Bekendmakingen week 11

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Biesenweg ongenummerd terrein afvalwaterzuivering, het kappen van bomen, 18-0530WB, 2-3 (WB01)

6211 **, Encycliek - Sphinx-Zuid, Nieuwbouw appartementencomplex SphinxTuin, 18-0535WB, 5-3 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid blok 5, het realiseren van 70 appartementen Sphinx zuid blok 5, 18-0559WB, 6-3 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid blok 6, het realiseren van 36 grondgebonden woningen op een parkeergarage Sphinx Zuid Blok 6, 18-0562WB, 6-3 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid blok 7, het realiseren van 45 appartementen Sphinx blok 7, 18-0564WB, 6-3 (WB01)

6211 CL, Markt 65, het legaliseren van de bestaande airco unit en het vernieuwen van 3 stuks op het platte dak, het maken van een terrasputje, 17-2361WB, 5-3 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 4, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van gevelreclame, 18-0158WB, 1-3 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 57B01, het realiseren van 2 doorbraken op de verdiepingen tussen de panden Kesselskade 57 en 58, 18-0561WB, 6-3 (WB01)

6211 PR, Statensingel 179, het omzetten van een woonhuis naar wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 18-0134WB, 5-3 (WB03)

6211 RB, Herbenusstraat 89, het nieuw bouwen van een keuken, dramalokaal en een berging, 18-0573WB, 7-3 (WB01)

6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het oprichten van Stichting the Masters, 18-0500WB, 6-3 (23)

6211 RN, Capucijnenstraat 5A tot en met 13D, het slopen van de appartementen, 18-0384WB, 1-3 (WB02)

6211 RR, Capucijnenstraat 24, het verhogen van de tuinmuur, het verbreden van de poort en het plaatsen van een raampje, 18-0011WB, 2-3 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 43B, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0532WB, 4-3 (WB01)

6211 TE, Sint Servaasklooster 14, het kappen van een Moerascipres, 18-0452WB, 2-3 (WB02)

6213 GC, Tongerseweg 241, het aanpassen van de dakramen en zolderverdieping, 18-0191WB, 5-3 (WB03)

6213 GR, Cabernetlaan 15, het kappen van 2 bomen, 18-0416WB, 5-3 (WB02)

6213 GV, Pommardlaan 35, het kappen van 2 bomen, 18-0484WB, 6-3 (WB02)

6214 **, Ruttensingel, Brouwersweg, Resedastraat, Rozenstraat, Hyacintenstraat en Begoniastraat, het plegen van onderhoud en verduurzaming van woningen in Mariaberg, 18-0578WB, 7-3 (WB01)

6214 AM, Volksplein 33B, het legaliseren van de kamerverhuur in de vorm van 5 wooneenheden, 18-0553WB, 6-3 (WB01)

6215 BE, Herculeshof 25, het wijzigen van de bestemming van detailhandel in winkelondersteunende horeca, 18-0560WB, 6-3 (WB01)

6216 BV, Via Regia 143A, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-2593WB, 5-3 (WB02)

6216 CG, Brusselsepoort 65, verzoek intrekken verleende omgevingsvergunning 17-0427WB en restitutie legeskosten, 18-0373WB, 2-3 (WB13)

6216 ES, Hintzenstraat 15, het aanleggen van een inrit, kappen van 2 bomen, toevoegen kozijn en luifel en inpandige constructieve doorbraken, 18-0546WB, 5-3 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, het realiseren van een inrit en een opstelplaats voor een brandweerauto bij de Islamitische Basisschool El Habib, 18-0571WB, 7-3 (WB01)

6217 **, Antoon van Elenstraat, AA093501042, 18-0003BM, 05-03 (BM04)

6217 HD, Brusselseweg 404, het kappen van een boom, 18-0426WB, 6-3 (WB02)

6217 JH, Bilserbaan 50, het legaliseren van 3 woningen, 18-0550WB, 6-3 (WB01)

6218 NA, Brusselseweg 807, het maken van een aanbouw met daaronder een kelder aan de woning, 18-0545WB, 5-3 (WB01)

6219 **, ten westen Bosscherweg (tussen Frontensingel en Noorderbrug), NBT het kappen van een aantal bomen t.b.v. kunstwerk G, 18-0522WB, 1-3 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het restaureren van de Radiumschoorsteen, 18-0197WB, 7-3 (WB02)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het verbouwen van de Mediamarkt Maastricht, 18-0544WB, 5-3 (WB01)

