Bekendmakingen week 14

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Lindenkruis - Capucijnenstraat ongenummerd, het plegen van nieuwbouw op het voormalig terrein Nutsbedrijven fase 3.1, 3.2 en 3.3, 17-2594WB, 27-3 (WB02)

6211 **, Lindenkruis, het bouwen van 6 patiowoningen en 6 appartementen (fase 3.4), 18-0725WB, 26-3 (WB01)

6211 **, terrein Sappi - NBT -, het realiseren van een keermuur - NBT, 18-0599WB, 26-3 (WB02)

6211 BJ, Hoograamstraat 131, het realiseren van een trapgat in de woning, 18-0640WB, 28-3 (WB02)

6211 CA, Kleine Gracht 35-37, het bouwkundig legaliseren van de woningsplitsing (overgangsrecht), 18-0023WB, 22-3 (WB02)

6211 CJ, Markt 14, het realiseren van 3 extra kantoorruimtes op de zolder van het reeds bestaande kantoorverzamelgebouw, 18-0723WB, 23-3 (WB01)

6211 CL, Markt 58, het veranderen van de cover van de lichtbak en het plaatsen van een neonreclame achter het raam, 18-0708WB, 23-3 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1, het aanbrengen van een verdiepingsvloer in de linkerbeuk van de Dominicanenkerk, 18-0288WB, 26-3 (WB03)

6211 ED, Kleine Staat 1, het inmeten van de kopgevel, 18-0485WB, 26-3 (WB02)

6211 EL, Hoenderstraat 13A, het plaatsen van gevelreclame (lichtbak), 18-0709WB, 23-3 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 3, het legaliseren van de afwijking van de verleende vergunning (16-1169WB), 17-2179WB, 5-4 (WB09)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 16, het vervangen van de huidige reclame door een nieuwe reclame, 18-0233WB, 22-3 (WB03)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 25 en 25A, het verbouwen van de 2 bestaande woonfuncties tot 1x woning en 1x appartement met bergingen en het restaureren van de gevels, 18-0710WB, 23-3 (WB01)

6211 JW, Maasboulevard 101, het verbouwen van Stayokay Maastricht, 18-0731WB, 26-3 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 4, het maken van een overkapping bij de cour en legaliseren appartementen en kantoor, 17-2606WB, 26-3 (WB08)

6211 LX, Polvertorenstraat 4, het realiseren van 71 appartementen met 320 parkeerplaatsen stallingsgarage, 18-0734WB, 27-3 (WB01)

6211 NA, Sint Servaasbolwerk 11A t/m 71E, het verduurzamen van de Aldenhof-flat, 18-0695WB, 22-3 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 36, het verbouwen van een woonhuis naar een studentenhuis met 4 wooneenheden, 18-0079WB, 26-3 (WB02)

6211 NW, Kruisherengang 19-23, het plaatsen van een handbediende slagboom ter voorkoming van zwartparkeren op het Kommelplein, 18-0272WB, 27-3 (WB03)

6211 NZ, Kommel 8B, het legaliseren van kamerverhuur (3 kamers), 18-0084WB, 27-3 (WB03)

6211 PR, Statensingel 179, het omzetten van een woonhuis naar wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 18-0134WB, 22-3 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verwijderen van de haag op de erfgrens en 1 boom voor het uitbreiden van het parkeerterrein, 18-0718WB, 23-3 (WB01)

6212 BG, Sint Monulphusweg 1, het veranderen van de kantoorfunctie naar wonen, 18-0748WB, 28-3 (WB01)

6213 **, Vroenhovenweg, het kappen van een Es, 18-0646WB, 22-3 (WB02)

6213 BJ, Cannerweg 134B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0118WB, 27-3 (WB02)

6213 CS, Porthoslaan 44, het plaatsen van een erfafscheiding, 18-0721WB, 23-3 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 14H, het legaliseren van het wijzigen van het gebruik naar kamergewijze verhuur in de vorm van 3 kamers, 18-0700WB, 22-3 (WB01)

6214 XK, Madoerastraat 20 en 22 en Molukkenstraat 14 en 16, het slopen van 4 woningen, 18-0715WB, 23-3 (WB01)

6215 GD, Valeriushof 63A, het plaatsen van een overkapping, 18-0749WB, 28-3 (WB01)

6215 XR, Apollohof 63, het gebruik van de woning tbv kamergewijze verhuur (2 kamers) in de vorm van de hospitaregeling, 18-0724WB, 25-3 (WB01)

