Bekendmakingen week 17

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, diverse straten Heer en Wittevrouwenveld, 19-0101BM, 09-04 (BM01a)

62** **, Ondertunneling A2, NZ093501885, 18-0226BM, 12-04 (BM16)

6211 **, Frontensingel en Passage du Chemin de Fer, het kappen van 3 bomen ter hoogte van de inrit Loods 5, 19-0774WB, 15-4 (WB02)

6211 AL, Bassinkade 3, het wijzigen van de bestemming voor het vestigen van een yogaschool, 19-0809WB, 15-4 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 131A, het wijzigen van het raamstel, 19-0796WB, 12-4 (WB01)

6211 SB, Breulingstraat 3, het kappen van 1 boom, 19-0751WB, 16-4 (WB02)

6211 XZ, Sphinxcour 1, het aanbrengen van een gevelverlichting, 19-0263WB, 15-4 (WB08)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 19-0034BM, 08-02 (BM07)

6212 BD, Aylvalaan 34, het vervangen van de kozijnen, 19-0365WB, 16-4 (WB03)

6213 AC, Trianonstraat 14, het verlagen van de stoep en het verwijderen van de markering parkeerplaats, 19-0724WB, 12-4 (WB02)

6213 CK, d'Artagnanlaan 42, het vergroten van een dakkapel, 19-0538WB, 11-4 (WB02)

6213 EV, Chambertinlaan 45, het verduurzamen en uitbouwen van het woonhuis, 19-0644WB, 12-4 (WB02)

6215 KA, Koninksemstraat 35, het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, 19-0198WB, 12-4 (WB02)

6215 SW, Aureliushof 140, het kappen van 2 bomen op het achtererf, 19-0411WB, 11-4 (WB08)

6216 BR, Via Regia 103-105, het verwijderen van een constructieve wand tussen de commerciële ruimten Via Regia 103 en 105, 19-0832WB, 16-4 (WB01)

6217 **, Via Regia e.o., 19-0100BM, 12-04 (BM01a)

6217 AH, Reinaartsingel 45, het plaatsen van een dakkapel, 19-0805WB, 15-4 (WB01)

6217 BX, Cantecleerstraat 36, het verkorten van de stoep voor de in-/uitrit van de woning, 19-0802WB, 13-4 (WB01)

6217 GW, Brusselseweg 327, het kappen van 1 cederboom, 19-0712WB, 12-4 (WB02)

6217 JM, Antoon van Elenstraat 40, het verbouwen van kantoor naar woonruimte, 19-0822WB, 16-4 (WB01)

6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van een bestaand pand, 19-0826WB, 16-4 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het plaatsen van een container voor een bar, 19-0833WB, 16-4 (WB01)

6221 EA, Wycker Brugstraat 15, het veranderen en verplaatsen van een dubbelzijdige lichtbak en het aanbrengen van reclame middels schilderwerk, 19-0452WB, 12-4 (WB03)

6221 KV, Avenue Ceramique 50, het verbouwen van de bibliotheek, 19-0799WB, 12-4 (WB01)

6221 VH, Paus Leo 13 plein 3, het vervangen van een door brand beschadigd dak en het plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen, 19-0800WB, 12-4 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1A, het restaureren en gedeeltelijk verbouwen van het bestaande koetshuis gelegen op het landgoed Petite Suisse, 19-0414WB, 12-4 (WB02)

6222 AH, Meerssenerweg 61D-61E, het gebruiken van de begane grond als atelier en de verdieping als bovenwoning, 19-0168WB, 12-4 (WB02)

6222 AM, Mariënwaard 27, het uitbreiden van de woning, 19-0792WB, 12-4 (WB01)

6222 BD, Balijeweg 17, het uitbreiden van de constructiewerkplaats met een voorraadhal, 19-0670WB, 12-4 (WB02)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het verruimen van de horeca-activiteiten, 19-0816WB, 15-4 (WB01)

6222 NT, Galjoenweg 71, het wijzigen van het gebruik / het uitbreiden van het verkoopassortiment met e-mobiliteit, 19-0438WB, 16-4 (WB03)

