Bekendmakingen week 17

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries ongenummerd, het oprichten van een parkeergarage, 18-0808WB, 12-4 (23)

6211 AX, Boschstraat 46-48, het wijzigen van de bestemming op de begane grond (kapsalon in lunchroom) en het plaatsen van reclame (lichtbak), 18-0211WB, 16-4 (WB02)

6211 CK, Markt 37, het herinrichten van de begane grond en de kelder van het restaurant, 18-0732WB, 16-4 (23)

6211 CK, Markt 41 en Gubbelstraat 40, het draaien van de trap naar de kelder, het reinigen van de voorgevel en het verrichten van lichte herstelwerkzaamheden aan het voegwerk, het vervangen van 3 raamkozijnen, het vervangen van het plat dak, het herinrichten van de 2de- en de zolderverdieping, het aanbrengen van de benodigde brandwerende voorzieningen en het verplaatsen van de badkamer, 18-0914WB, 18-4 (WB01)

6211 CL, Markt 65, het vervangen van de bestaande reclame en het plaatsen van een zonnescherm, 18-0913WB, 18-4 (WB01)

6211 CN, Spilstraat 19, het plaatsen van een nieuwe houten pui op de begane grond, 18-0015WB, 12-4 (WB03)

6211 CP, Spilstraat 16, het verbouwen van de bovenwoning tot 3 studio's - appartementen, 18-0453WB, 18-4 (WB03)

6211 CR, Nieuwstraat 7, een interne wijziging, 18-0901WB, 17-4 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1, het aanbrengen van een verdiepingsvloer in de linkerbeuk van de Dominicanenkerk, 18-0288WB, 16-4 (WB02)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de voormalige winkel en privéclub naar winkel en 3 studioappartementen, 18-0903WB, 17-4 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57 B01 en 57 C01, het realiseren van 2 doorbraken op de verdiepingen tussen de panden Kesselskade 57 en 58, 18-0561WB, 18-4 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 16, het vervangen van de huidige reclame door een nieuwe reclame, 18-0233WB, 13-4 (WB02)

6211 EX, Het Bat 2, het monteren van zonneschermen, 18-0445WB, 18-4 (WB08)

6211 HB, Bredestraat 37, het plaatsen van een dubbelzijdige uitsteek lichtbak als gevelreclame, 18-0919WB, 18-4 (WB01)

6211 JA, Witmakersstraat 21, het realiseren van een overkapping achter in de tuin, 18-0287WB, 17-4 (WB02)

6211 PP, Statensingel 165ABCD, het splitsen van de woning, 18-0129WB, 18-4 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 89A, het legaliseren van de gebouwde aanbouw, 18-0920WB, 18-4 (WB01)

6211 RJ, Herbenusstraat 186, het realiseren van 5 kamers voor kamergewijze verhuur met gemeenschappelijke voorzieningen, 18-0921WB, 18-4 (WB01)

6211 SG, Batterijstraat 47-49, het verbouwen van het pand, 18-0882WB, 16-4 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 60, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0439WB, 13-4 (WB02)

6212 BT, Pastoor Kribsweg 14A, het slopen van een deel van een muurtje, 18-0905WB, 17-4 (WB01)

6212 EA, Plateauweg 21, het slopen van een bestaande woning en het geheel vervangen door een nieuwe woning, 17-2318WB, 17-4 (WB02)

6212 GL, Plenkershoven 49, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 18-0406WB, 16-4 (WB02)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 124A, het verbouwen van het pand, 18-0315WB, 13-4 (WB02)

6214 AH, Brandenburgerplein 13B-C-D, het legaliseren van kamerverhuur in 3 afzonderlijke woningen, steeds 2 kamers per woning, 18-0297WB, 13-4 (WB02)

6214 AM, Volksplein 33B, het legaliseren van de kamerverhuur in de vorm van 5 wooneenheden, 18-0553WB, 16-4 (WB02)

6214 XK, diverse locaties in Trichterveld, het kappen van bomen, 18-0873WB, 13-4 (WB01)

6215 BE, Herculeshof 25, het wijzigen van de bestemming van detailhandel in winkelondersteunende horeca, 18-0560WB, 12-4 (WB03)

6215 XX, Neptunushof 127, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0918WB, 18-4 (WB01)

6216 BX, Becanusstraat 37, het constructief aanpassen van de bestaande hoofddraagconstructie, 18-0391WB, 12-4 (WB03)

6216 GC, Dousbergweg 90, het kappen van diverse bomen fase 5, 18-0884WB, 16-4 (WB01)

6216 GK, Het Wilhelmus 30A, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik Hotel Resort Maastricht, 18-0922WB, 18-4 (WB01)

6216 PD, Horlogiersdreef 1, het plaatsen van een dakkapel, 18-0889WB, 16-4 (WB01)

6216 SV, Kremersdreef 7C, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0878WB, 16-4 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, het realiseren van een inrit en een opstelplaats voor een brandweerauto en het plaatsen/aanpassen van hekwerken en poorten bij de Islamitische Basisschool El Habib, 18-0571WB, 16-4 (WB02)

