Bekendmakingen week 19

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Herbenusstraat ongenummerd, AA093502350, 16-0092BM, 28-4 (BM02)
6211 AS, Boschstraat 9, het aanbrengen van openbare verlichting, 16-1230WB, 2-5 (WB01)
6211 AX, Boschstraat 68, het legaliseren van de plafonds van de verdieping, 16-1097WB, 2-5 (WB02)
6211 CE, Gubbelstraat 4 tot en met 22, het veranderen van onderdelen van de bestaande puien op de begane grond, 16-0622WB, 28-4 (WB03)
6211 CL, Markt 65, het aanbrengen van reclame, 16-1194WB, 28-4 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 6-8, het wijzigen van de gevel, 16-0890WB, 2-5 (WB02)
6211 CT, Grote Staat 27, het plaatsen van installaties op het plat dak achter, 15-3184WB, 2-5 (WB08)
6211 CT, Grote Staat 5, het verwijderen van het interieur, vloerafwerking en plafond, 16-1249WB, 3-5 (WB01)
6211 CV, Grote Staat 61, het plaatsen van een sticker op het raam aan de voorgevel, 16-0637WB, 2-5 (WB02)
6211 CX, Grote Staat 40, het schilderen van de gevel en het plaatsen van een reclameuiting, 16-1192WB, 28-4 (WB01)
6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 19, het toevoegen van reclame aan de buitengevel en het aanpassen van de buitengevel, 16-0632WB, 2-5 (WB08)
6211 GV, Platielstraat 6A, het plaatsen van een markies aan de voorgevel, 16-1250WB, 3-5 (WB01)
6211 GW, Heggenstraat 13, het plaatsen van een hekwerk in een poort, 16-1212WB, 29-4 (WB01)
6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 1, het kappen van een boom, 16-1223WB, 2-5 (WB01)
6211 HR, Koestraat 11A, het splitsen van een bovenwoning in twee woonappartementen, 16-1054WB, 2-5 (WB02)
6211 HT, Cortenstraat 6B, het wijzigen van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 16-1035WB, 28-4 (WB02)
6211 LM, Tongersestraat 47, het splitsen van de woning, 16-1217WB, 2-5 (WB01)
6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6A 01, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1051WB, 28-4 (WB02)
6211 NR, Jekerstraat 13, het splitsen van een woning, 16-0466WB, 29-4 (WB03)
6211 PD, Brusselsestraat 113, de realisatie van een appartement op de begane grond, 16-1200WB, 28-4 (WB01)
6211 RM, Hoogfrankrijk 52, het legaliseren van de bestemming kamerverhuur, 16-0959WB, 2-5 (WB02)
6211 SE, Batterijstraat 21A, het in gebruik nemen van het pand als woning, 16-1216WB, 2-5 (WB01)
6211 SP, Bogaardenstraat 46, het legaliseren van de woningomzetting, 16-0943WB, 2-5 (WB02)
6211 TE, Sint Servaasklooster 22, het plaatsen van liften, vervangen van de kozijnen, veranderen van de kleur voorgevel en het verbouwen van het pand tot twee woningen, 16-1211WB, 29-4 (WB01)
6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 16-0075BM, 29-3 (BM03)
6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het uitvoeren van revitaliseringswerkzaamheden aan de bezoekersparkeerplaats inclusief de toegangsweg, 16-1202WB, 28-4 (WB01)
6212 AT, Sint Lambertuslaan 20, de verbouwing van het pand, 16-1207WB, 29-4 (WB01)
6212 BP, Glacisweg 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1219WB, 2-5 (WB01)
6212 GD, Jekerweg 68, het renoveren en uitbreiden van de woning, 16-0776WB, 2-5 (WB03)
6212 NJ, Mergelweg 363, een stookontheffing (2016-05503), 16-1198WB, 29-4 (38)
6213 CH, d'Artagnanlaan 81, het legaliseren van een te grote ondergrondse tuinkamer, 16-0667WB, 28-4 (WB03)
6213 GB, Tongerseweg 121, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing, 16-1231WB, 2-5 (WB01)
6214 PW, Meester Ulrichweg 65A en 65B, het legaliseren van de woningomzetting naar kamerverhuur, 16-0468WB, 28-4 (WB02)
6215 BT, Penatenhof 7, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur, 16-1241WB, 3-5 (WB01)
6216 PP, Ebenistendreef 73, het kappen van twee bomen, 16-1117WB, 29-4 (WB02)
6216 VV, Opalinestraat 25, het realiseren van drie studentenkamers, 16-0568WB, 2-5 (WB02)
6217 HD, Brusselseweg 410, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1190WB, 28-4 (WB01)
6217 JN, Antoon van Elenstraat 52, het legaliseren van een al gesplitste woning, 16-0731WB, 2-5 (WB02)
6217 KA, Sint Annalaan 14B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1195WB, 28-4 (WB01)
6218 AE, Taliënruwe 25C, 35-45 en Reinaartsingel 72-82, het plaatsen van een hek om inkijk in de tuin te beperken met betrekking tot dependance AZC, 16-1238WB, 3-5 (WB01)
