Bekendmakingen week 16

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frontensingel en Passage du Chemin de Fer, het kappen van 3 bomen  ter hoogte van de inrit Loods 5, 19-0774WB, 10-4 (WB01)

6211 **, langs de oever van de Jeker, het plaatsen van een ijsvogelwiel langs de oever van de Jeker, 19-0348WB, 5-4 (WB02)

6211 **, Vijfkoppen, het kappen van 1 boom in verband met een onveilige situatie bij het omvallen van de muur, 19-0742WB, 5-4 (WB01)

6211 **, Vijfkoppen, het kappen van 1 boom in verband met een onveilige situatie bij het omvallen van de muur, 19-0742WB, 5-4 (WB02)

6211 CL, Markt 60-61, het aanbrengen van reclamevoering en terrasheaters, 19-0408WB, 10-4 (WB03)

6211 CX, Grote Staat 48 A, het vervangen van een pui in de voorgevel van een winkelpand, 19-0769WB, 9-4 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 12, het aanbrengen van gevelreclame en een naambordje, 19-0744WB, 5-4 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het plaatsen van luifeltjes aan de Wolfstraatzijde, 19-0463WB, 9-4 (WB02)

6211 HK, Sint Bernardusstraat 1B, het vervangen van de kunststof kozijnen door houten kozijnen, 19-0592WB, 8-4 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 21, het plaatsen van 16 zonnepanelen op het dakvlak aan de achterzijde, 19-0598WB, 4-4 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 56, het reinigen van het metselwerk en het vernieuwen van het voegwerk van het pand, 19-0553WB, 4-4 (WB02)

6211 KW, Kapoenstraat 2, Het plaatsen van een steiger op de Kapoenstraat 2, 19-0772WB, 10-4 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 1, het uitvoeren van dakwerkzaamheden, 19-0255WB, 9-4 (WB02)

6211 NC, Hertogsingel 29B, het vestigen van kamergewijze verhuur, 6 wooneenheden, 19-0089WB, 9-4 (WB02)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het wijzigen van de bestemming naar afhaalpunt en verkooppunt van Indonesische gerechten en frisdranken en servicepunt van DHL, 19-0412WB, 10-4 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 121, het omzetten van 1 woning met 2 studentenkamers naar 2 woningen, 19-0078WB, 8-4 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 74, het wijzigen van de verleende vergunning en het realiseren van een bovenwoning, 18-2760WB, 5-4 (WB08)

6211 PR, Statensingel 187, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0758WB, 8-4 (WB01)

6211 SB, Breulingstraat 3, het kappen van 1 boom, 19-0751WB, 8-4 (WB01)

6211 SG, Batterijstraat 51, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 12-0642WB, 19-0233WB, 10-4 (WB13)

6211 ST, Grote Gracht 49, het intern herbouwen/herstellen van het pand na brand, 18-2689WB, 4-4 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 36 A, het legaliseren van woningomzetting, 19-0766WB, 9-4 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 19, het realiseren van zelfstandige wooneenheden op de begane grond en de verdiepingen, 19-0172WB, 8-4 (WB03)

6211 XR, Charles Vos-cour 14A, het kappen van 1 boom, 19-0526WB, 4-4 (WB02)

6212 BA, Aylvalaan 1, het kappen van 1 beukenboom, 19-0762WB, 9-4 (WB01)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80A, het verbouwen van het rijksmonument en toevoegen van de voormalige stallen tot woonruimte behorend bij bestaand woonhuis, 18-2483WB, 3-4 (WB02)

6212 ND, Perceel behorend bij Schutterijweg 1, het plaatsen van zonnepanelen of -collector in de weide verscholen achter meidoornhagen, 19-0775WB, 10-4 (WB01)

6212 NK, Nekummerweg 31, het plaatsen van een pop-up restaurant, 19-0767WB, 9-4 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58C, een verzoek om maatwerkvoorschriften - 2019-202991, 19-0705WB, 5-4 (28)

6215 GC, Valeriushof 29 A en 31 A, het aanbrengen van een overkapping, 19-0445WB, 9-4 (WB02)

6215 KA, Koninksemstraat 35, het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, 19-0198WB, 8-4 (WB03)

6216 **, Dousbergweg, het aanleggen van een nutstrace voor waterleiding en glasvezel, 19-0748WB, 5-4 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 65, het revitaliseren van een bestaand winkelcentrum - 2019-202900, 19-0667WB, 9-4 (23)

6217 KK, Pastoor Habetsstraat 21, het uitbreiden van de garage, 19-0426WB, 10-4 (WB03)

6218 BS, Penningruwe 27, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 19-0731WB, 9-4 (WB13)

6218 EP, Papyrussingel 2, aanvraag brandveilig gebruik, 18-1823WB, 4-4 (WB07)

6218 HS, Postbaan 21A, het kappen van 3 bomen en het opruimen van 1 omgevallen boom, 19-0753WB, 8-4 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 36, het vervangen van de woonark door een nieuwe woonark, 19-0761WB, 8-4 (WB01)

6219 NP, Brusselseweg 800, het realiseren van een uitbreiding aan de achter- en zijgevel van het bestaande woonhuis op het verdiepte tuinniveau, 19-0217WB, 10-4 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 29, NZ093500647, 19-0087BM, 03-04 (BM01a)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 40C, het vervangen van het voegwerk, 19-0746WB, 5-4 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27, het herstellen van de winkelpui en het plaatsen van gevelreclame, 19-0213WB, 4-4 (WB02)