6222 NZ, Fregatweg 46B en 46C, het opleggen van maatwerkvoorschriften - 2019-202174, 19-0227WB, 15-4 (28)

6223 EP, Op de Bos 300 te Maastricht, 19-0098BM, 09-04 (BM01a)

6223 GA, Op het Rooth 9, het plaatsen van 2 reclameobjecten, 19-0409WB, 15-4 (WB08)

6223 HA, Pasestraat 63, het tijdelijk wonen in een bijgebouw, 19-0814WB, 15-4 (WB01)

6224 **, Burg. Bauduinstraat / Burgemeestersplein / Schepen van Panhuysstraat / Burg. Raatstraat / Burg. Nierstraszstraat / Burg. Pijlstraat / Burg. v. Oppenstraat / Dr. Schaepmanstraat / Morsestraat , het aanpassen/vernieuwen van de kozijnen van het renovatieproject 110 woningen Wittevrouwenveld, 19-0077WB, 11-4 (WB02)

6224 **, Voltastraat ong. - President Rooseveltlaan ong., het bouwen van een appartementengebouw 'Lourdesplein' met commerciële ruimte en parkeervoorzieningen, 19-0817WB, 15-4 (WB01)

6225 DA, Severenstraat 215, het veranderen van 1 tennisbaan in 3 padelbanen - 2019-202706, 19-0590WB, 12-4 (23)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het aanbieden van 2 kamers voor logies aan derden, 19-0793WB, 12-4 (WB01)

6225 ES, Kelten 30 ‘Ambyerveld kavel 23’, het bouwen van een woonhuis, 19-0332WB, 11-4 (WB02)

6225 NC, Molenweg 8, het wijzigen van het bestemmingsplan, 19-0717WB, 12-4 (WB02)

6226 **, Akersteenweg plantsoen rechts naast huisnummer 51, het kappen van 1 boom, 19-0791WB, 12-4 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 10, het kappen van 3 bomen, 19-0835WB, 16-4 (WB01)

6226 GV, Burgemeester Cortenstraat 8, het plaatsen van ledschermen in de bestaande etalage, 19-0821WB, 16-4 (WB01)

6227 **, Wethouder Vrankenstraat 1a - 13f, het aanpassen van de galerijen, 19-0825WB, 16-4 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vernieuwen en vergroten van de luifel bij de entree van Hotel van der Valk, 19-0457WB, 15-4 (WB03)

6227 AR, Demertstraat 40, het legaliseren van een woning 18-2747WB, 11-4 (WB02)

6227 AT, Demertstraat 110A-110B, het herindelen van het pand, 19-0137WB, 15-4 (WB02)

6227 BX, Hoek Einsteinstraat 207 - Paemhofstraat, het verlagen van de stoep, 19-0827WB, 16-4 (WB01)

6227 VA, Kelvinstraat 3, het realiseren van een verdiepingsvloer voor een bibliotheek, 19-0171WB, 16-4 (WB02)

6228 GB, Stellendaal 68, het kappen van 2 bomen, 19-0752WB, 11-4 (WB02)

6228 JS, Vonkendaal 154, het plaatsen van een schutting om de achtertuin, 19-0624WB, 12-4 (WB02)

6229 AB, Schorsmolen 3, het uitbreiden van de woonwagen en het plaatsen van een houten berging, 19-0795WB, 12-4 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het plaatsen van een verzamelplaatsbord op de stoep voor de hoofdentree, 19-0813WB, 15-4 (WB01)

6229 GW, Endepolsdomein 3, het wijzigen van de bestemming naar geestelijke gezondheidszorg met kantoorfuncties, 19-0794WB, 12-4 (WB01)

6229 PC, Molensingel 87, het uitbreiden van de bestaande koude kas, het verplaatsen van de buitenverkoop en het maken van extra parkeergelegenheid, 18-1260WB, 11-4 (WB07)

6229 SB, Rudolf Dieselstraat 11, het slopen van een houten tuinhuisje en het bouwen van een nieuw tuinhuisje, 19-0836WB, 16-4 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

BM16   Instemmen evaluatie en/of nazorgplan inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01(a), BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM16: Belanghebbendenkunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.