Bekendmakingen week 16

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, V-2547, Wbs 2.1 diverse locaties, het aanleggen van diverse in- en uitwegen voor project A2, 17-0325WB, 6-4 (WB02)

6211 **, Hackenkamer (Klevarieterrein), de nieuwbouw van 8 stadswoningen op het Klevarieterrein, 16-3350WB, 7-4 (WB02)

6211 CB, Kleine Gracht 24, het dichten van 2 muuropeningen en het maken van een nieuwe muuropening, 17-0766WB, 6-4 (WB01)

6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van omzetting naar kamerverhuur, 16-1746WB, 7-4 (WB02)

6211 CS, Nieuwstraat 2, het plaatsen van gevelreclame en het vervangen van schilderwerk aan de gevel, 17-0393WB, 11-4 (WB02)

6211 EL, Hoenderstraat 3, het plaatsen van een reclamebord, 17-0772WB, 7-4 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 16 en 18, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3284WB, 10-4 (WB03)

6211 GC, Stokstraat 49, het vervangen van de huidige zonneschermen door 2 nieuwe, 17-0654WB, 10-4 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 37, het plaatsen van reclame (uitsteekbak) tegen de gevel, 17-0808WB, 11-4 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 5, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0216WB, 11-4 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 3A, het wijzigen van reclame-uitingen en het plaatsen van 3 rolluik-zonweringscombinaties aan de gevel, 17-0413WB, 7-4 (WB08)

6211 JP, Sint Pieterstraat 56, het wijzigen van de bestemming naar winkelondersteunende horeca, 17-0782WB, 10-4 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 27, het aanbrengen van reclamestickers op het raam van het pand, 17-0512WB, 30-3 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 18, het bestaande balkon vervangen door een nieuw balkon, 17-0793WB, 10-4 (WB01)

6211 LV, Aldenhofpark 36, het uitbreiden van het woonhuis voor het levensloopbestendig maken van de woning, 17-0252WB, 10-4 (WB03)

6211 NT, Jekerstraat 6A01, het legaliseren van kamerverhuur voor 5 kamers, met een inpandige verbouwing en het wijzigen van de achtergevel, 16-3063WB, 6-4 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-45, het verbouwen van het pand tot meerdere zelfstandige zorgwoningen en de daartoe ondersteunende gemeenschappelijke ruimten, 16-3066WB, 11-4 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 57, het plaatsen van een vlonder of dakterrasje, 17-0805WB, 11-4 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het aanleggen van parkeerplaatsen, 17-0075WB, 10-4 (WB02)

6212 GC, Jekerweg 52, het maken van een nieuwe erker en het vergroten van de bestaande dakkapel, 17-0792WB, 10-4 (WB01)

6213 EC, Medoclaan 66, het realiseren van een gesloten bronsysteem, 17-0559WB, 7-4 (23)

6213 GL, Emilionlaan 38, het kappen van een haagbeuk, 17-0680WB, 6-4 (WB02)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 8, het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een koffiecorner, 17-0759WB, 6-4 (WB01)

6214 PE, Brouwersweg 5, het legaliseren van de kamerverhuur, voor 4 kamers, 17-0757WB, 5-4 (WB01)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 34, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 17-0032WB, 11-4 (WB02)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31C, het realiseren van 5 studentenkamers, 17-0790WB, 10-4 (WB01)

6217 LD, Orleansstraat 1, het uitbreiden van de bestaande werkplaats, 17-0203WB, 11-4 (WB03)

6217 PG, Pieter Poststraat 48, het splitsen en omzetten van een woning in 3 appartementen, 17-0179WB, 6-4 (WB03)

6218 **, Recessenplein e.o., het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 12-0250WB (het oprichten van 22 grondgebonden en 12 patio woningen), 17-0246WB, 10-4 (WB13)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het wijzigen van de bestemming in bijeenkomst en horeca (tijdelijk voor 3 jaren), 17-0791WB, 10-4 (WB01)

6221 **, Plein 1992 ter hoogte van  4-12, het kappen van 2 bomen, 17-0770WB, 7-4 (WB01)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 13, het repareren van het dak, 17-0443WB, 6-4 (WB02)

