Bekendmakingen week 18

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Klevarieterrein Kavel 10, het bouwen van een vrijstaande woning op het Klevarieterrein Kavel 10, 17-0508WB, 21-4 (WB03)

6211 **, Vrijthof ong., het aanbrengen van bloemen 'baskets' aan de lantaarnpalen, 17-0671WB, 24-4 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 115, het vervangen van de pui door een nieuwe en het plaatsen van een zonnescherm, 17-0475WB, 21-4 (WB03)

6211 CB, Kleine Gracht 30, het verhuurbaar maken van de bedrijfsruimte, 17-0516WB, 24-4 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, het wijzigen van de bestemming kantoor naar daghoreca en het plaatsen van een bord aan de voorgevel, 17-0883WB, 20-4 (WB01)

6211 CL, Markt 68, het plaatsen van vier windschermen aan de gevel, 17-0862WB, 19-4 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 21, het aanpassen van de winkelpui en het restaureren van de dakkapel, 17-0510WB, 25-4 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 2, het verbreden van een bestaand uitvalscherm, 17-0882WB, 20-4 (WB01)

6211 DS, Mosae Forum 21, het verplaatsen van de entree deuren van de winkel, 17-0918WB, 25-4 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 144, het aanbrengen van reclame, 17-0582WB, 24-4 (WB08)

6211 ER, Jodenstraat 16 en 18, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3284WB, 21-4 (WB08)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10 - 12 / , het wijzigen van de gevelreclame door wijziging huisstijl van Vanilia, 17-0224WB, 21-4 (WB08)

6211 JM, Sint Pieterstraat 13, het plaatsen van 4 parasols op het terras, 17-0676WB, 25-4 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 2, het aanbrengen van een luchtrooster in de voorgevel, het wijzigen van de pui en plaatsen van een gevelterrasschot, 17-0866WB, 19-4 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 21, het wijzigen van de bestemming van kantoorfunctie naar wonen, 16-3139WB, 25-4 (WB02)

6211 LG, Papenstraat 6F, het plaatsen van een dakkapel, 17-0672WB, 19-4 (WB02)

6211 LH, Bouillonstraat 12, het veranderen van het interieur, 17-0910WB, 24-4 (WB01)

6211 LV, Aldenhofpark 30, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3351WB, 21-4 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 1, het plaatsen van een dakkapel, 17-0175WB, 21-4 (WB03)

6211 LX, Polvertorenstraat 5, het wijzigen van de positie van de inrit tot het perceel, 17-0423WB, 24-4 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 6, het wijzigen van het bestaand antenne opstelpunt 3075 Polvertoren, 17-0884WB, 20-4 (WB01)

6211 NG, Koningin Emmaplein 18B, het plaatsen van een dakraam en woningsplitsing, 17-0078WB, 21-4 (WB02)

6211 PX, Herdenkingsplein 16A, het aanbrengen van extra hemelwaterafvoeren en deze aansluiten op de bestaande riolering parkeergarage, 17-0529WB, 19-4 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 91, het legaliseren van appartementen, 17-0897WB, 21-4 (WB01)

6211 SM, Bogaardenstraat 1, het aanbrengen van dakbeschot, 17-0849WB, 25-4 (WB02)

6211 SP, Bogaardenstraat 52, het legaliseren en een kleine bouwkundige ingreep voor het brandveilig maken, 17-0229WB, 20-4 (WB03)

6211 SX, Grote Gracht 58, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 17-0092WB, 21-4 (28)

6211 XH, Misericordestraat 25, het vervangen/plaatsen van openbare verlichting, 17-0555WB, 24-4 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verwijderen en nieuw plaatsen van vlaggenmasten voor de hoofdentree van het politiebureau, 17-0902WB, 24-4 (WB01)

6212 AE, Hoge Kanaaldijk 6, het plaatsen van een dakkapel, 17-0874WB, 20-4 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van 5 houten kozijnen in de achtergevel van het woonhuis, 17-0913WB, 25-4 (WB01)

6213 BG, Cannerweg 12, het splitsen van de woning en het kappen van een boom, 16-3234WB, 24-4 (WB02)

6213 BS, Picardenlaan 19, het verduurzamen van de woning, 17-0509WB, 24-4 (WB03)

6213 GA, Tongerseweg 57, het herbestemmen van complex Carre, 17-0194WB, 24-4 (WB03)

6214 AC, Koningin Emmaplein 12, het bestickeren van het raam met het logo GoforAll, 17-0879WB, 20-4 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 50A, het legaliseren van de woningsplitsing (3 woningen), 17-0067WB, 19-4 (WB03)

6214 PG, Brouwersweg 23, het kappen van een boom, 17-0710WB, 19-4 (WB02)

6214 PX, Meester Ulrichweg 20, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0449WB, 24-4 (WB03)

6214 PX, Meester Ulrichweg 22, het legaliseren van kamerverhuur + woningsplitsing, 17-0451WB, 24-4 (WB03)

6214 PX, Meester Ulrichweg 24 A + B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0453WB, 24-4 (WB03)

6214 PX, Meester Ulrichweg 26, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0455WB, 24-4 (WB03)

6214 RJ, Proosdijweg 35, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0457WB, 24-4 (WB03)

6214 RK, Proosdijweg 47, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0461WB, 24-4 (WB03)

6215 BP, Herculeshof 70, het wijzigen van de bestemming wonen naar fysiotherapie en kantoor (ict-servicedesk), 17-0911WB, 24-4 (WB01)

