Bekendmakingen week 18

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, stadsmuur Vijfkoppen, het kappen van 3 bomen, 19-0865WB, 24-4 (WB01)

6211 **, stadsmuur Vijfkoppen, het kappen van 3 bomen, 19-0865WB, 24-4 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 60, het verbouwen van het pand, 19-0203WB, 18-4 (WB03)

6211 CC, van Hasseltkade 13, het realiseren van zelfstandige wooneenheden, 19-0149WB, 24-4 (WB03)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 3, het vervangen van kapotte dakpannen, het vernieuwen van het zink in de goten en het aanbrengen van isolatie en herstellen van het slechte houtwerk van de goten, 19-0845WB, 18-4 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 17, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0493WB, 17-4 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het uitbreiden van Pizzeria Tivoli - 2019-203240, 19-0783WB, 18-4 (23)

6211 LN, Tongersestraat 10, het legaliseren van zelfstandige wooneenheden, 18-2636WB, 17-4 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 38, het doen van meer verbouwingswerkzaamheden in en aan de woning, 18-2818WB, 24-4 (WB03)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het wijzigen van de bestemming naar afhaalpunt en verkooppunt van Indonesische gerechten en frisdranken en servicepunt van DHL, 19-0412WB, 24-4 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het vervangen van het dak van de oude brandweerkazerne, 19-0866WB, 24-4 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0325WB, 17-4 (WB03)

6211 SX, Grote Gracht 36 A, het legaliseren van woningomzetting, 19-0766WB, 24-4 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, SNS Maastricht community Store, 19-0470WB, 17-4 (WB02)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 4, het toevoegen van 1 nieuwe dakkapel, 19-0281WB, 24-4 (WB02)

6212 CC, Papenweg 17, het renoveren van het dak en het verbouwen van de zolderverdieping van een bestaande woning, dakisolatie plaatsen en het maken van een slaapkamer, 19-0492WB, 23-4 (WB03)

6213 AA, Champs Elyseesweg 24, het kappen van een conifeer, 19-0855WB, 20-4 (WB01)

6215 **, Tongerseweg, het kappen van 2 bomen, Tongerseweg nabij Apollohof 21 en 27, 19-0859WB, 23-4 (WB01)

6215 TS, Marsanahof 58, het kappen van 4 bomen, 19-0648WB, 17-4 (WB02)

6216 **, Brusselsepoort - Winkelcentrum - , het renoveren en nieuwbouw Winkelcentrum Brusselsepoort Fase 1A-!D, 19-0289WB, 24-4 (WB03)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het vervangen van de luifel boven het winkelcentrum, 19-0542WB, 18-4 (WB02)

6217 **, Ravelijnstraat ongenummerd, het aanleggen van de infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het bouwplan Ravelijn en het op hoogte brengen van het terrein, 19-0129WB, 19-4 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 74, het ophogen van de vloerconstructie bij de laad- en losruimte van de Jumbo, 19-0838WB, 17-4 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd (Noorderbrugtracé, locatie 26), AA093502684, 19-0108BM, 18-04 (BM07)

6221 **, Stationsplein bij 27, AA093500647, 19-0109BM, 18-04 (BM01a)

6221 AA, Nieuweweg 25, NZ093501276, 19-0102BM, 16-04 (BM01a)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van bomen, 19-0854WB, 19-4 (WB01)

6221 AJ, Griend 6, het wijzigen van de bestemming groen in bestemming terras, 19-0868WB, 24-4 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 29, het verbouwen van een woning naar 2 appartementen, 19-0484WB, 17-4 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 49B, het legaliseren van woningomzetting en splitsing, 18-1501WB, 17-4 (WB02)

6221 SJ, Alfons Ariënsstraat 2, het kappen van 3 coniferen, 19-0509WB, 23-4 (WB03)

6222 AA, Borgharenweg 100 te Maastricht, NZ093500092, 19-0104BM, 16-04 (BM03)

6222 AM, Mariënwaard 27, het uitbreiden van de woning, 19-0792WB, 23-4 (WB02)

6222 BT, Judeaweg 61, het plaatsen van een schutting, 19-0472WB, 17-4 (WB03)

6222 NL, Ankerkade 135, een voornemen tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift in het kader van zonebeheer Beatrixhaven - 2019-202230, 19-0851WB, 17-4 (23)

6223 CH, Hertog van Brabantlaan 103, het kappen van een walnootboom en een pruimenboom, 19-0765WB, 17-4 (WB02)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het kappen van 12 bomen, 19-0843WB, 18-4 (WB01)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 89, het splitsen van een woning in 2 zelfstandige woningen, 18-0834WB, 19-4 (WB17)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een tuinhek en een buitenunit voor een warmtepomp bij het woonhuis, 19-0450WB, 16-4 (WB03)

6226 **, Burgemeester Cortenstraat, 19-0107BM, 16-04 (BM01a)

6226 NE, Bemelerweg 92, het verlengen met 5 jaar van de tijdelijke vergunning voor kleedlokaalunits op sportpark Bemelerweg, 19-0847WB, 18-4 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het intrekken van de milieuvergunning - 2019-203230, 19-0875WB, 2-5 (WB05)

6227 AR, Demertstraat 34, het slopen en herbouwen van de garage, 19-0180WB, 24-4 (WB02)

6227 TE, Pastoor Heijnenstraat 42A-B, het splitsen van de woning in 2 appartementen, 19-0549WB, 24-4 (WB03)

6228 **, Moesdaal (naast huisnr 90 A), het kappen van 1 boom, 19-0860WB, 23-4 (WB01)

6229 EN, Paul Henri Spaaklaan 1, het uitbreiden van de bestemming van het pand met een onderwijsfunctie, 19-0495WB, 18-4 (WB03)

6229 ER, Robert Schumandomein 1, het aanpassen van de brandveiligheid in het zuidelijk deel van het gebouw, 19-0861WB, 23-4 (WB01)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 3 mei 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a, BM03, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.