Bekendmakingen week 14

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Afbeelding Thuis in Maastricht

6211 **, Vrijthof ongenummerd, het aanbrengen van bloemen 'baskets' aan de lantaarnpalen, 17-0671WB, 27-3 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 18-20, het verbouwen en uitbreiden van het winkelpand, 17-0656WB, 23-3 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 19-21, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 16-3355WB, 28-3 (WB03)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het op een plat dak plaatsen van een buitenunit voor de airco-installatie en een mechanische ventilatie in- en uitlaat, 17-0669WB, 27-3 (WB01)

6211 GC, Stokstraat 49, het vervangen van de huidige zonneschermen door 2 nieuwe, 17-0654WB, 23-3 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 30, het aanbrengen van gevelreclame, 17-0649WB, 23-3 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 2A, het aanbrengen van reclamepanelen aan de gevel, 17-0638WB, 22-3 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 14A, het doen van schilderwerkzaamheden aan de kozijnen, voordeur, goot en dakkapellen, 17-0218WB, 27-3 (WB02)

6211 JM, Sint Pieterstraat 13, het plaatsen van 3 parasols op het terras, 17-0676WB, 27-3 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 2, het plaatsen van een horecaparasol, 17-0678WB, 27-3 (WB01)

6211 LG, Papenstraat 6F, het plaatsen van een dakkapel, 17-0672WB, 27-3 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 64, het vervangen van draaiende delen voor geluidsisolatieproject, 17-0388WB, 22-3 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 10, het renoveren van het dak, 17-0191WB, 27-3 (WB02)

6212 BV, Sint Maternusstraat 2A, het vernieuwen van de winkel, 17-0346WB, 27-3 (WB02)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80, het restaureren van de buitenmuren, 17-0074WB, 22-3 (WB02)

6212 ER, Observantenweg 24, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3214WB, 22-3 (WB02)

6213 GL, Emilionlaan 38, het kappen van een haagbeuk, 17-0680WB, 27-3 (WB01)

6214 BH, Tongerseplein 10, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 17-0681WB, 27-3 (WB01)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 16, het overkappen van het dakterras, 16-3125WB, 27-3 (WB02)

6216 BT, Via Regia 135B, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3185WB, 27-3 (WB02)

6216 NZ, Glazeniersdreef 54, een verzoek om legalisatie van de afgeweken werkzaamheden, 17-0234WB, 23-3 (WB03)

6216 RP, Wolkammersdreef 79D, het legaliseren van de kamerverhuur voor 4 kamers, 16-3184WB, 27-3 (WB02)

6216 XJ, Kristalstraat 36-38-40, splitsen 3 woningen naar 6 kleinere woningen, 17-0675WB, 27-3 (WB01)

6219 **, Belvédèrelaan ongenummerd en Pontonniersweg ongenummerd te Maastricht, AA093502281- PDV, 16-0239BM, 24-03 (BM08)

6219 NT, Sortieweg 39, het vervangen van 3 oude elektrisch verwarmde droogkasten door 3 gasgestookte droogkasten, 17-0692WB, 28-3 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het plaatsen van een container voor de bar, 17-0685WB, 28-3 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 25, VK het legaliseren van woningsplitsing, 17-0168WB, 22-3 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 20, het vervangen/plaatsen van reclame, 17-0661WB, 24-3 (WB01)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het verbouwen van kantoor naar 6 zelfstandige woningen, 17-0652WB, 23-3 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 58, het verbouwen van de winkel en appartement tot winkel en 6 studentenkamers, 16-2769WB, 27-3 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 3, het intern verbouwen van het pand en bestemmingswijziging naar afhaal en cafetaria, 17-0664WB, 25-3 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 5, het plaatsen van terrasschotten, 3 gaskachels, het vervangen van bestaande zonneschermen en het verankeren van een parasol, 17-0663WB, 24-3 (WB01)

6221 JR, Boschcour 31A, een verzoek om toestemming beroep aan huis, 17-0648WB, 23-3 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 124, het splitsen van de woning, 16-3233WB, 23-3 (WB03)

6222 CN, Populierweg 43B, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0297WB, 27-3 (WB02)

6222 CN, Populierweg 43B, het legaliseren van verbouwde onderdelen, vloer, dakkapel en trapsparingen, 17-0673WB, 27-3 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 4 te Maastricht, NZ093502811, 17-0062BM, 16-03 (BM01)

6222 PC, Klipperweg 32, het opslaan en verwerken van 10 ton polyesterhars, 17-0640WB, 22-3 (WB01)

6224 **, Oranjeplein, Prinsenlaan, Old Hickoryplein, Professor Scholsstraat en Professor Thomassenstraat te Maastricht, NZ093502756, 17-0061BM, 27-03 (BM02)

6224 **, Sint Gerardusweg ongenummerd, het kappen van 9 bomen, 17-0689WB, 28-3 (WB01)

6224 BE, Professor Mullerstraat 56, het vervangen van de golfplaten dakbedekking door bitumen dakbedekking, 16-3047WB, 22-3 (WB02)

6225 CH, In de O 1, het vervangen en isoleren van het plat dak van het woonhuis, 17-0035WB, 22-3 (WB02)

6225 GE, Buxushoven 4, het plaatsen van een terrasoverkapping, 17-0645WB, 22-3 (WB01)

6225 KK, Gaffellaan 2, het verbouwen van het woonhuis, 17-0653WB, 23-3 (WB01)

6226 DK, Hubèr Jaminstraat 1G 09, het vervangen van de oude garagepoort door een nieuwe, 17-0644WB, 22-3 (WB01)

6226 DK, Hubèr Jaminstraat 1G 10, het vervangen van de garagepoort door een nieuwe, 17-0643WB, 22-3 (WB01)

6226 GR, Burgemeester Cortenstraat 43, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0666WB, 26-3 (WB01)

6227 TS, Sint Servatiusweg 6, het realiseren van een uitbouw aan de achter-/tuinzijde van de woonkamer, 17-0665WB, 26-3 (WB01)

6228 CV, Radeborg 20, het plaatsen van een tuinhuis in baksteen in plaats van hout, 17-0642WB, 22-3 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, brandveilig gebruik, 17-0688WB, 28-3 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 25B 01-25C-25D , het legaliseren van de woningsplitsing van de woning gelegen op de 1e t/m 3e verdieping naar 3 appartementen, 17-0055WB, 23-3 (WB03)

6211 CT, Grote Staat 5-15, het renoveren van de gevelbeglazing, 17-0690WB, 28-3 (WB01)

6226 **, Dampstraat ongenummerd, het bouwen van 6 woningen, 17-0686WB, 28-3 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.