Bekendmakingen week 18

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Biesenweg ongenummerd terrein afvalwaterzuivering, het kappen van bomen, 18-0530WB, 19-4 (gedeeltelijk verleend) (WB02)

6211 AM, Beeltplein 30, het plaatsen van rolluiken, 18-0969WB, 24-4 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 85, het aanbrengen van stickerbelettering op het raam, 18-0800WB, 20-4 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105A, het legaliseren van diverse in en aan het pand aangebrachte installaties en voorzieningen, 18-0427WB, 23-4 (WB02)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 16-18, het splitsen van een woning, 18-0949WB, 20-4 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 18, het aanpassen van de gevel inclusief aanbrengen reclame, 18-0946WB, 20-4 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 21, het aanbrengen van gevelreclame, 18-0967WB, 24-4 (WB01)

6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 19, het plaatsen van gevelreclame, 18-0932WB, 19-4 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 14-14A, het samenvoegen van 2 woningen door het toevoegen van een deur in de woningscheidende wand op de begane grond, 18-0501WB, 24-4 (WB03)

6211 JP, Sint Pieterstraat 62-64-66-68-68B, het slopen en herbouwen van de panden tot 7 appartementen, 18-0955WB, 21-4 (WB01)

6211 JP, Sint Pieterstraat 72, het plaatsen van reclame op de voorgevel, 18-0337WB, 20-4 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 72, het vestigen van een Coop supermarkt, 18-0111WB, 25-4 (WB02)

6211 KB, Sint Lambertuslaan 3, het vervangen van de oude schuren/garages door een nieuwe schuur/garage en het kappen van 1 den, 18-0986WB, 25-4 (WB01)

6211 KJ, de Bosquetplein 7, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 17-1032, 03-05 (37a)

6211 XG, Op de Lijnakker 4, het plaatsen van een zonnescherm aan de achterkant van de woning, 18-0991WB, 25-4 (WB01)

6212 **, Sint Pietersberg, NZ093501518, 18-0073BM, 23-04 (BM05)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 60A, het herinrichten en samenvoegen van 2 woningen, 18-0935WB, 19-4 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 67 en 67A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0185WB, 19-4 (WB08)

6213 EG, Médoclaan 180, het plaatsen van 6 zonnepanelen, 18-0953WB, 20-4 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 12, het kappen van een den, 18-0950WB, 20-4 (WB01)

6213 HH, Pletzersstraat 24, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0944WB, 20-4 (WB01)

 6214 **, Trichterveld, het oprichten van 55 woningen in de wijk Trichterveld, 18-0927WB, 19-4 (WB01)

6214 AK, Brandenburgerweg 2A / B - Volksplein 18A, het legaliseren van toevoegen van 3 appartementen op de begane grond, omzetting naar kamergewijze verhuur van een bovenwoning naar 4 kamers en shortstay in een bovenwoning, en bijbehorende bouwkundige aanpassingen, 18-0451WB, 25-4 (WB03)

6214 AL, Volksplein 13, het verbouwen van de bestaande winkelruimte/kantoorruimte op de begane grond tot een appartement, 18-0643WB, 20-4 (WB02)

6214 BB, Tongerseweg 50A, het legaliseren van de uitbreiding van de woning, 18-0945WB, 20-4 (WB01)

6214 PW, Meester Ulrichweg 53A, het verbouwen van een voormalige bakkerij tot 3 grondgebonden woningen, 18-0616WB, 25-4 (WB03)

6215 GJ, Vergiliushof 49A, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur in 3 wooneenheden, 18-0925WB, 19-4 (WB01)

6216 ** , Dousbergweg ongenummerd, het realiseren van 36 recreatiewoningen (Fase 5), 18-0951WB, 20-4 (WB01)

6216 TG, Voldersdreef 98, het verwijderen van een dragende muur tussen keuken en woonkamer en de achtergevel, 18-0965WB, 23-4 (WB01)

6216 TJ, Schippersdreef 16B, VK het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0642WB, 24-4 (WB02)

 6218 **, Zouwdal, het aanleggen van een fietspad, 18-0959WB, 23-4 (WB01)

