Bekendmakingen week 15

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frontensingel ter hoogte van nummer 1, het kappen van 1 boom, 19-0582WB, 2-4 (WB02)

6211 **, Onze Lieve Vrouwewal, het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor het traceren van een lekkage in de walmuur, 19-0691WB, 1-4 (WB02)

6211 **, Polvertorenstraat 4-6, het verbouwen van het souterrain van de Polvertoren naar 2 woningen en het verbouwen van de begane grond naar een kantoor, 19-0127WB, 28-3 (WB08)

6211 DZ, Dominicanerplein 1, het constructief verstevigen van de vloeren, 19-0718WB, 2-4 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 19, het verbouwen van de winkelpui, 19-0703WB, 29-3 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 2-4, het toevoegen van 5 studentenkamers, 19-0067WB, 2-4 (WB03)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van 1 parasol op het terras, 19-0162WB, 1-4 (WB08)

6211 GH, Eikelstraat 1B, het kappen van 1 kersenboom, 19-0608WB, 1-4 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 1, het vervangen van bestaande kozijnen, 18-2748WB, 29-3 (WB02)

6211 JM, Sint Pieterstraat 23, het verbouwen van een gedeelte van de bestaande zorgkamers naar 60 woonstudio's, 19-0706WB, 29-3 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 15A, het verbouwen van een appartement op de begane grond, 19-0507WB, 2-4 (WB02)

6211 KS, Verwerhoek 4, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, 19-0728WB, 3-4 (WB01)

6211 NG, Koningin Emmaplein 3, het splitsen van de woning in 5 woningen, 19-0037WB, 28-3 (WB03)

6211 RP, Capucijnenstraat 43B, het realiseren van 7 zorg-studentenkamers, 19-0190WB, 1-4 (WB03)

6211 SE, Batterijstraat 21C, het herstellen van het voegwerk aan de linker gevel, 19-0497WB, 1-4 (WB02)

6212 **, Luikerweg ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken eind april - begin mei - 2019-202907, 19-0672WB, 3-4 (39)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 105B, het kappen van 1 boom, 19-0641WB, 28-3 (WB02)

6212 HC, Laan van Brunswijk 43, het kappen van 1 boom in de voortuin, 19-0601WB, 28-3 (WB02)

6212 XW, Blekerij 52, het verbouwen van het kantoorpand naar 3 woningen en het uitbreiden van het pand, 18-2434WB, 29-3 (WB02)

6213 **, Vroenhovenweg, het realiseren van een toegang tot het agrarisch perceel, 19-0708WB, 29-3 (WB01)

6213 AC, Trianonstraat 14, het verlagen van de stoep en het verwijderen van de markering parkeerplaats, 19-0724WB, 2-4 (WB01)

6213 GV, Pommardlaan 41, het kappen van 3 bomen, 18-0856WB, 27-3 (WB17)

6216 BL, Terra Nigrastraat 10, het verbouwen van het kantoor, 19-0699WB, 28-3 (WB01)

6216 CD, het legaliseren van kamergewijze verhuur voor 5 eenheden met behoud van kantoor, 19-0111WB, 29-3 (WB02)

6217 GW, Brusselseweg 327, het kappen van 1 cederboom, 19-0712WB, 1-4 (WB01)

6217 KA, Sint Annalaan 22, het kappen van 1 perenboom, 19-0599WB, 3-4 (WB02)

6217 KT, Franquinetstraat 37B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2836WB, 1-4 (WB02)

6218 NA, Brusselseweg 621, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende omgevingsvergunning: wijziging betreft het vergroten van de verleende kelder, 19-0693WB, 28-3 (WB01)

6218 NA, Brusselseweg 805, het kappen van 1 treurwilg, 19-0390WB, 29-3 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 30, het plaatsen van een opslagtank voor vloeibare stikstof, 19-0107WB, 1-4 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 153, het aanbrengen van gevelbelettering, 19-0713WB, 1-4 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van een bestaande coilhal - 2019-203000, 19-0694WB, 28-3 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, NZ093501034, 19-0030BM, 28-03 (BM02)

6222 PH, Kruisdonk 49, het vestigen van een beroep (kookcursussen) aan huis, 19-0727WB, 3-4 (WB01)

6224 **, Groene Loper VEX 3-6, NZ093502920, 19-0064BM, 11-3 (BM01)

6224 LV, Sint Gerardusweg 40, het verhuizen van CrossFit Batteraof, 19-0454WB, 28-3 (WB02)

6225 BM, van Slijpestraat 2A, het kappen van bomen, 19-0707WB, 29-3 (WB01)

6225 NB, Molenweg 141, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op eigen terrein, 19-0726WB, 3-4 (WB01)

6225 NC, Molenweg 8, het wijzigen van het bestemmingsplan, 19-0717WB, 2-4 (WB01)

6226 **, Scharn-noord, het kappen van 9 bomen, 19-0638WB, 3-4 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 3A, het verbouwen van de winkelruimte tot wonen, 19-0338WB, 2-4 (WB03)

6226 GS, Burgemeester Cortenstraat 129, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 19-0366WB, 2-4 (WB02)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 24, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0716WB, 2-4 (WB01)

6228 CM, Hogeborg 22, het kappen van 1 esdoorn in de achtertuin, 19-0700WB, 29-3 (WB01)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 12, het herbestemmen van een voormalig schoolgebouw naar een zorgfunctie, 19-0722WB, 2-4 (WB01)

6229 AS, Heugemerstraat 80A, het bouwen van een berging, 19-0729WB, 3-4 (WB01)

6229 BC, Oude Maasstraat 33B, het splitsen van de bovenwoning naar 3 woningen, 19-0070WB, 2-4 (WB08)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63A, het maken van 2 nieuwe brandscheidingen op begane grond van het pand en het plaatsen van twee gevelroosters, 19-0502WB, 2-4 (WB02)

6229 PC, Molensingel 87, het uitbreiden van de bestaande koude kas, het verplaatsen van de buitenverkoop en het maken van extra parkeergelegenheid, 18-1260WB, 11-4 (WB02)

6229 XV, Oosterweg 13, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-0730WB, 3-4 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.