Bekendmakingen week 14 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17, het realiseren van drie woningen op de verdiepingen van de panden Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17, 16-0790WB, 23-3 (WB01)
6211 **, Maagdendries ongenummerd, AA093500171, 16-0058BM, 31-3 (BM11) (Rectificatie)
6211 **, Wolfstraat 29 en Havenstraat 16, het realiseren van twintig studio's op de verdiepingen, 16-0807WB, 24-3 (WB01)
6211 AS, Boschstraat 5, het kappen van een boom, 16-0791WB, 23-3 (WB01)
6211 CV, Grote Staat 47, het aanpassen van de gevelreclame, 15-3182WB, 25-3 (WB02)
6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van een tastsculptuur, 16-0405WB, 23-3 (WB02)
6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 18, het wijzigen van de winkelpui en het plaatsen van een scheidingswand, 16-0798WB, 24-3 (WB01)
6211 GT, Sint Amorsplein 2, het verplaatsen van de toiletten van de begane grond naar de eerste verdieping, 16-0789WB, 23-3 (WB01)
6211 KB, Sint Lambertuslaan 3, het verbouwen van een woonhuis, 16-0323WB, 25-3 (WB02)
6211 ND, Hertogsingel 37A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0840WB, 29-3 (WB01)
6211 ND, Hertogsingel 37B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0837WB, 29-3 (WB01)
6211 NG, Koningin Emmaplein 19, het vestigen van een kapsalon en aanbrengen reclame, 16-0630WB, 25-3 (WB02)
6212 EX, Pater Lemmensstraat 9A en 9B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0786WB, 23-3 (WB01)
6213 CH, d'Artagnanlaan 101, het uitbreiden en verbouwen van een woonhuis, 16-0195WB, 29-3 (WB02)
6214 AA, Sint Annalaan 13, het legaliseren van het gebruik van het pand door woningsplitsing op de verdieping, 16-0098WB, 23-3 (WB02)
6214 AA, Sint Annalaan 13, het wijzigen van de bestemming op de begane grond, 16-0128WB, 23-3 (WB03)
6214 AH, Brandenburgerplein 2C, het omzetten van een woning naar kamerverhuur, 15-2862WB, 24-3 (WB02)
6214 AM, Volksplein 34A en 35, een ontheffing van het bestemmingsplan, 16-0304WB, 23-3 (WB02)
6214 VG, Seringenstraat 7, het legaliseren van een studentenpand, 16-0451WB, 25-3 (WB02)
6215 AE, Tongerseweg 410, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0784WB, 23-3 (WB01)
6215 GB, Valeriushof 13B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0517WB, 25-3 (WB02)
6216 BT, Via Regia 131C, vergunningverlening kamerverhuur, 15-1270BB, 29-3 (WB40)
6216 NW, Glazeniersdreef 34, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0814WB, 24-3 (WB01)
6216 TJ, Schippersdreef 2C, het legaliseren van de woningomzetting in kamerverhuur voor vier kamers, 16-0531WB, 23-3 (WB02)
6216 XP, Keramieksingel 15, het kappen van de negen meter hoge dennenboom in de achtertuin, 16-0783WB, 23-3 (WB01)
6217 CB, Malpertuisstraat 4, het bouwen van een studentenkamer, 16-0796WB, 24-3 (WB01)
6217 JE, Bilserbaan 53A01, 53A02, 53B en 53C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0827WB, 25-3 (WB01)
6217 XL, Spinetlaan 37, het realiseren van een kamer op het dakterras, 16-0808WB, 24-3 (WB01)
6218 HB, Pandectendonk 46, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 16-0843WB, 29-3 (WB01)
6219 PA, Fort Willemweg 1, het bouwen van een laadperron, verplaatsen van een toegangspoort en het kappen van twee bomen, 16-0839WB, 29-3 (WB01)
6221 AG, Franciscus Romanusweg 31, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0820WB, 25-3 (WB01)
6221 AK, Louis Loyensstraat 1, de bestaande draaipoort aan het begin van de oprit vervangen door een geautomatiseerde schuifpoort, 16-0278WB, 24-3 (WB03)
