Bekendmakingen week 16

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 85, het aanbrengen van stickerbelettering op het raam, 18-0800WB, 5-4 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, het legaliseren van diverse in en aan het pand aangebrachte installaties en voorzieningen, 18-0427WB, 6-4 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 30, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 18-0764WB, 5-4 (23)

6211 AZ, Boschstraat 98, het uitgraven van de kelder en het storten van een betonnen vloer en zijwanden, 18-0811WB, 6-4 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 9B, het toevoegen van 2 kamers bij de reeds 7 bestaande kamers, 18-0059WB, 5-4 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 26, het verbouwen van het pand en het plaatsen van een nieuwe glaskap, 18-0858WB, 11-4 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 31, het renoveren van het woonhuis, 18-0473WB, 5-4 (WB03)

6211 MC, Looiershof 9A02, het installeren van een airco op het terras, 18-0859WB, 11-4 (WB01)

6211 XN, Charles Vos-cour 5, het splitsen van de woning tbv verhuur studentenkamers, 18-0806WB, 5-4 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F01, het inrichten van een kantoorruimte, 18-0804WB, 5-4 (WB01)

6212 **, ENCI-groeve, het plaatsen van een tijdelijk bord Ontvangstpaviljoen ENCI-groeve, 18-0832WB, 9-4 (WB01)

6212 GC, Jekerweg 58, het realiseren van een uitbouw en constructieve aanpassingen op de begane grond, 18-0817WB, 7-4 (WB01)

6213 GC, Tongerseweg 241, het aanpassen van de dakramen en zolderverdieping, 18-0191WB, 9-4 (WB08)

6213 GV, Pommardlaan 41, het kappen van 3 bomen, 18-0856WB, 11-4 (WB01)

6213 JZ, Sluizerbank 13, het uitbreiden van de woning aan de entreezijde, 18-0860WB, 11-4 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het aanbrengen van een geurfilterkast en het verwijderen van een rookkanaal, 18-0463WB, 5-4 (WB02)

6214 XK, Trichterveld Timorstraat, Madoerastraat, Molukkenstraat, Javastraat, Bataviaplantsoen, Sumatrastraat, Archipelstraat Balistraat en Borneostraat, het slopen van 51 woningen, 18-0803WB, 5-4 (WB01)

6216 RA, Zeepziedersdreef 1, het realiseren van een inrit bij het huis, 18-0815WB, 6-4 (WB01)

6217 **, Hermelijnstraat en Tiecelijnstraat, het renoveren van 89 galerijwoningen, 18-0846WB, 10-4 (WB01)

6217 HX, August Flamentstraat 6, het legaliseren van kamerverhuur en plaatsen van een trap/trapgat, 18-0465WB, 9-4 (WB02)

6217 LL, Frederikbastion 39, het plaatsen van dakkapellen, 18-0824WB, 9-4 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, het gebruiken van de hotelfunctie (The Green Elephant), 18-0841WB, 10-4 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17, het uitbreiden van Hotel Le Guide middels 3 hotelkamers, 18-0306WB, 11-4 (WB03)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 6, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 18-0854WB, 11-4 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het spiegelen en herplaatsen van het bestaande kozijn en borstwering aan de voorgevel, 18-0270WB, 10-4 (WB03)

6222 NE, Korvetweg 24, het plaatsen van reclamedoeken en een reclamezuil, 18-0802WB, 5-4 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het lozen op een privé riool in plaats van het gemeenteriool, 18-0187WB, 6-4 (WB02)

6223 HB, Pasestraat 34, het realiseren van een poort in de binnenplaats, 18-0852WB, 11-4 (WB01)

6224 AJ, Meerssenerweg 325, het verduurzamen van een huurwoning, 18-0812WB, 6-4 (WB01)

6224 BX, Professor Scholsstraat 11, het verduurzamen van een huurwoning, 18-0813WB, 6-4 (WB01)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 103, het splitsen van een woning in 2 zelfstandige woningen, 18-0833WB, 9-4 (WB01)

6224 GP, Frankenstraat 177, het legaliseren van de bestaande serre, 18-0835WB, 9-4 (WB01)

6224 GX, Koning Clovisstraat 54, het vervangen van de kozijnen, 18-0656WB, 5-4 (WB02)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het plaatsen van gevelbelettering, 18-0839WB, 9-4 (WB01)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 89, het splitsen van een woning in 2 zelfstandige woningen, 18-0834WB, 9-4 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 11 "kavel 25 Ambyerveld", het bouwen van een huis, 18-0818WB, 8-4 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 11A-11B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0516WB, 11-4 (WB02)

6226 CV, Churchilllaan 10, het plaatsen van een mogelijk verdiepte fietsenberging in de voortuin, 18-0819WB, 8-4 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 118, het slopen van een monument, 18-0838WB, 9-4 (WB01)

6228 XX, Rijksweg 31B, het veranderen van een inpandige garage naar kantoor en het vervangen van de garagepoort door een grote pui, 18-0563WB, 6-4 (WB02)

6229 GN, Dopplerdomein 25, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0801WB, 10-4 (WB02)

6229 GN, Dopplerdomein 25, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0801WB, 5-4 (WB01)

6229 GX, Leuvenlaan 35, het kappen van 1 boom en het verplaatsen van 1 boom, 18-0822WB, 9-4 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 38A, het plaatsen van een nieuwe buitenberging, 18-0304WB, 5-4 (WB08)

6229 XT, Maasvelderweg 38A, het plaatsen van een nieuwe buitenberging, 18-0855WB, 11-4 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.