Bekendmakingen week 19

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 69-71, het verbouwen van het gebouw tot hotel, 16-2882WB, 11-5 (WB05)

6211 AX, Boschstraat 70, het legaliseren van de wijziging van de linnenberging tot hotelkamer, 16-2191WB, 11-5 (WB05)

6211 CB, Kleine Gracht 28B, het plaatsen van een brandwerende deur in een appartement waardoor de gang en het toilet worden toegevoegd, 17-0550WB, 1-5 (WB03)

6211 CL, Markt 63, het vervangen van de bestaande markiezen bij de voorgevel en het plaatsen van 3 elektrische verwarmingselementen aan de voorgevel bij de markiezen, 17-0957WB, 1-5 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 47, het renoveren van de artiestenvoorziening en toiletten voor het publiek, 17-0959WB, 2-5 (WB01)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 17-0090BM, 21-04 (BM03)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 17-0090BM, 26-04 (BM04)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verwijderen en nieuw plaatsen van vlaggenmasten voor de hoofdentree van het politiebureau, 17-0902WB, 26-4 (WB02)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 26A-26B-26C, het legaliseren van de appartementen/kamerverhuur, 17-0344WB, 1-5 (WB03)

6212 BP, Glacisweg 28C, het wijzigen van de bestemming over uitbating terras, 17-0504WB, 26-4 (WB02)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 10, het wijzigen van de bestemming pastoorswoning naar reguliere woonfunctie, 17-0554WB, 1-5 (WB03)

6212 CG, Papenweg 34, het verbouwen van de keuken, 17-0434WB, 26-4 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het plaatsen van een zonwering aan de voorgevel van het pand, 17-0921WB, 26-4 (WB01)

6214 **, Ruttensingel ongenummerd, het kappen van 9 bomen, 17-0967WB, 2-5 (WB01)

6214 PE, Brouwersweg 13, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0935WB, 26-4 (WB01)
6215 BP, rectificatie Herculeshof 70, het vestigen van een huidtherapiepraktijk en ICT-sevicedesk, 17-0911WB, 24-4 (WB01)

6215 EW, Nymphenhof 2, het kappen van 1 berkenboom, 17-0938WB, 27-4 (WB01)

6215 KC, Widooiestraat 1, het kappen van 1 boom, 17-0939WB, 27-4 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 65, het plaatsen van een sprinklerinstallatie, 17-0428WB, 1-5 (WB02)

6216 CG, Brusselsepoort 65, het realiseren van een tijdelijke sprinklertank en een sprinklerpompkamer, 17-0427WB, 1-5 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het oprichten van een restaurant met 60 zitplaatsen, 16-3299WB, 26-4 (23)

6216 XB, Silexstraat 41, het slopen van het bestaande schoolgebouw, 17-0568WB, 1-5 (WB03)

6217 JB, Sint Lucassingel 71, het verlagen van het trottoir voor het aanleggen van een uitrit, 17-0945WB, 29-4 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 103k, het plaatsen van een schutting en tuinhuisje, 17-0946WB, 29-4 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 95, het renoveren en uitbreiden van de woning, 17-0368WB, 1-5 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 35, het plegen van een interne verbouwing, 17-0629WB, 26-4 (WB02)

6221 BZ, Bourgognestraat 72, het legaliseren van het appartement en de kamerverhuur, 17-0931WB, 26-4 (WB01)

6221 CE, Alexander Battalaan 56, het legaliseren van een warmteterugwinning-(WTW)installatie op het dak van het bijgebouw, 17-0446WB, 2-5 (WB03)

6221 CH, Lage Barakken 3, het legaliseren van woningsplitsing, 16-3261WB, 2-5 (WB02)

6221 EE, Rechtstraat 5A, het wijzigen van 4 kamers in 2 kamers met 1 zelfstandig appartement, 17-0942WB, 28-4 (WB01)

6221 EM, Wycker Pastoorstraat 7 A01, het verbouwen van de brouwtoren, 16-2286WB, 11-5 (WB05)

6221 JP, Plein 1992 52, een interne uitbreiding (naast gelegen pand) van de AH en nieuwe G&G unit, 17-0934WB, 26-4 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 ter hoogte van 4-12, het kappen van 2 bomen, 17-0770WB, 26-4 (WB02)

6221 TT, Bloemenweg 67, het legaliseren van 9 studentenkamers in de bovenwoning van het pand, 17-0962WB, 2-5 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0949WB, 30-4 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 225, het plaatsen van een draagconstructie voor zonnepanelen, 17-0937WB, 26-4 (WB01)

6222 NP, Hoekerweg 66, het veranderen van een verhuurbedrijf, 17-0305WB, 26-4 (23)

6223 **, Schutkolkweg ongenummerd, een eenmalige ontheffing voor het verstoken van snoeihout, 17-0887WB, 1-5 (39)

6224 AL, Meerssenerweg 330AB, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2065WB, 26-4 (WB17)

6224 EH, Koningsplein 101A tot en met 117E, het plaatsen van uitvalschermen (zonwering), 17-0961WB, 2-5 (WB01)

6224 TA, Tillystraat 11, het kappen van een boom voor de sloop van 75 wooneenheden in Wittevrouwenveld, 17-0925WB, 26-4 (WB01)

6225 **, Ambyerveld kavel 18 - Stater 10, het realiseren van een nieuwbouwwoning, 17-0944WB, 28-4 (WB01)

6226 WC, Meidoorn 40, het aanbouwen van een garage, 17-0595WB, 1-5 (WB03)

6227 TZ, Désiré Leesensstraat 40, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-0923WB, 26-4 (WB01)

6227 XV, Oude Molenweg 30, het uitbreken van een tussenmuur (1/2-steens) en het aanbrengen van een stalen balk, 17-0968WB, 2-5 (WB01)

6228 **, Bronckweg, Molenweg, Kleine Molenweg en Rijksweg ongenummerd, AA093502179, 17-0029BM, 01-05 (BM04)

6228 BG, Cuyleborg 267, het kappen van een berk in de voortuin, 17-0947WB, 30-4 (WB01)

6228 BG, Cuyleborg 267, het verlagen van de stoep voor het realiseren van een oprit naar het huis, 17-0948WB, 30-4 (WB01)

6228 CT, Reyckenborg 15, het plaatsen van schuttingen voor het afscheiden van het perceel, 17-0940WB, 27-4 (WB01)

6228 CV, Radeborg 20, het plaatsen van een tuinhuis in baksteen in plaats van hout, 17-0642WB, 26-4 (WB02)

6228 GT, achterzijde Bombeydaal 7-9, het kappen van 4 bomen, 17-0865WB, 1-5 (WB02)

6228 SX, Kortenbosch 25, het plaatsen van een tuinhuisje in het voorerf, 17-0941WB, 28-4 (WB01)

6229 **, Rekoutweg ongenummerd, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0936WB, 26-4 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het plaatsen van vlaggenmasten en het vervangen van de reclamezuil, 17-0956WB, 1-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM04   Definitief/instemmen ernst en spoed (eventueel inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 12 mei zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.