Bekendmakingen week 12

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CA, Kleine Gracht 19A, het verbouwen en wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen, 17-0548WB, 10-3 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 28B, het plaatsen van een brandwerende deur in een appartement waardoor de gang en het toilet wordt toegevoegd, 17-0550WB, 10-3 (WB01)

6211 CK, Markt 41-Gubbelstraat 40, het beginnen van een brasserie, 17-0029WB, 8-3 (23)

6211 CL, Markt 70, het oprichten van een hamburgerrestaurant, 17-0490WB, 9-3 (23)

6211 CL, Markt 70, het verdoeken en inkorten van de bestaande markies, 17-0562WB, 13-3 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 2, het monteren van een uitvalscherm, 17-0521WB, 8-3 (WB01)

6211 EL, Hoenderstraat 3, het wijzigen van de winkelpui, 17-0341WB, 9-3 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 2, het aanbrengen van 3 terrasheaters tegen zijgevel en vogelpinnen, 17-0082WB, 9-3 (WB02)

6211 GW, Bredestraat 10 en Heggenstraat 13, het aanbrengen van reclame, 16-1290WB, 13-3 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 9, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-0126WB, 13-3 (WB02)

6211LD, Vrijthof 20, het verbouwen van het Rijksmonument, 16-3037WB, 23-3-2017 (WB09)

6211 LE, Vrijthof 47, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0198WB, 13-3 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, het aanbrengen van zonnepanelen door verduurzamingmaatregelen, 17-0422WB, 14-3 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, het plegen van onderhoud aan de daken fase 3, 16-3326WB, 9-3 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 8, het vervangen van enkel glas in isolerend glas, 17-0552WB, 10-3 (WB01)

6211 ND, Hertogsingel 37A, het kappen van bomen, 17-0479WB, 8-3 (WB02)

6211 PM, Statensingel 71, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2921WB, 14-3 (WB02)

6211 PX, Herdenkingsplein 16A, het aanbrengen van extra hemelwaterafvoeren en deze aansluiten op de bestaande riolering parkeergarage, 17-0529WB, 9-3 (WB01)

6211 RH, Herbenusstraat 144A 01 en 144A 02, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-3199WB, 9-3 (WB02)

6211 XH, Misericordestraat 25, het vervangen/plaatsen van openbare verlichting, 17-0555WB, 13-3 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 29, het kappen van een boom, 17-0577WB, 14-3 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verwijderen en nieuw plaatsen van vlaggenmasten voor de hoofdentree van het politiebureau, 17-0579WB, 14-3 (WB01)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 10, het wijzigen van de bestemming pastoorswoning naar reguliere woonfunctie, 17-0554WB, 13-3 (WB01)

6212 CG, Papenweg 34, het wijzigen van de inrichting, 17-0489WB, 10-3 (23)

6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 101, het kappen van 3 bomen, 17-0513WB, 13-3 (WB02)

6212 XA, Mergelweg 7, het legaliseren van de woningsplitsing in 2 zelfstandige woningen, 17-0412WB, 13-3 (WB02)

6212 XN, Parkweg 37, het verbouwen van de ondergrondse garage tot verblijfsruimte en het bouwen van een fietsenberging en vervangen muren door stalen liggers op begane grond, 17-0292WB, 9-3 (WB02)

6213 BG, Cannerweg 2, het splitsen van de bestaande woning in 2 woningen, 17-0129WB, 13-3 (WB02)

6213 CR, Porthoslaan 16, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-0324WB, 13-3 (WB02)

6213 EC, Médoclaan 66, het realiseren van een gesloten bronsysteem conform BRL2100, Protocol 2101, BRL11000, Protocol 11001, 17-0558WB, 13-3 (WB01)

6213 NE, Susserweg 3, het maken van een keukenraam aan de achterzijde van de woning, 17-0580WB, 14-3 (WB01)

6215 GD, Valeriushof 63A, het plaatsen van een overkapping van het dakterras aan de achterzijde van de woning, 17-0537WB, 9-3 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg 90, het exploiteren van een bistro, 16-3152WB, 9-3 (23)