6215 XB, Saturnushof 51, het kappen van een boom in de voortuin, 17-0581WB, 20-4 (WB02)

6216 **, Aesculaapstraat, het plaatsen van een tijdelijke mast, 17-0893WB, 21-4 (WB01)

6216 XJ, Kristalstraat 36-38-40, het splitsen van 3 woningen naar 6 kleinere woningen, 17-0675WB, 24-4 (WB02)

6217 KA, Sint Annalaan 12A-12B, het splitsen en herbestemmen van het restaurant met bovenwoning naar 9 appartementen, 17-0316WB, 19-4 (WB03)

6217 KJ, Statensingel 192ABC, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0459WB, 24-4 (WB03)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, het vervangen van de beglazing, suskasten en schuiframen irt geluidsisolatieproject, 17-0383WB, 21-4 (WB02)

6217 SB, Kastanjelaan 66, het doen van onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan het in- en exterieur Fort Koning Willem I, 17-0492WB, 20-4 (WB03)

6218 GD, Effileursdonk 30, het kappen van een boom, 17-0851WB, 21-4 (WB02)

6218 GE, Raffineursdonk 39, bouwen van een carport, 17-0906WB, 24-4 (WB01)

6219 **, Fort Willemweg ong., NBT - het geluidscherm, de keermuur en permanente hekwerken, 17-0441WB, 25-4 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het tijdelijk plaatsen van een barcontainer en buitenterras in het kader van het concept 'Temporadium', 17-0685WB, 24-4 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 40, het legaliseren van de appartementen, 17-0012WB, 21-4 (WB03)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het moderniseren van het Hotel, 17-0440WB, 25-4 (WB03)

6221 BR, Stationsstraat 54, het plaatsen van reclame, 17-0535WB, 25-4 (WB02)

6221 EA, Wycker Brugstraat 23, het herindelen van de winkelruimte, 17-0905WB, 24-4 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 91, 91ABCD, het legaliseren van de woningsplitsing van de bedrijfswoning naar 4 appartementen, 17-0487WB, 25-4 (WB02)

6221 JR, Boschcour 31A, het vestigen van een kapsalon, 17-0648WB, 24-4 (WB02)

6222 **, Balijeweg ong. te Maastricht, NZ093500884, 17-0031BM, 20-04 (BM07)

6222 **, Limmelderweg ong., het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats, 17-0861WB, 19-4 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 124, het splitsen van de woning, 16-3233WB, 25-4 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 155, het uitbreiden van de opslagruimte voor het opslaan van winter- en zomerbanden van personenauto's, 17-0704WB, 20-4 (23)

6222 NZ, Fregatweg 42, het realiseren van 2 tijdelijke Portacabins met een kantoorfunctie op het binnenterrein, 17-0807WB, 19-4 (23)

6222 NZ, Fregatweg 42, het realiseren van 2 tijdelijke Portacabins op het binnenterrein, 17-0372WB, 20-4 (WB02)

6223 AC, Bovenstraat 21, het realiseren van constructieve wijzigingen door 2 trapgaten te maken, 17-0885WB, 20-4 (WB01)

6223 EP, Op de Bos 300 te Maastricht, AA093500366, 17-0088BM, 14-04 (BM07)

6223 GN, Sterkenbergweg 1, het uitbreiden van de woning, 17-0025WB, 19-4 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 233, het legaliseren van woningsplitsing in 8 woningen, 17-0011WB, 19-4 (WB02)

6224 GS, Frankenstraat 138, het starten van een kapsalon op de begane grond van het pand, 17-0843WB, 24-4 (WB02)

6224 LS, Heerderdwarsstraat 47, het realiseren van een kringloopwinkel in een loods, 17-0909WB, 24-4 (WB01)

6225 **, Regenboogschotel 1 (kavel 30 Ambyerveld ), het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-0485WB, 25-4 (WB02)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het nieuw bouwen van een garage annex carport op het achtererf, 17-0917WB, 25-4 (WB01)

6225 HE, Berkenhoven 36, het veranderen van de gebruiksfunctie van de openbare parkeerplaats, 17-0864WB, 19-4 (WB01)

6225 XW, Stadionplein 10, het vervangen van het bestaande naambord met led-verlichting door een nieuwe en het bevestigen van lampen op de muur, 16-3248WB, 24-4 (WB08)

6226 CB, Mockstraat 79, het kappen van 1 kastanjeboom, 17-0566WB, 19-4 (WB02)

6228 AG, Geyaartsborg 17, het groter maken van de schuur, 17-0899WB, 23-4 (WB01)

6228 GT, achterzijde Bombeydaal 7-9, het kappen van 4 bomen, 17-0865WB, 19-4 (WB01)

6229 **, Schaapbroekweg ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken, 17-0721WB, 20-4 (39)

6229 EC, Aubeldomein 12C-20C-30BCD-32BC-34C-36BCD-38BCD-40BCD, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0310WB, 24-4 (WB03)

6229 PJ, Volmolen 31, een revisievergunning (2016-601931), 16-2601WB, 4-5 (WB05)

6229 WP, Balsemienbeemd 57-59-61, het verbouwen van de drie zorgwoningen, 17-0876WB, 20-4 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 5 mei 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.