21-23, het verbouwen en uitbreiden van Bread & Delicious, 18-2317WB, 6-3 (WB02)

6221 CH, Lage Barakken 29, het verbouwen en restaureren van de 2 appartementen, 19-0484WB, 28-2 (WB01)

6221 SJ, Alfons Ariënsstraat 2, het kappen van 3 coniferen, 19-0509WB, 2-3 (WB01)

6222 AL, Meerssenerweg 218, het splitsen van 1 woning in 4 wooneenheden, 19-0087WB, 28-2 (WB03)

6222 AM, Mariënwaard 3, het wijzigen van de woning naar 6 kamers, 19-0093WB, 28-2 (WB08)

6222 NL, Ankerkade 127, het bouwen van een opslaghal voor stalen buizen, 18-2143WB, 28-2 (WB03)

6222 NR, Kotterweg 20A, het renoveren van de gevels en het dak van de bedrijfshal, 19-0490WB, 28-2 (WB01)

6224 JK, Scharnerweg 116A, het legaliseren van de kamerverhuur voor 4 studenten, 18-2686WB, 1-3 (WB03)

6224 LH, Heerderweg 118, het realiseren van een dakterras, 19-0512WB, 4-3 (WB01)

6226 WZ, Gaspeldoorn 9, het kappen van 1 boom, 19-0513WB, 5-3 (WB01)

6227 BX, Einsteinstraat 26, het verbouwen van winkel naar dierenkliniek, 19-0510WB, 2-3 (WB01)

6227 TH, Kerkhofweg 2A 02, het kappen van 1 boom, 19-0511WB, 3-3 (WB01)

6228 EA, Borghaag 25, het in werking hebben van een mobiele puinbreker - project 31218 van 18-3 tot 17-6 - 2019-202361, 19-0468WB, 28-2 (23)

6229 **, Paul Henri Spaaklaan 1, het wijzigen van de bestemming van het pand, 19-0495WB, 1-3 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63-65, het starten van het bedrijf Medace B.V. - 2019-202425, 19-0485WB, 6-3 (23)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63A, het maken van 2 nieuwe brandscheidingen op begane grond van het pand en het plaatsen van 2 gevelroosters, 19-0502WB, 1-3 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.