Bekendmakingen week 15

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 146, het plaatsen van een zoldertrap, 18-0793WB, 4-4 (WB01)

6211 CD, van Hasseltkade 23, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorgevel, interne wijzigingen en plaatsen lift en het wijzigen van de achtergevel, 17-1962WB, 30-3 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, het aanbrengen van gevelreclame, 18-0268WB, 4-4 (WB03)

6211 CK, Markt 36, het vervangen van kunststof kozijnen in een rijksmonument door authentieke houten kozijnen, 18-0773WB, 30-3 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 17, het aanpassen van de pui en het schilderen van de gevel, 18-0788WB, 4-4 (WB01)

6211 EJ, Muntstraat 16, 18 en 20, het herbestemmen van de verdiepingen tot 16 woningen, 18-0767WB, 30-3 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 29, het herbestemmen van de verdiepingen tot 18 woningen, 18-0768WB, 30-3 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 2, het veranderen van de kleur van de gevel, 17-2275WB, 30-3 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, het verbouwen van de horeca-inrichting Falstaff, 18-0743WB, 29-3 (23)

6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 1, het herinrichten van het pand tot 70 woningen, 18-0774WB, 30-3 (WB01)

6211 RB, Herbenusstraat 89, het nieuw bouwen van een keuken, dramalokaal en een berging, 18-0573WB, 30-3 (WB02)

6211 TD, Oude Tweebergerpoort 4 - 6, het vervangen van een dakraam door een dakkapel, 18-0795WB, 4-4 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verwijderen van de haag op de erfgrens en 1 boom in verband met het uitbreiden van het parkeerterrein, 18-0718WB, 29-3 (WB02)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2273WB, 30-3 (WB02)

6212 BR, Glacisweg 60A en 60B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 17-2617WB, 3-4 (WB02)

6213 BH, Cannerweg 116, het maken van een parkeerplek van de uitrit voor de garagepoort voor oplaadplek elektrische auto, 18-0585WB, 3-4 (WB08)

6214 AE, Hertogsingel 58A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur van 7 wooneenheden, 18-0229WB, 3-4 (WB03)

6214 AP, Volksbondweg 23B, het legaliseren van de splitsing van de bovenwoning in 4 kamers, 18-0763WB, 29-3 (WB01)

6216 BZ, Becanusstraat 57- 59, het doorbreken van de tussenliggende binnenmuren tbv het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning, 18-0787WB, 3-4 (WB01)

6216 GD, Stedendwinger 31, het kappen van bomen rondom zwembad Resort Maastricht, 18-0769WB, 30-3 (WB01)

6217 KA, Sint Annalaan 12A, het schoonmaken en opnieuw voegen van de voorgevel en het plaatsen van nieuwe houten kozijnen, 18-0756WB, 29-3 (WB01)

6217 KH, Statensingel 138, het herinrichten van de voormalige zuivelfabriek, 17-2321WB, 4-4 (WB02)

6218 SH, Kurasruwe 44, het kappen van een boom in de voortuin, 18-0783WB, 3-4 (WB01)

6219 **, Cabergerweg ongenummerd, NZ093500095, 18-0057BM, 30-03 (BM01a)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 8, het uitbreiden van de woning met een dakterras, 18-0374WB, 4-4 (WB02)

6221 CN, Hoogbrugstraat 19, het wijzigen van de ramen en de dakkapel aan de achterzijde in een nieuwe pui, 18-0755WB, 29-3 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-2436WB, 3-4 (WB02)

6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43A01 en Nazarethweg 5, het vergroten en splitsen van de woning zonder uitbreiding, 18-0064WB, 30-3 (WB03)

6224 **, Mockveld 29, het bouwen van een woning, 18-0334WB, 29-3 (WB02)

6224 **, Mockveld ongenummerd, het bouwen van een woning en het kappen van bomen, 17-2386WB, 29-3 (WB03)

6224 BJ, Prof. Cobbenhagenstraat 2A tot en met 8D, President Rooseveltlaan 138A tot en met 156D en 102A tot en met 132D, het opslaan van gebroken granulaat in depot, 18-0667WB, 29-3 (23)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van een woningsplitsing en het toevoegen van een woning op de begane grond, 17-2349WB, 29-3 (WB02)

6224 JG, Scharnerweg 8B-8C-8D, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 zelfstandige appartementen, 18-0281WB, 3-4 (WB02)

6224 LA, Heerderweg 49A, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0778WB, 2-4 (WB01)

6224 LD, Heerderweg 173, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0785WB, 3-4 (WB01)

6224 LE, Heerderweg 44A en 44B, het verbouwen van de café tot woning en het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0058WB, 29-3 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 74, het vervangen van de bestaande garage door een nieuwe uitbouw, 18-0786WB, 3-4 (WB01)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 61, het verbouwen van het woonhuis, 18-0648WB, 4-4 (WB02)

6225 JW, Kershegge 15, het nieuw bouwen van een woonhuis, 18-0777WB, 1-4 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 2, het realiseren van 1 woning in het bijgebouw, 18-0796WB, 4-4 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het uitbreiden van de monumentale boerderij, 18-0362WB, 30-3 (WB03)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het vervangen van 17 meter coniferen, 18-0782WB, 3-4 (WB01)

6227 AM, Demertstraat 39, het verbouwen van het woonhuis tot 4 zelfstandige woningen voor studenten, 18-0089WB, 30-3 (WB02)

6227 AV, Mathijs Heugenstraat 27B, het plaatsen van een dakkapel en rolluiken aan de voorzijde van het huis en het plaatsen van kunststof kozijnen, 18-0754WB, 29-3 (WB01)

6227 GA, Riddergaard 16A, het kappen van 2 bomen, 18-0791WB, 4-4 (WB01)

6227 SH, Bronweg 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0794WB, 4-4 (WB01)

6228 SB, Savelsbosch 19, het uitbreiden van het woonhuis met een extra slaapkamer, 18-0784WB, 3-4 (WB01)

6229 ZB, Violabeemd 42, het kappen van een boom, 18-0779WB, 2-4 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.