Bekendmakingen week 14

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Onze Lieve Vrouwewal, het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor het traceren van een lekkage in de walmuur, 19-0691WB, 27-3 (WB01)

6211 **, Prins Bisschopsingel en Sint Hubertuslaan Tapijnkazerne, de consolidatie en het regulier onderhoud van het hekwerk van de Tapijnkazerne, 19-0639WB, 21-3 (WB01)

6211 AL, Bassinkade 7, het maken van een doorbraak tussen Bassinkade 7 en 8 voor uitbreiden horeca, 18-2409WB, 27-3 (WB02)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 149, het plaatsen van 3 dakramen aan de voorzijde van de woning, 19-0683WB, 27-3 (WB01)

6211 CL, Markt 58, het veranderen van de reclamelogo uitingen, 19-0657WB, 25-3 (WB01)

6211 EC, Vijfharingenstraat 10 en 10B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2542WB, 26-3 (WB08)

6211 EN, Kesselskade 53, het omzetten van kamers naar zelfstandige wooneenheden, 18-2554WB, 22-3 (WB02)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 21A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2492WB, 26-3 (WB03)

6211 KP, Lenculenstraat 17, het splitsen van een pand in 5 zelfstandige woningen, 19-0056WB, 27-3 (WB03)

6211 PE, Brusselsestraat 18, het realiseren van 4 kamers voor verhuur aan studenten, 19-0046WB, 22-3 (WB03)

6211 PP, Statensingel 149, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2783WB, 21-3 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 61, een aanvraag kamergewijze verhuur voor het maken van een extra wooneenheid/kamer: van 8 naar 9 kamers, 19-0080WB, 22-3 (WB03)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, het verlagen van de stoep voor een nieuwe inrit, 19-0151WB, 26-3 (WB02)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het verbouwen van het pand voor buitenschoolse opvang, 18-2568WB, 21-3 (WB03)

6212 **, Mergelweg, 19-0075BM, 25-03 (BM01a)

6212 AC, Sint Pieterskade 21, het verbouwen van de woning, 18-2823WB, 21-3 (WB02)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 105B, het kappen van 1 boom, 19-0641WB, 22-3 (WB01)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 4, het plaatsen van 3 nieuwe dakkapellen, 19-0281WB, 21-3 (WB03)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het oprichten van een opslaglocatie - 2019-202062, 19-0636WB, 27-3 (23)

6212 NK, Nekummerweg 31, het vernieuwen van de dakpannen bij een Rijksmonument, 19-0304WB, 22-3 (WB02)

6213 **, Vroenhovenweg ongenummerd, het kappen van 4 essen inclusief het verwijderen van de wortels, 19-0681WB, 27-3 (WB01)

6213 EV, Chambertinlaan 45, het verduurzamen en uitbouwen van het woonhuis, 19-0644WB, 22-3 (WB01)

6213 HH, Pletzersstraat 24, het verbouwen van het woonhuis, 18-2815WB, 22-3 (WB02)

6214 PE, Brouwersweg 9, het omzetten van 1 woning naar 3 woningen, 19-0042WB, 21-3 (WB03)

6214 RN, Proosdijweg 58A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2805WB, 22-3 (WB02)

6215 TS, Marsanahof 58, het kappen van 4 bomen, 19-0648WB, 24-3 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 304, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-0633WB, 21-3 (WB01)

6217 JE, Bilserbaan 63, het splitsen van de bestaande woning naar 5 woningen, 19-0053WB, 26-3 (WB03)

6217 LL, Frederikbastion 39, het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde, 19-0169WB, 27-3 (WB02)

6218 RT, Hellebaardruwe 60, het verwijderen van een draagmuur tussen de woonkamer en keuken, 19-0355WB, 26-3 (WB02)

6219 **, Belvédèreterrein, het realiseren van 8 grondgebonden woningen blok 1 Belvédèreterrein, 19-0690WB, 27-3 (WB01)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 80, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 18-1265, 04-04 (37a)

6219 NN, Jaagpad West 4, het aanleggen van een bestaande woonboot, 19-0005WB, 22-3 (WB08)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het tijdelijk verbouwen van het kantoorgebouw naar 31 wooneenheden, 19-0687WB, 27-3 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 27B, het splitsen van de bestaande woning naar 4 woningen, 19-0101WB, 22-3 (WB02)

6221 ED, Wycker Heidenstraat 3 - Wycker Brugstraat 52, het legaliseren van de doorgevoerde verbouwing, 19-0635WB, 21-3 (WB01)