6218 SH, Kurasruwe 44, het kappen van 1 boom in de voortuin, 18-0783WB, 19-4 (WB02)

6218 WD, Harnasruwe 1-14, Manteletruwe 1-21, het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning 17-0978WB, 18-0931WB, 19-4 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker (1-6 tot 1-9), 18-0876WB, 20-4 (23)

6221 **, Stationsplein ongenummerd, NZ093502540, 17-0232BM, 18-04 (BM08)

6221 AA, Nieuweweg 35, NZ093500674, 17-0193BM, 24-04 (BM08)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 47, het herinrichten van het pand, 18-0971WB, 24-4 (WB01)

6221 BA, Sint Maartenspoort 2, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 17-1031, 03-05 (37a)

6221 BK, Wilhelminasingel 2, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0975WB, 24-4 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 30, het nieuw vestigen van horeca categorie 3, 17-2422WB, 23-4 (WB03)

6221 GE, Heugemerweg 35A, het toevoegen van een extra verhuurbare kamer, 18-0095WB, 24-4 (WB08)

6221 KV, Avenue Ceramique 105, het wijzigen van het entreepand en interne aanpassingen, 18-0523WB, 24-4 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 241, het aanbrengen van een enkelzijdige lichtbak, 18-0928WB, 19-4 (WB01)

6221 VT, Jonkheer Ruysstraat 4, het plaatsen van 2 dakramen, 18-0938WB, 20-4 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 118, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0957WB, 21-4 (WB01)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, het kappen van 1 boom, 18-0614WB, 25-4 (WB02)

6224 BD, Old Hickoryplein 1-25 en Professor Mullerstraat 2-6, het renoveren van 6 appartementen en 12 woningen en het transformeren van 12 winkels naar seniorenwoningen, 18-0597WB, 25-4 (WB03)

6224 EM, Voltastraat 42, het wijzigen van de brandcompartimentering, 18-0980WB, 24-4 (WB01)

6224 EV, Burgemeester Hennequinstraat 37, het bouwen van een aanbouw aan het woonhuis, 18-0970WB, 24-4 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 69, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 18-0753WB, 19-4 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 81B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0979WB, 24-4 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het realiseren van een tuinmuur, 18-0926WB, 19-4 (WB01)

6224 KD, Oranjeplein 5A - 5A 01 - 5A 02 - 5C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0952WB, 20-4 (WB01)

6225 AC, Gravenstraat 2, het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten, 18-0936WB, 19-4 (WB01)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het plaatsen van gevelbelettering, 18-0839WB, 23-4 (WB02)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 124, het bouwen van een garage en het uitbreiden van de woonruimte aan de achterzijde van de woning, 18-0993WB, 25-4 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 13 ‘Ambyerveld kavel 24’, het bouwen van een woonhuis, 18-0930WB, 19-4 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 2, het realiseren van 1 woning in het bijgebouw, 18-0265WB, 25-4 (WB03)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het uitbreiden van de monumentale boerderij, 18-0362WB, 20-4 (WB02)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C 7, het maken van een muurdoorbraak tussen de woonkamer en de keuken, 18-0990WB, 25-4 (WB01)

6226 GS, Burgemeester Cortenstraat 129, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 18-0593WB, 25-4 (WB02)

6226 XJ, Frankenstraat, Parmastraat, Aartshertogenstraat en Keizer Ottostraat, het vervangen van kozijnen, ramen en deuren in de voor- en achtergevel van diverse huizen en het uitvoeren van werkzaamheden aan daken en goten, 18-0978WB, 24-4 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 53, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 17-2618WB, 19-4 (WB02)

6227 AV, Mathijs Heugenstraat 19, 19A t/m 19C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2616WB, 23-4 (WB02)

6227 BX, Einsteinstraat 20B, het legaliseren van de tuinoverkapping, 18-0992WB, 25-4 (WB01)

6227 RN, Haspengouw 26, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0600WB, 23-04 (gedeeltelijk verleend) (WB02)

6227 ST, Hovenstraat 2ABC - 4AB, het kappen van een loofboom, 18-0418WB, 19-4 (WB02)

6229 RC, Habitatsingel 29, het veranderen van een tijdelijke vergunning voor de plaatsing van koeltorens en wanden tot een definitieve aanvraag, 18-0685WB, 20-4 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM05   Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

37a       op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecavergunning ligt vanaf 3 april 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.