6218 AE, Taliënruwe 25C, Reinaartsingel, de opening van een dependance van AZC Maastricht Overmaze, 16-1235WB, 3-5 (WB01)
6219 AA, Bosscherweg 163, het legaliseren van de bestaande toestand, 16-0626WB, 29-4 (WB03)
6221 AK, Louis Loyensstraat 1, de bestaande draaipoort aan het begin van de oprit vervangen door een geautomatiseerde schuifpoort, 16-0278WB, 2-5 (WB08)
6221 AP, Graaf van Waldeckstraat 28, het herinrichten van de begane grond en het plaatsen van een gevelkozijn, 16-0550WB, 28-4 (WB02)
6221 AV, Sint Maartenslaan 23A, het wijzigen van de bovenwoning naar kamergewijze verhuur, 16-0441WB, 3-5 (WB02)
6221 BD, Parallelweg 54, Het verbouwen van het voormalige politiebureau, 16-1225WB, 2-5 (WB01)
6221 BN, Stationsstraat 25, het splitsen van de woning, 16-1234WB, 3-5 (WB01)
6221 CN, Hoogbrugstraat 11, het legaliseren van de omzetting naar kamergewijze verhuur, 16-1206WB, 29-4 (WB01)
6221 EA, Wycker Brugstraat 17, het wijzigen van de winkelpuien en het verwijderen van een aantal binnenwanden, 16-0974WB, 29-4 (WB02)
6221 EB, Wycker Brugstraat 57, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 15-1302WB, 2-5 (28)
6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het wijzigen van de gevel, 16-1191WB, 28-4 (WB01)
6221 EH, Rechtstraat 87, het legaliseren van drie appartementen, 16-0536WB, 29-4 (WB03)
6221 EH, Rechtstraat 89B, het legaliseren van een woning op de 1e verdieping, 16-0431WB, 28-4 (WB02)
6221 EL, Rechtstraat 78, het verbouwen van de verdiepingen (wijziging op geweigerde vergunning 15-1890WB), 16-0180WB, 29-4 (WB02)
6221 ZB, Hertellplein 19, het kappen van een berk, 16-1229WB, 2-5 (WB01)
6222 AA, Borgharenweg ongenummerd, AA093502680, 16-0099BM, 28-4 (BM01)
6222 BJ, Balijeweg 130, het kappen van bomen, 16-1237WB, 3-5 (WB01)
6222 NB, Willem Alexanderweg 101, NBT - het wijzigen van de ontsluiting van diverse percelen in het kader van het project Noorderbrugtracé, 16-0768WB, 28-4 (WB02)
6223 EP, Op de Bos 300, AA093500366, 16-0095BM, 21-4 (BM05)
6224 HE, Heerderweg 14, het maken van een verbindingsgang naar de berging toe, 16-1209WB, 29-4 (WB01)
6224 KW, Oranjeplein 216, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur, 16-1201WB, 28-4 (WB01)
6225 DJ, Hulsforthoeve naast nummer 6, het kappen van één boom, 16-1196WB, 28-4 (WB01)
6225 DL, Baanderthoeve 1, het aanbrengen van een airco-installatie op het dak, 16-1232WB, 2-5 (WB01)
6226 AG, Koning Clovisstraat 65, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1144WB, 28-4 (WB02)
6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 25, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur voor studenten, 16-0232WB, 28-4 (WB02)
6226 CP, Europalaan 30, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1242WB, 3-5 (WB01)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het realiseren van een tijdelijke inrit, 16-1214WB, 2-5 (WB01)
6226 NE, Schandert 4, het vervangen van de bouwvallige loods door een nieuwe loods, 15-3205WB, 28-4 (WB08)
6226 NK, Bemelergrubbe 7, het plaatsen van een naambord op de gevel, 16-1001WB, 28-4 (WB08)
6227 AN, Demertstraat 55, het splitsen van de woning naar onder- en bovenwoning en het vestigen van kamerverhuur in de bovenwoning, 15-3125WB, 29-4 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 63, het splitsen van de woning en een platdak aanbrengen op de buiten berging, 16-1246WB, 3-5 (WB01)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 30, het legaliseren van woningomzetting naar kamerverhuur, 16-0643WB, 2-5 (WB02)
6229 **, De Distele ongenummerd, het kappen van een boom, 16-1233WB, 2-5 (WB01)
6229 ES, Universiteitssingel 5A, het plaatsen van installaties en ombouw op het dak, 16-1247WB, 3-5 (WB01)
6229 PN, Windmolen 6, het uitbreiden van de bestaande locatie met een aangrenzend terrein, 16-0892WB, 28-4 (23)
6229 VJ, Hubert van Doornelaan 87, het intrekken van een omgevingsvergunning met betrekking tot het plaatsen van een luifel, 11-1067WB, 16-0430WB, 2-5 (WB13)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM02 Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM05 Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen
38 Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01, BM03, BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 38: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.