6221 AZ, Sint Maartenslaan 42, het legaliseren van de woningomzetting in kamerverhuur, 16-0785WB, 23-3 (WB01)
6221 CH, Lage Barakken 23A-D, het legaliseren van een kleine achterbouw en het plegen van onderhoud aan een brandscheiding op de eerste verdieping, 16-0295WB, 24-3 (WB03)
6221 CK, Lage Barakken 18A tot en met C, het terugbrengen in originele staat met betrekking tot de twee dakkapellen aan de voorgevel, 16-0313WB, 25-3 (WB03)
6221 EZ, Cörversplein 13, het wijzigen van de bestemming kapperszaak naar detailhandel met ondersteunende horeca, 16-0092WB, 24-3 (WB03)
6221 GE, Heugemerweg 35, het aanbrengen van gevelreclame, 16-0823WB, 25-3 (WB01)
6221 TS, Bloemenweg 5, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0841WB, 29-3 (WB01)
6221 XH, Sint Antoniuslaan 17A en 17B, het vernieuwen van het dak en realiseren van vier appartementen, 16-0811WB, 24-3 (WB01)
6222 **, Ankerkade nabij 143, het kappen van drie bomen, 16-0806WB, 24-3 (WB01)
6222 **, inrit Wessem-Borgharenweg 158-160, AA093500092, 16-0063BM, 21-3 (BM01)
6222 **, Willem Alexanderweg-Ankerkade, het verleggen van de leiding Meerssen-Limmel, 16-0267WB, 25-3 (WB03)
6222 AA, Borgharenweg 160, het afsluiten van de bestaande inrit en het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit, 16-0830WB, 25-3 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 55A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0831WB, 29-3 (WB01)
6222 AH, Meerssenerweg 69, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0832WB, 29-3 (WB01)
6222 NE, Korvetweg 26, het in gebruik nemen van een recreatieruimte, 16-0306WB, 23-3 (WB02)
6223 HB, Pasestraat 2, het vestigen van een garagebedrijf, 16-0817WB, 25-3 (WB01)
6224 AE, Meerssenerweg 187, het omzetten van de huidige woning naar kamerverhuur voor vier studenten, 16-0581WB, 25-3 (WB02)
6225 **, Hagerhof kavels H01 tot en met H07, het bouwen van zeven vrijstaand geschakelde woningen, 16-0819WB, 25-3 (WB01)
6226 GG, Pelikaanstraat 1, het omzetten van woning naar kamergewijze verhuur, 16-0001WB, 25-3 (WB02)
6226 GM, Raadhuisstraat 1, het wijzigen van de bestemming woning naar kamerverhuur, 16-0006WB, 25-3 (WB02)
6226 HA, Bemelerweg 38, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde, 15-3243WB, 25-3 (WB02)
6226 NE, Bemelerweg 92, het realiseren van een tribune door betonelementen, 15-2685WB, 24-3 (WB02)
6227 **/6228**, Tracé Rijksweg te Maastricht, AA093502179, 16-0064BM, 21-3 (BM01a)
6227 AB, Akersteenweg 84, het plaatsen/wijzigen van de handelsreclame, 16-0801WB, 24-3 (WB01)
6227 AL, Nijverheidsweg 9, het legaliseren van de kamerverhuur-woningsplitsing, 15-3173WB, 24-3 (WB02)
6227 AR, Demertstraat 8, het splitsen van een woning, 16-0314WB, 25-3 (WB03)
6227 BP, Dorpstraat 62, het verbouwen van de woning tot studentenhuisvesting, 16-0799WB, 24-3 (WB01)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 44, het vestigen van een schoonheidssalon, beroep aan huis, 16-0804WB, 24-3 (WB01)
6228 SB, Savelsbosch 19, het plaatsen/bouwen van een mantelzorgwoning bij de bestaande woning, 16-0834WB, 29-3 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB40 Beslissing op bezwaar (gewijzigde motivering van de vergunning)
BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
BM11 Ontwerpbeschikking ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB40: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 940, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM11: Deze plannen liggen vanaf 8 april 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.