6216 RA, Zeepziedersdreef 45, het kappen van een conifeer, 18-0637WB, 23-3 (WB02)

6217 AL, Rosseelstraat 62, het verlagen van de stoep (inrit) en het aanbrengen van een wit kruis op de weg, 18-0279WB, 28-3 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 222, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2544WB, 22-3 (WB03)

6217 KH, Statensingel 138, het kappen van 4 essen, 16-2644WB, 26-3 (WB17)

6217 SB, Kastanjelaan 50, het realiseren van een gesloten ingang en entree-gebouw over de onlangs vrijgegraven ingang naar de kazematten van Fort Koning Willem I, 17-2627WB, 23-3 (WB02)

6219 **, Stuwweg 28, 30, 32 en 36 en Bosscherweg ongenummerd, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de woonboten, 6-4 (36a)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het oprichten van het bedrijf Batta BV, 18-0666WB, 26-3 (23)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het wijzigen van de bestemming kantoor in wonen op de begane grond, 18-0012WB, 28-3 (WB02)

6221 EV, Hoek Kaleminkstraat-Stenenwal, het plaatsen van een foto presentatie in de raam partijen, 18-0740WB, 27-3 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 11 en Duitsepoort 22, het kantoorpand verbouwen naar 4 stuks appartementen/werkruimte, 18-0093WB, 22-3 (WB03)

6222 AA, Borgharenweg 10, het splitsen van het pand in 2 woningen VK, 18-0237WB, 27-3 (WB02)

6222 EB, Dolmansstraat 39, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 18-0066WB, 28-3 (WB02)

6222 EL, Sionsweg 70, het aanleggen van een inrit ten behoeve van parkeerruimte in private voortuin, 18-0644WB, 28-3 (WB08)

6223 GN, Sterkenbergweg 2, het kappen van een Esdoorn in de voortuin, 18-0661WB, 23-3 (WB02)

6224 **, Rotonde Scharnerweg, het plaatsen van een kunstwerk, 18-0735WB, 27-3 (WB01)

6224 **, Rotonde Scharnerweg, het plaatsen van een kunstwerk, 18-0735WB, 28-3 (WB02)

6224 AJ, Meerssenerweg 313, het plaatsen van een dakkapel, 17-2558WB, 26-3 (WB02)

6224 HT, Eburonenweg 3-5, het vestigen van beroep aan huis, vervangen van bestaande puien, het bouwen van nieuwe afscheiding op het dakterras en het realiseren van een patio, 18-0580WB, 28-3 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 69, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 18-0753WB, 28-3 (WB01)

6224 JP, Hunnenweg 47A, het kappen van een boom, 18-0657WB, 23-3 (WB02)

6227 AE, Akersteenweg 196, VK het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2548WB, 28-3 (WB02)

6227 AE, Akersteenweg 236, Het maken van een nieuwe inrit, 18-0717WB, 23-3 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 209, het uitbreiden van de woonwagen, 18-0460WB, 23-3 (WB02)

6228 EW, Ramershaag 62, het bouwen van een bijgebouw dat zal dienen als kapsalon, 18-0707WB, 22-3 (WB01)

6229 AK, Heugemer Molenstraat 17, het kappen van 7 bomen, 18-0647WB, 22-3 (WB02)

6229 BC, Oude Maasstraat 91, het splitsen van de bestaande woning naar 3 woningen, 18-0094WB, 28-3 (WB02)

6229 BD, Oude Maasstraat 76A en 76B, het splitsen van de woning in 2 woningen, 18-0308WB, 22-3 (WB03)

6229 EV, Oxfordlaan 70, het kappen van een kastanjeboom, 18-0690WB, 23-3 (WB02)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, (deels verleend), het ombouwen van 2 natuurgrasvelden naar 2 kunstgrasvelden incl. verlichting, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden in 1 wedstrijdveld zonder verlichting en 1 trainingsveld met verlichting en het aanleggen van extra parkeerplaatsen, 17-2262WB, 26-03 (WB02) 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a       Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB09: Deze plannen liggen vanaf 6 april 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 6 april 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Smeets, telefoonnummer (043) 350 45 95.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.