6221 GA, Stenenwal 27 en 27A, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0649WB, 24-3 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 25, het realiseren van een uitbouw op de 1e verdieping, 19-0680WB, 26-3 (WB01)

6221 JP, Ruiterij 1, een aanvraag gebruiksvergunning, 19-0421WB, 4-4 (WB05)

6221 XG, Tischbeinstraat 25, het vervangen van de houten kozijnen, 19-0647WB, 23-3 (WB01)

6221 XM, Gebroeders Hermansstraat 2, het tijdelijk verbouwen van het kantoorgebouw naar 34 wooneenheden, 19-0684WB, 27-3 (WB01)

6222 BD, Balijeweg 17, het uitbreiden van de constructiewerkplaats met een voorraadhal, 19-0670WB, 26-3 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de nieuwbouw voor de huisvesting van de studenten, 04-04 (36c)

6222 EP, Pastoor Mulkenshof 33, het uitbreiden van het woonhuis met een garage, tuinkamer en onderliggende kelder, 19-0640WB, 21-3 (WB01)

6224 **, Oranjeplein ongenummerd, het plaatsen van een aangepaste zeecontainer met ervoor een klein terras voor een tijdelijke pop-up horecalocatie, 19-0664WB, 25-3 (WB01)

6224 **, President Rooseveltlaan en omgeving (groene loper), het bouwen van 53 grondgebonden woningen en 31 appartementen in 2 woongebouwen met commerciële ruimten (Groene Loper Fase 1), 18-2046WB, 25-3 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van de woonfunctie, 19-0654WB, 25-3 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 20 A en B, het splitsen van een woning naar 3 woningen, 19-0043WB, 22-3 (WB03)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het splitsen van een woning naar 15 woningen, 19-0096WB, 22-3 (WB03)

6224 JJ, Scharnerweg 108, het verbouwen van een voormalig kantoor tot praktijk voor chiropractie, 19-0380WB, 22-3 (WB02)

6224 JK, Scharnerweg 116A, het legaliseren van de kamerverhuur voor 4 studenten, 18-2686WB, 26-3 (WB02)

6225 DA, Severenstraat 215, het aanleggen van 2 padelbanen 201966, 19-0029WB, 22-3 (WB02)

6225 XS, Geusseltweg 43, het plaatsen van een nieuwe materiaalberging onder tribune van het MVV-stadion met toegangshal naar de sporthal, 19-0465WB, 27-3 (WB02)

6226 **, Scharn-noord, het kappen van 9 bomen, 19-0638WB, 21-3 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 60, het kappen van 2 bomen, 19-0574WB, 22-3 (WB02)

6226 CN, Europalaan 41, een uitrit aanleggen of veranderen, 19-0539WB, 27-3 (WB02)

6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het toevoegen van een nieuw raamkozijn in de zijgevel, 19-0652WB, 25-3 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het plaatsen van afvalcontainers, 19-0678WB, 26-3 (WB01)

6226 WZ, Gaspeldoorn 9, het kappen van 1 boom, 19-0513WB, 27-3 (WB02)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden, het herbouwen van 5 trapbordessen, 19-0659WB, 25-3 (WB01)

6227 GH, Drenckgaard 81, het wijzigen van de bestemming garage naar kapsalon, 19-0646WB, 22-3 (WB01)

6227 SV, Rijksweg 1, het vestigen van een postadres en een opslagruimte voor juweliersartikelen, 19-0279WB, 27-3 (WB03)

6227 TH, Kerkhofweg 2A 02, het kappen van 1 boom, 19-0511WB, 22-3 (WB02)

6227 TH, Kerkhofweg 2A01 en 2A02, het verbouwen van de voormalige feestzaal tot 3 woningen en het wijzigen van 5 wooneenheden tot 5 appartementen, 19-0079WB, 22-3 (WB03)

6229 BC, Oude Maasstraat 33B, het splitsen van de bovenwoning naar 3 woningen, 19-0070WB, 22-3 (WB03)

6229 HV, Martin Luther Kingdomein 12, het bouwen van een carport, 19-0665WB, 25-3 (WB01)

6229 HV, Martin Luther Kingdomein 14, het bouwen van een carport over 2 opritten, 19-0666WB, 25-3 (WB01)

6229 RA, Schaapbroekweg 4 en 4A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2463WB, 27-3 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c       Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

37a       op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 4 april 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 4 april 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.