Bekendmakingen week 12

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Spilstraat, Heilige Geest, Nieuwstraat, Markt, Grote Gracht, NZ093502927, 19-0063BM, 12-03 (BM01a)

6211 AK, Bassin 88, het verankeren van 6 terrasparasols in de ondergrond, 19-0522WB, 7-3 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 73, het herbestemmen van de kapel en het verbouwen van de begane grond en de kelder, 18-2505WB, 13-3 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105A, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van het pand, 18-2713WB, 8-3 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30A, het wijzigen van een inrichting, 2019-201634, 19-0244WB, 8-3 (23)

6211 AX, Boschstraat 60, het doen van constructie aanpassingen aan de 2e verdiepingsvloer en de kapconstructie, 18-2550WB, 13-3 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 108, het plaatsen van 7 fluisterstille airco's, 18-1843WB, 13-3 (WB02)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 12A, het bouwen van een nieuw dak met nieuwe dakconstructie, 18-2763WB, 7-3 (WB02)

6211 CL, Markt 63 en 64, het aanvragen van terrasschotten en parasols, 18-2678WB, 11-3 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 1, het aanbrengen van zonneschermen aan de gevel, 19-0569WB, 13-3 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van 1 parasol op het terras, 19-0162WB, 8-3 (WB03)

6211 JP, Sint Pieterstraat 56, het reinigen van het metselwerk en het vernieuwen van het voegwerk van het pand, 19-0553WB, 12-3 (WB01)

6211 JW, Maasboulevard 95, het realiseren van 2 nieuwe loopbruggen met pontons en een toegangspoort, 18-2782WB, 11-3 (WB03)

6211 NT, Jekerstraat 36, het verwijderen van asbest, 19-0560WB, 12-3 (WB01)

6211 XR, Charles Vos-cour 14A, het kappen van 1 boom, 19-0526WB, 8-3 (WB01)

6213 CK, d'Artagnanlaan 42, het vergroten van een dakkapel, 19-0538WB, 9-3 (WB01)

6213 HH, Pletzersstraat 24, het verbouwen van het woonhuis, 18-2815WB, 11-3 (WB03)

6213 JT, Veulenerbank 26, het uitgraven van een kelder onder de bestaande woning, 19-0561WB, 12-3 (WB01)

6214 AJ, Brandenburgerweg 31, het verbouwen van 1 woning met 12 kamers naar 3 woningen waarvan 1 woning met 10 kamers, 19-0546WB, 11-3 (WB01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het vervangen van de luifel boven het winkelcentrum, 19-0542WB, 11-3 (WB01)

6216 SZ, Kremersdreef 124, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de bestaande woning, 19-0537WB, 8-3 (WB01)

6217 GH, Petrus Gaginistraat 40, het splitsen van de bestaande woning naar 4 woningen, 19-0050WB, 11-3 (WB03)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 43, het kappen van 1 berk, 19-0451WB, 11-3 (WB02)

6217 LZ, Ravelijnstraat 96, de realisatie van de buitenruimte infra bouwplan Ravelijn en omgeving, inclusief op hoogte brengen bouwkavel, 19-0129WB, 11-3 (WB03)

6219 NT, Sortieweg 39, een milieuneutrale aanvraag maalinstallatie gebouw 8 en het tijdelijk plaatsen van een stikstoftrailer op het buitenterrein voor een termijn van 18 maanden, 18-2827WB, 8-3 (WB02)

6222 AE, Meerssenerweg 1A, het realiseren van een Greenhouse voor Horeca Categorie 3 inclusief terras, 19-0524WB, 7-3 (WB01)

6222 CJ, Emmausstraat 16, het verlagen van de stoeprand, 19-0415WB, 11-3 (WB08)

6222 EP, Pastoor Mulkenshof 25, het starten van een klein salon aan huis, 19-0245WB, 12-3 (WB02)

6222 NR, Kotterweg 20A, het renoveren van de gevels en het dak van de bedrijfshal, 19-0490WB, 12-3 (WB02)

6222 PD, Meerssenhoven, Boekenderweg en Fregatweg, 19-0061BM, 08-03 (BM01a)

6222 XG, Kasteel Bleienbeekstraat 9B, het legaliseren van een woningsplitsing, 19-0547WB, 11-3 (WB01)

6224 **, Burg. Bauduinstraat / Burgemeestersplein / Schepen van Panhuysstraat / Burg. Raatstraat /  Burg. Nierstraszstraat / Burg. Pijlstraat / Burg. van Oppenstraat / Dr. Schaepmanstraat / Morsestraat, het aanpassen/vernieuwen van de kozijnen van het renovatieproject 110 woningen Wittevrouwenveld, 19-0077WB, 8-3 (WB03)

6224 **, Groene Loper VEX 3 – 4 – 5 - 6, NZ093502922, 19-0064BM, 11-03 (BM01)

6224 CM, President Rooseveltlaan 173A-183D, het renoveren van 24 appartementen  Blok 8 aan de President Rooseveltlaan, 19-0536WB, 8-3 (WB01)

6224 DZ, Professor van Italliestraat, NZ093502866, 19-0056BM, 08-03 (BM01a)

6224 JT, Nassaulaan 21 TR01, het plaatsen van een hekwerk voor luchtmeetstation Nassaulaan, 19-0378WB, 8-3 (WB02)

6224 KV, Oranjeplein 106, het kappen van bomen, 19-0373WB, 12-3 (WB02)

6226 BD, Bergerstraat 60, het kappen van 2 bomen, 19-0574WB, 13-3 (WB01)

6226 CN, Europalaan 41, een uitrit aanleggen of veranderen, 19-0539WB, 9-3 (WB01)

6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D5, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horecacategorie 1/2, 18-2708WB, 13-3 (WB08)

6227 **, Veldstraat ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken op 20-04 - 2019-202457, 19-0486WB, 8-3 (39)

6227 AB, Akersteenweg 82, het legaliseren van de bestaande studio in het souterrain, 18-2725WB, 13-3 (WB02)

6227 AR, Demertstraat 34, het slopen en herbouwen van de garage, 19-0180WB, 12-3 (WB03)

6227 AT, Demertstraat 110A-110B, het herindelen van het pand, 19-0137WB, 1-3 (WB03)

6227 RM, Haspengouw 47, het aanleggen van een inrit aan de rechterkant van de woning, 19-0194WB, 11-3 (WB03)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden ongenummerd, een verzoek tot afwijking van het planologisch regime voor de terreininrichting, 18-2701WB, 13-3 (WB02)

6227 TE, Pastoor Heijnenstraat 42A-B, het splitsen van de woning in 2 appartementen, 19-0549WB, 12-3 (WB01)

6227 VA, Kelvinstraat 3, het realiseren van een verdiepingsvloer voor een bibliotheek, 19-0171WB, 11-3 (WB03)

6227 VC, Kelvinstraat 26, het maken van een uitbouw aan de zijkant van de woning, 19-0529WB, 8-3 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.