6216 PX, Touwslagersdreef 12B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-3187WB, 10-3 (WB08)

6216 VX, Opalinestraat 107, het kappen van een boom, 17-0333WB, 13-3 (WB08)

6216 XB, Silexstraat 41, het slopen van het bestaande schoolgebouw, 17-0568WB, 13-3 (WB01)

6217 CK, Widelanken 92 tot en met 184, het slopen van 72 woningen, 16-3286WB, 14-3 (WB02)

6217 KV, Franquinetstraat 32, het kappen van een dennenboom, 17-0445WB, 9-3 (WB02)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 17-0499WB, 13-3 (23)

6219 BP, Valkenierstraat 34, het plaatsen van een carport, 17-0242WB, 9-3 (WB02)

6219 NE, Bosscherweg 115, het kappen van bomen voor de dijkverbetering, 17-0564WB, 13-3 (WB01)

6219 NW, Sandersweg 194, een revisievergunning (milieu) 2016-602203, 16-2726WB, 23-3 (WB05)

6221 **, John F Kennedysingel ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 17-0500WB, 9-3 (23)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0575WB, 14-3 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 19, het wijzigen van de bestemming op de begane grond naar droge horeca (categorie 2), 17-0084WB, 8-3 (WB03)

6221 BR, Stationsstraat 54, het plaatsen van reclame, 17-0535WB, 9-3 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 1B, het legaliseren van een woningsplitsing, 17-0228WB, 8-3 (WB02)

6221 CN, Hoogbrugstraat 11, het legaliseren van de omzetting naar kamers, 16-2095WB, 8-3 (WB02)

6221 EA, Wycker Brugstraat 3, het verbouwen van het winkelpand, 17-0189WB, 10-3 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 31, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame en het plaatsen van nieuwe entreedeuren, 17-0072WB, 14-3 (WB02)

6222 NC, Willem Alexanderweg 4, het uitbreiden van het bestaand bedrijfspand en het bouwen van een bedrijfshal, 16-3157WB, 10-3 (WB03)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, AA093500884, 17-0032BM, 8-3 (BM04)

6222 **, Borgharenweg ongenummerd, NZ093501938, 17-0059BM, 13-3 (BM01a)

6223 EP, Op de Bos 300, het kappen van 8 populieren, 17-0488WB, 10-3 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 195, het kappen van een boom, 17-0502WB, 14-3 (WB02)

6225 AH, Severenstraat 150A en 150C, het verwijderen van asbest, 17-0526WB, 9-3 (WB01)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 174, het plaatsen van een reclame aan het bedrijfsgebouw, 17-0219WB, 14-3 (WB03)

6225 GW, Iepenhoven 19, het verbouwen van het woonhuis naar 2 appartementen, 17-0024WB, 14-3 (WB03)

6225 XP, Discusworp 4, het renoveren van 2 natuurgrasvelden naar 2 kunstgrasvelden, 17-0328WB, 8-3 (23)

6226 BN, Pastoor Janssenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel en het verwijderen van het stalen dakspant, 16-2948WB, 8-3 (WB02)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34-36, NZ093500761, 17-0056BM, 9-3 (BM01)

6226 CB, Mockstraat 79, het kappen van 1 kastanjeboom, 17-0566WB, 13-3 (WB01)

6226 GH, Dampstraat 15, het kappen van een bergesdoorn, 17-0415WB, 8-3 (WB02)

6226 HR, Akersteenweg 5C, het kappen van een boom, 17-0503WB, 10-3 (WB02)

6227 BM, Dorpstraat 111, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 17-0066WB, 13-3 (WB03)

6227 BM, Dorpstraat 111, het wijzigen van een monument, 17-0573WB, 14-3 (WB01)

6227 **, Hovenstraat ongenummerd, het kappen van een boom, 17-0338WB, 8-3 (WB08)

6229 PM, Watermolen 1, het monteren van reclame blindframes met zeildoeken, 17-0560WB, 13-3 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM04  Definitief/instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05, WB09:Deze plannen liggen vanaf 24 maart 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.