6221 AM, Sterreplein 1, het legaliseren van de 2 woningen (short stay) en atelierfunctie, 17-2407WB, 5-3 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 2, het plaatsen van lichtreclame op de voorgevel, 18-0209WB, 5-3 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 27, het realiseren van een gelijkvloerse instaphoogte voor reizigers van het perron langs spoor 4 van het station Maastricht, 18-0576WB, 7-3 (WB01)

6221 CH, Wycker Brugstraat 2 - Wilhelminasingel 60 - Lage Barakken 25, het plaatsen van zonnepanelen, 17-2081WB, 2-3 (WB02)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het verbouwen van de overdekte ruimte op de begane grond in een slaapkamer, 18-0202WB, 7-3 (WB03)

6221 GE, Heugemerweg 39-41, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0542WB, 5-3 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 105, het wijzigen van het entreepand en interne aanpassingen, 18-0523WB, 2-3 (WB01)

6222 **, Ankerkade ongenummerd, het oprichten van een historisch monument voor het behouden deel voormalig raderwerk Sluis Limmel, 18-0554WB, 6-3 (WB01)

6222 **, Limmelderweg ongenummerd, het bouwen van een bedrijfspand Logic All, 18-0529WB, 2-3 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 6, het oprichten van autobedrijf Moelans, 18-0502WB, 6-3 (23)

6222 NH, Karveelweg 6, het wijzigen van de bestemming naar autoreparatie-herstelbedrijf, 18-0537WB, 5-3 (WB01)

6222 TM, Kasteel Montfortstraat 28, het plaatsen van terrasschermen, terrasverwarming, terrasverlichting en het vervangen van een rolluik en een zonweringdoek, 18-0548WB, 5-3 (WB01)

6224 **, Burgemeester van Oppenstraat, NZ093502880, 18-0041BM, 05-03 (BM01a)

6224 EH, Koningsplein 121, het verbouwen van de woning met kamerverhuur naar 6 zelfstandige woningen, 18-0128WB, 5-3 (WB02)

6224 HT, Eburonenweg 3-5, het vervangen van sectionaaldeuren met toevoeging van een gevelpui en het realiseren van een patio voor 'beroep aan huis', 18-0580WB, 7-3 (WB01)

6225 **, Ambyerstraat Noord ongenummerd, AA093500883, 18-0009BM, 01-03 (BM02)

6225 AC, Gravenstraat 2, het plaatsen van 2 dakkapellen, 18-0547WB, 5-3 (WB01)

6225 AS, Westrand 1A - 1H, het kappen van 8 bomen, 18-0520WB, 1-3 (WB01)

6225 GM, Acaciahoven 9, het uitbreiden van de begane grond aan de linkerzijde van de woning, 18-0555WB, 6-3 (WB01)

6226 AL, Friezenstraat 15, het uitbreiden van de woonkamer, 18-0526WB, 2-3 (WB01)

6226 GT, Burgemeester Cortenstraat 149, het kappen van 3 bomen, 18-0415WB, 6-3 (WB02)

6226 VX, Pastoor Jacobsweg 12, het plaatsen van een serre tegen de achtergevel van het woonhuis, 18-0581WB, 7-3 (WB01)

6226 WC, Meidoorn 40, het kappen van 1 boom, 18-0342WB, 1-3 (WB02)

6227 AB, Akersteenweg 66, het wijzigen van de bestaande vluchtweg uit de bovenwoning, 18-0525WB, 2-3 (WB01)

6228 XX, Rijksweg 31B, het veranderen van een inpandige garage naar kantoor en het vervangen van de garagepoort door een grote pui, 18-0563WB, 6-3 (WB01)

6229 **, Henri Spaaklaan ongenummerd, het kappen van 1 boom, 18-0579WB, 7-3 (WB01)

6229 AV, de Beente 1, het aanleggen van een oprit aan de voorzijde van de woning, 18-0354WB, 5-3 (WB08)

6229 GN, Dopplerdomein 23, het vervangen van de gevelbeplating, 18-0577WB, 7-3 (WB01)

6229 GV, Forum 100, het kappen van 10 bomen, 18-0574WB, 7-3 (WB01)

6229 VW, Termileslaan 96, het verbouwen van de garage, 18-0483WB, 5-3 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02 Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02, BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.