6221 KS, Bellefroidlunet 7H, het herindelen van het appartement en realiseren van een doorbraak, 19-0367WB, 5-4 (WB02)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, een correctie (revisie) op de verleende omgevingsvergunning voor legalisatie van de woningsplitsing, 19-0780WB, 10-4 (WB01)

6221 VT, Jonkheer Ruysstraat 2 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 19-0773WB, 10-4 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 47, het splitsen van een woning naar 3 woningen waarvan 1 woning met kamergewijze verhuur, 19-0164WB, 5-4 (WB02)

6222 AH, Meerssenerweg 61D-61E, het gebruiken van de begane grond als atelier en de verdieping als bovenwoning, 19-0168WB, 5-4 (WB03)

6222 EP, Pastoor Mulkenshof 33, het uitbreiden van het woonhuis met een garage, tuinkamer en onderliggende kelder, 19-0640WB, 9-4 (WB02)

6222 NW, Punterweg 40 te Maastricht, NZ093500728, 19-0068BM, 15-02 (BM03)

6222 PH, Kruisdonk 49, het oprichten van het bedrijf Le Jardin des Copains - 2019-203086, 19-0735WB, 10-4 (23)

6223 CH, Hertog van Brabantlaan 103, het kappen van een walnootboom en een pruimenboom, 19-0765WB, 9-4 (WB01)

6223 HA, Pasestraat 63, het herbouwen van de woning, 19-0779WB, 10-4 (WB01)

6223 HD, Brigidastraat 67, het verbouwen van de bestaande schuur naar 4 woningen, 19-0054WB, 5-4 (WB08)

6224 **, Meerssenerweg ongenummerd, het kappen van 1 boom voor de aanleg van een internationale bushalte, 19-0732WB, 10-4 (WB02)

6224 **, Meerssenerweg ongenummerd, het kappen van 1 boom voor de aanleg van een internationale bushalte, 19-0732WB, 4-4 (WB01)

6224 **, Mondragonstraat, NZ093501183, 19-0049BM, 10-04 (BM02)

6224 **, Stadhouderstraat, NZ093501183, 19-0050BM, 10-04 (BM02)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het splitsen van een woning naar 15 woningen, 19-0096WB, 10-4 (WB02)

6224 LA, Heerderweg 49B, het wijzigen van de plattegrond, 19-0778WB, 10-4 (WB01)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik wijziging op eerder verleende vergunning 17-1742WB, 19-0743WB, 18-4 (WB05)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik wijziging op eerder verleende vergunning 17-1742WB, 19-0743WB, 5-4 (WB01)

6225 BM, van Slijpestraat 2A, het kappen van bomen, 19-0707WB, 4-4 (WB02)

6225 ES, Kelten 32 ‘Ambyerveld kavel 6’, het wijzigen van de verleende vergunning 18-2120WB, 19-0150WB, 8-4 (WB02)

6225 NC, Molenweg 8, het starten van het bedrijf Paardenkliniek De Molenweg BV - 2019-203089, 19-0736WB, 9-4 (23)

6225 XP, nabij Discusworp 4, het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, 19-0231WB, 8-4 (WB02)

6226 AP, Austrasiestraat 60B en Koning Clovisstraat 25-27, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2785WB, 8-4 (WB02)

6226 CT, Churchilllaan 57, Het vervangen van een balustrade balkon en het legaliseren van de geplaatste buiten-unit van de airco, 19-0768WB, 9-4 (WB01)

6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het toevoegen van een nieuw raamkozijn in de zijgevel, 19-0652WB, 10-4 (WB02)

6226 HX, Sibemaweg 87B t/m 101D, het vervangen van de buitenkozijnen, 19-0358WB, 8-4 (WB03)

6226 WP, Haagdoorn 13, het gebruik van een aangekocht stuk grond/snippergroen t.b.v. de tuin, 19-0739WB, 4-4 (WB01)

6226 WP, Haagdoorn 13, het verbouwen en het uitbreiden van het woonhuis, 19-0734WB, 4-4 (WB01)

6227 BN, Dorpstraat 28, het verbouwen van het woonhuis en het plaatsen van dakkapellen, 19-0284WB, 8-4 (WB02)

6227 GH, Drenckgaard 81, het wijzigen van de bestemming garage naar kapsalon, 19-0646WB, 8-4 (WB02)

6228 CM, Hogeborg 22, het kappen van een esdoorn in de achtertuin, 19-0700WB, 5-4 (WB02)

6228 GB, Stellendaal 68, het kappen van 2 bomen, 19-0752WB, 8-4 (WB01)

6228 GP, Boviersdaal 12, het verbouwen van de garage tot berging wachtruimte en praktijkruimte, 19-0740WB, 5-4 (WB01)

6229 **, Hoek P Debyelaan en Joseph Bechlaan, het nieuw bouwen van een centrum voor gezond leven ‘Mosae Vita’ naast Maastricht UMC+ en centraal op de Maastricht Health Campus, 18-2540WB, 4-4 (WB02)

6229 ER, Universiteitssingel nabij 50, het nieuwbouwen van het Bio Medisch Centrum - 2019-203196, 19-0760WB, 8-4 (WB01)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 18 april 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a, BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.