Bekendmakingen week 13

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frontensingel ter hoogte van nummer 1, het kappen van 1 boom, 19-0582WB, 14-3 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 5, het splitsen van de bestaande woning in 2 woningen, 19-0090WB, 18-3 (WB03)

6211 ED, Kleine Staat 9-11, het restaureren van de kozijnen en gevels, 19-0604WB, 18-3 (WB01)

6211 GH, Eikelstraat 1B, het kappen van 1 kersenboom, 19-0608WB, 18-3 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 4, herstel- verbouwingswerkzaamheden naar aanleiding van de brandschade aan het pand, 19-0613WB, 18-3 (WB01)

6211 HK, Sint Bernardusstraat 1B, het vervangen van de kunststof kozijnen door houten kozijnen, 19-0592WB, 15-3 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 21, het plaatsen van 16 zonnepanelen op het dakvlak aan de achterzijde, 19-0598WB, 16-3 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 20, het verbouwen van het hotel met 7 kamers tot hotel met 10 kamers (3 extra kamers in het voorpand), 18-0193WB, 28-3 (WB05)

6211 LN, Tongersestraat 22A, het ophangen van zonneschermen, 19-0628WB, 20-3 (WB01)

6211 PR, Statensingel 195, het herstellen van de oorspronkelijke uitstraling van de voorgevel, 18-2778WB, 20-3 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 8C en 9, het vervangen van het zink in de goot en het schilderen van het pand, 19-0625WB, 20-3 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het aanbrengen van een luifel, 19-0232WB, 14-3 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, het starten van het bedrijf De Volksbank - 2019-202384, 19-0473WB, 13-3 (23)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 87, het plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak van het rijksmonumentencomplex, 19-0105WB, 14-3 (WB08)

6212 HC, Laan van Brunswijk 43, het kappen van 1 boom in de voortuin, 19-0601WB, 17-3 (WB01)

6212 XC, Mergelweg 135, het bouwen van een buitenberging, 18-2846WB, 20-3 (WB03)

6213 BA, Cannerweg 95, het intern en extern verbouwen van de woning, 19-0586WB, 14-3 (WB01)

6213 HD, Vroenhovenweg 2, het realiseren van een stuwput in de weg voor de waterhuishouding, 19-0621WB, 19-3 (WB01)

6215 AK, Hermesweg 14, het vervangen van het oude dak van de woonwagen door een nieuw dak, 19-0616WB, 19-3 (WB01)

6216 BP, Porseleinstraat 1A, het wijzigen van de winkelfunctie in sportfunctie - bijeenkomstfunctie, 19-0272WB, 20-3 (WB03)

6216 EN, Elisabeth Gruytersstraat 21, het kappen van 1 boom, 19-0458WB, 14-3 (WB02)

6216 TT, Goudenweg 200, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0619WB, 19-3 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, het legaliseren van de buitenberging en de reclamevoering, gedeeltelijk verleend, 18-2693WB, 14-03 (WB02)

6217 **, Brusselsepoort - Orleansplein te Maastricht, NZ093502867, 19-0065BM, 14-03 (BM01a)

6217 GX, Brusselseweg 381B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0117WB, 20-3 (WB02)

6217 KA, Sint Annalaan 22, het kappen van 1 perenboom, 19-0599WB, 17-3 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat ter hoogte van huisnummer 4 - 6, het kappen van 1 boom, 19-0488WB, 14-3 (WB02)

6221 BK, Wilhelminasingel 2, het legaliseren van de woning, 18-1744WB, 15-3 (WB08)

6221 BN, Stationsstraat 27A, het plaatsen van een reclame aan de gevel, 19-0607WB, 18-3 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 12, het uitbreiden van het pand - 2019-202538, 19-0520WB, 12-3 (23)

6222 NL, Ankerkade 127, het bouwen van een opslaghal voor stalen buizen, 18-2143WB, 14-3 (WB02)

6222 NW, Punterweg 16, het uitbreiden van de bedrijfshal, 18-2819WB, 14-3 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 53, het bouwen van een tijdelijke opslaghal, 19-0330WB, 20-3 (WB02)

6224 **, Meerssenerweg ongenummerd, het realiseren van een opstapplaats voor bussen, 19-0361WB, 15-3 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 33, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande achtergevel en het kappen van een boom, 18-2579WB, 14-3 (WB02)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 23, het vervangen van handelsreclame, 19-0620WB, 19-3 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 3, het vervangen van de klimaatinstallatie op het dak, 18-2319WB, 14-3 (WB02)

6226 CA, Mockstraat 31, het kappen van 1 boom, 19-0320WB, 14-3 (WB08)

6226 CV, Churchilllaan 16, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een pergola, 19-0477WB, 14-3 (WB02)

6226 NB, Vijverdalseweg 4, het plaatsen van vlaggenmasten, 19-0595WB, 15-3 (WB01)

6227 **, Heer, een permanente ontheffing van het verbod om vuur te stoken - 2019-202639, 19-0552WB, 15-3 (38)

6227 **, Oude Steegstraat ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken op 30-3 - 2019-202577, 19-0528WB, 20-3 (39)

6227 BK, Dorpstraat 23, het plaatsen van een terras naast het café, 19-0226WB, 20-3 (WB03)

6227 GL, Stategaard 27, het kappen van 1 kastanjeboom, 19-0391WB, 14-3 (WB08)

6228 JS, Vonkendaal 154, het plaatsen van een schutting om de achtertuin, 19-0624WB, 19-3 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 28 maart 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 38: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.