6221 AR, Turennestraat 15, het kappen van een berkenboom, 17-0700WB, 10-4 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 47, het plaatsen van 2 parasols op het terras, 17-0281WB, 11-4 (WB02)

6221 BR, Stationsstraat 40, het kappen van een Esdoorn, 17-0789WB, 10-4 (WB01)

6221 CB, Alexander Battalaan 43, het legaliseren van 5 appartementen, 17-0257WB, 5-4 (WB02)

6221 EA, Wycker Brugstraat 25B, het legaliseren van de wijzigingen aan het dak, 17-0351WB, 6-4 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 81, het legaliseren  van het splitsen van de woning in 3 woningen, 17-0038WB, 10-4 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 1, het aanpassen van de indeling van de woning en er wordt een lift geplaatst in de bestaande binnenplaats en realiseren dakterras, 17-0421WB, 10-4 (WB03)

6222  **, Mariënwaard ong. (Halte Noord) te Maastricht, AA093502171, 17-0077BM, 29-03 (BM03)

6222 AE, Meerssenerweg 9A, het kappen van twee bomen, 17-0720WB, 7-4 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 31, een revisievergunning (2016-602937), 16-3031WB, 10-4 (WB07)

6222 NM, Ankerkade 154, nieuwbouw bedrijfshal en overkapping, 17-0760WB, 6-4 (WB01)

6222 NR, Kotterweg 18 Loods 3, het oprichten van een showroomservice voor de tegelbranche, 17-0667WB, 7-4 (23)

6222 NZ, Fregatweg 42, het realiseren van 2 tijdelijke Portacabins op het binnenterrein, 17-0372WB, 11-4 (WB03)

6222 NZ, Fregatweg 80, het staken van de bedrijfsactiviteiten, 17-0556WB, 7-4 (23)

6222 VD, Kemenadeplein 29, vergunningverlening legaliseren kamerverhuur na bezwaar, 16-0460BB, 6-4 (WB17)

6224 **, Sint Gerardusweg ong., het kappen van 9 bomen, 17-0689WB, 6-4 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 233, het legaliseren van woningsplitsing in 8 woningen, 17-0011WB, 7-4 (WB03)

6224 HH, Keizer Arnulfstraat 10, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0758WB, 5-4 (WB01)

6224 JK, Scharnerweg 128, het verduurzamen van de woning, 17-0803WB, 11-4 (WB01)

6224 LV, Sint Gerardusweg 50, het plaatsen van handelsreclame, 17-0465WB, 6-4 (WB02)

6225 AW, Westrand 132, het maken van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 17-0794WB, 10-4 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 9, het veranderen van 2 ramen naar een openslaande tuindeur, 17-0767WB, 6-4 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 73, het kappen van 5 coniferen, 17-0768WB, 7-4 (WB01)

6225 JS, Schovenlaan 40, het bouwen van een slaapkamer op de bestaande garage, 17-0481WB, 6-4 (WB08)

6225 NB, Molenweg 109, het plaatsen van een dakkapel in de voor- en achtergevel, 17-0476WB, 6-4 (WB08)

6226 GV, Burgemeester Cortenstraat 48, VK het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0778WB, 8-4 (WB01)

6226 NA, Bergerstraat 2, het toevoegen van de bestemming horeca naast de hoofdfunctie kantoor, 17-0765WB, 6-4 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 53, VK het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0777WB, 8-4 (WB01)

6227 AP, Demertstraat 135, het wijzigen van de verleende vergunning 16-1260WB ter hoogte van de 2e verdieping, 17-0755WB, 5-4 (WB01)

6227 CN, Electronstraat 3, het uitbreiden van de garage, 17-0804WB, 11-4 (WB01)

6227 GE, Drenckgaard 98, het kappen van 2 naaldbomen, 17-0780WB, 9-4 (WB01)

6228 BC, Cuyleborg 21, het kappen van een boom, 17-0724WB, 6-4 (WB02)

6229 PM, Watermolen 1, het monteren van reclame blindframes met zeildoeken, 17-0560WB, 6-4 (WB08)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.