6217 KA, Sint Annalaan 12A-12B, het verbouwen van het voormalig restaurant en bovenwoning tot 9 appartementen, 18-0286WB, 16-4 (WB03)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het wijzigen van het platdak in een dakterras op de 1e verdieping en het samenvoegen van het bovenste appartement en de zolder (wijziging verleende vergunning), 18-0454WB, 18-4 (WB03)

6217 LL, Frederikbastion 39, het plaatsen van dakkapellen, 18-0824WB, 17-4 (WB02)

6218 ET, Planodonk 18, het plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen en het herindelen van de zolderverdieping, 18-0911WB, 18-4 (WB01)

6218 TL, Floretruwe 2 (kavels 23 t/m 41), het bouwen van 19 woningen (kavels 23 t/m 41 - fase 2) en erfafscheidingen, 18-0338WB, 12-4 (WB02)

6219 AA, Bosscherweg 163, ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de uitbreiding van de woning, 26/4 (36a)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het slopen van de interne schuttewand, 18-0900WB, 17-4 (WB01)

6221 **, Griend ongenummerd, het kappen van drie bomen, 18-0895WB, 17-4 (WB01)

6221 BG, Wilhelminasingel 71A, het plegen van onderhoud aan het balkon in de voorgevel, 18-0862WB, 12-4 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 29A, het splitsen van de woning in 3 zelfstandige woningen, 18-0880WB, 16-4 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het wijzigen van de functie van horeca 2 naar horeca 3, 18-0398WB, 13-4 (WB02)

6221 ED, Wycker Brugstraat 48, het vervangen van het dak aan de voorzijde, 18-0195WB, 16-4 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 7-9-12, het plaatsen van 3 dubbelzijdige uitsteekbakken, 18-0887WB, 16-4 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 11 en Duitsepoort 22, het kantoorpand verbouwen naar 4 stuks appartementen/werkruimte, 18-0093WB, 16-4 (WB08)

6221 KV, Avenue Ceramique 1 - 7, het aanbrengen van reclame aan de gevel, 18-0621WB, 13-4 (WB08)

6222 **, Borgharenweg ongenummerd te Maastricht, NZ093502680, 17-0216BM, 12-04 (BM02)

6222 **, Limmelderweg ongenummerd, het bouwen van een bedrijfspand Logic All, 18-0529WB, 13-4 (WB02)

6222 AL, Meerssenerweg 216, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0299WB, 13-4 (WB02)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten, zijnde handel in centrale verwarmingsmaterialen, sanitair, dakbedekking, loodgietersmaterialen en aanverwante producten, 18-0747WB, 13-4 (23)

6223 AJ, Koningskampstraat 38, het plaatsen van een dakkapel, 18-0883WB, 16-4 (WB01)

6224 GP, Frankenstraat 177 B / D, het legaliseren van een dakterras, 18-0898WB, 17-4 (WB01)

6224 GP, Frankenstraat 177 B / D, het splitsen van de bovenwoning naar 2 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 18-0902WB, 17-4 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 81B, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing VK, 17-2630WB, 13-4 (WB08)

6225 AM, Longinastraat 44, het verlagen van de stoep tbv een oprit, 18-0420WB, 13-4 (WB02)

6225 AS, Westrand 1A - 1H, het kappen van 3 bomen, 18-0520WB, 18-4 (WB02)

6225 EV, Stater 8 ‘Ambyerveld kavel 17’, het bouwen van een woning, 18-0891WB, 16-4 (WB01)

6226 **, Bemelerweg ongenummerd, een permanente stookontheffing - 2018-200697, 18-0814WB, 13-4 (39)

6226 VX, Pastoor Jacobsweg 12, het plaatsen van een serre tegen de achtergevel van het woonhuis, 18-0581WB, 18-4 (WB08)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden te Maastricht, NZ093500127, 18-0027BM, 16-04 (BM08)

6227 GA, Riddergaard 16A, het kappen van 2 bomen, 18-0791WB, 13-4 (WB02)

6227 XT, Oude Molenweg 51, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0886WB, 16-4 (WB01)

6228 EW, Ramershaag 62, het bouwen van een bijgebouw dat zal dienen als kapsalon, 18-0707WB, 16-04 gedeeltelijk verleend (WB02)

6229 AR, Heugemerstraat 271, het legaliseren van een bestaande woningsplitsing in twee zelfstandige woningen en een vergroting van de bestaande uitbouw op de begane grond, 18-0866WB, 12-4 (WB01)

6229 EE, Randwycksingel 22, het plaatsen van een zuil aan de voorzijde, 18-0875WB, 13-4 (WB01)

6229 GX, Leuvenlaan 35, het kappen van 1 boom en het verplaatsen van 1 boom, 18-0822WB, 16-4 (WB02)

6229 ZB, Violabeemd 42, het kappen van een boom, 18-0779WB, 16-4 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02 Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM02, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 26 april 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Maak dan een afspraak met Anne-Sophie Lemmens, (043) 350 45 19 / anne-sophie.lemmens@maastricht.nl.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.