Bekendmakingen week 17

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CB, Kleine Gracht 24, het dichten van 2 muuropeningen en het maken van een nieuwe muuropening, 17-0766WB, 12-4 (WB02)

6211 CL, Markt 63 en 64, het vervangen van een terras markies, 17-0848WB, 18-4 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 5-15, het vervangen van de beglazing en het herstellen van het schilderwerk van diverse raamkozijnen, 17-0853WB, 18-4 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 53, het aanbrengen van losse verlichte reclameletters en een dubbelzijdige lichtbak, 17-0846WB, 18-4 (WB01)

6211 DA, Houtmaas 15, het wijzigen van de verleende vergunning voor de indeling van de appartementen en restaurant, 17-0429WB, 18-4 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 3-5, het plaatsen van een klimaatinstallatie en kanalen op het dak, 17-0438WB, 14-4 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 62, het plaatsen van terrasschotten, 17-0811WB, 12-4 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 32, het beletteren van de ramen, 17-0187WB, 13-4 (WB03)

6211 GJ, Havenstraat 8, het vervangen van de sticker op bestaande uithangbord, 17-0812WB, 12-4 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 121, het legaliseren van kamerverhuur / woningsplitsing, 17-0817WB, 12-4 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 24D01 en D02, VK het legaliseren van de woningsplitsing van een woning naar 2 woningen, 16-2797WB, 12-4 (WB02)

6211 RS, Capucijnenstraat 74, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0836WB, 14-4 (WB01)

6211 SE, Batterijstraat 21C, het verbouwen van de woning, 17-0858WB, 18-4 (WB01)

6211 SM, Bogaardenstraat 1, het aanbrengen van dakbeschot, 17-0849WB, 18-4 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 47, VK het legaliseren van de appartementen en kamerverhuur, 16-2790WB, 14-4 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 37, een bestemmingswijziging van detailhandel naar horeca, 17-0820WB, 13-4 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 60 en 60B, het herstellen van delen van de voorgevel, 17-0837WB, 14-4 (WB01)

6212 **, Sint Pietersberg, Jekerdal en Cannerberg, het aanleggen van een mountainbikeroute, 17-0339WB, 12-4 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het uitbreiden van het parkeerterrein, 17-0763WB, 13-4 (23)

6212 BN, Glacisweg 61, het aanbrengen van gevelreclame, 17-0821WB, 13-4 (WB01)

6212 ND, Schutterijweg 1, het plaatsen van een stallingsruimte voor motorvoertuigen, 17-0838WB, 14-4 (WB01)

6212 XJ, Mergelweg 54, het uitbreiden van de 1e verdieping, 17-0426WB, 13-4 (WB02)

6213 EC, Médoclaan 66, het realiseren van een gesloten bronsysteem conform BRL2100, Protocol 2101, BRL11000, Protocol 11001, 17-0558WB, 14-4 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 11 B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0840WB, 14-4 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 148B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0130WB, 18-4 (WB03)

6214 XM, Guineastraat 9, het vervangen van 3 kozijnen in de achtergevel, 17-0374WB, 13-4 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het bouwen van een zwembad bij Resort Maastricht, 17-0826WB, 13-4 (WB01)

6216 TK, Schippersdreef 26D, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0854WB, 18-4 (WB01)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 51B, het legaliseren van kamerverhuur voor 4 wooneenheden, 17-0738WB, 18-4 (WB02)

6218 AA, Symphoniesingel 132, het plaatsen van een hekwerk met een schuifpoort, 17-0859WB, 18-4 (WB01)

6218 GD, Effileursdonk 30, het kappen van een boom, 17-0851WB, 18-4 (WB01)

6218 HP, van Akenweg 86, het restaureren van de mergelmuur, 17-0832WB, 14-4 (WB01)

6221 BE, Wilhelminasingel 21, het legaliseren van kamerverhuur van 7 studentenkamers, 17-0829WB, 13-4 (WB01)

6221 CE, Alexander Battalaan 56, het vervangen van de ventilatie installatie door een WTW installatie, 17-0740WB, 14-4 (23)

6221 EA, Wycker Brugstraat 17, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 woningen, 17-0830WB, 14-4 (WB01)

6221 KX, Avenue Ceramique 300, het wijzigen van de gevelreclame, 16-3272WB, 14-4 (WB08)

6221 TV, Bloemenweg 50, het formaliseren van 4 bestaande appartementen, 17-0307WB, 13-4 (WB03)

6221 TV, Bloemenweg 50, het legaliseren van een serre, afdak en berging, 17-0814WB, 12-4 (WB01)

6222 **, Borgharenweg ong. te Maastricht, NZ093502680, 17-0079BM, 07-04 (BM03)

6222 NK, Sleperweg 31, het aanbrengen van reclame-uiting op de voorgevel van de opbouw, 17-0857WB, 18-4 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 5, het verbouwen en uitbreiden van de productie- en opslaghal, 17-0343WB, 12-4 (WB03)

6222 TG, Miradorplein 60B, het kappen van een boom, 17-0745WB, 12-4 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 185, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3361WB, 12-4 (WB08)

6224 CA, Professor Thomassenstraat 8, het doen van verduurzamingsmaatregelen, 17-0366WB, 13-4 (WB02)

6224 GP, Frankenstraat 189, het legaliseren van de appartementenverhuur, 17-0732WB, 14-4 (WB02)

6224 GS, Frankenstraat 138, het starten van een kapsalon op de begane grond van het pand, 17-0843WB, 17-4 (WB01)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 174, het plaatsen van een reclame aan het bedrijfsgebouw, 17-0219WB, 14-4 (WB02)

6225 ER, Hagenstraat 9, het vervangen van de opritpoort, 17-0841WB, 17-4 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 61, het kappen van een boom in de voortuin, 17-0842WB, 17-4 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 73, het kappen van 5 coniferen, 17-0768WB, 13-4 (WB02)

6225 XP, Discusworp 4, het plaatsen van een prefab garagebox, 17-0824WB, 13-4 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 9A, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0833WB, 14-4 (WB01)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van de bestaande woningsplitsing (twee woningen) en het legaliseren van een reeds bestaande kamerverhuur, 17-0083WB, 18-4 (WB03)

6226 HD, Laan in den Drink ong., het realiseren van 46 parkeerplaatsen, 17-0819WB, 12-4 (WB01)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het realiseren van twee kunstgras voetbalvelden, plaatsen van nieuwe verlichting en aanleggen van een parkeerplaats, 17-0268WB, 27-4 (WB05)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, een aanvraag renovatie voor realisatie ontmoetingscentrum, 17-0395WB, 18-4 (WB03)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het realiseren van een luifel bij de entree van hotel van der Valk Maastricht, 17-0827WB, 13-4 (WB01)

6227 EL, Slackegaard 50, het maken van een uitbouw, 17-0831WB, 14-4 (WB01)

6228 JP, Vonkendaal 107, het bouwen van een garage, 17-0303WB, 14-4 (WB02)

6229 AR, Heugemerstraat 241A, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0258WB, 14-4 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 27 april 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.