Bekendmakingen week 19

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Hoek Kleine Gracht - Maastrichter Pastoorstraat, het tijdelijk plaatsen van een hekwerk en daardoor afsluiten van de weg voor de duur van 6 maanden in verband met overlast, 19-0887WB, 26-4 (WB01)

6211 **, Looiershof (vestingmuur), het restaureren van de vestingmuur Looiershof, 19-0387WB, 9-5 (WB05)

6211 **, Prins Bisschopsingel en Sint Hubertuslaan Tapijnkazerne, de consolidatie en het regulier onderhoud van het hekwerk van de Tapijnkazerne, 19-0639WB, 25-4 (WB02)

6211 **, Vrijthof, het corrigeren van het hoogteverschil van de bestrating bovenbordes Vrijthof middels 2 nieuwe traptreden, 18-2842WB, 29-4 (WB02)

6211 AL, Bassinkade 3, het wijzigen van de bestemming voor het vestigen van een yogaschool, 19-0809WB, 26-4 (WB02)

6211 AL, Bassinkade 4, het aanbrengen van extra verlichting in de binnenhaven van het Bassin, 18-2675WB, 26-4 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 72, het omzetten van zelfstandige wooneenheden naar hotelkamers, 18-2522WB, 9-5 (WB09)

6211 CP, Spilstraat 8, het wijzigen van de gevelreclame, 19-0905WB, 29-4 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het realiseren van een nieuw zomerterras inclusief bouwkundige parasolvoeten en aanpassen van de bestaande terrasheaters, 19-0891WB, 26-4 (WB01)

6211 DZ, Spilstraat 6 A 02 / C 15 en 20, het constructief verstevigen van de vloeren, 19-0718WB, 30-4 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 9-11, het restaureren van de kozijnen en gevels, 19-0604WB, 29-4 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 19, het verbouwen van de winkelpui, 19-0703WB, 1-5 (WB02)

6211 EH, Muntstraat 43, het verwijderen van het asbesthoudende dakbeschot, 19-0907WB, 30-4 (WB01)

6211 GG, Eksterstraat 1C, het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde van de woning, plaatsen vaste trap en realiseren slaapkamer op de zolder, 19-0478WB, 29-4 (WB03)

6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 19, het wijzigen van de plaat van de haakse lichtbak, 19-0901WB, 29-4 (WB01)

6211 HR, Koestraat 8, het plaatsen van 2 knikarmschermen aan de voorgevel, 19-0922WB, 1-5 (WB01)

6211 JV, Sint Pieterskade 7, het verbouwen van het woonhuis tot 4 appartementen, waarvan 3 voor studenten, 19-0915WB, 30-4 (WB01)

6211 JW, Maasboulevard 95, het realiseren van 2 nieuwe loopbruggen met pontons en een toegangspoort, 18-2782WB, 25-4 (WB02)

6211 NG, Koningin Emmaplein 3, het splitsen van de woning in 5 woningen, 19-0037WB, 25-4 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 61, een aanvraag kamergewijze verhuur voor het maken van een extra wooneenheid/kamer: van 8 naar 9 kamers, 19-0080WB, 25-4 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 19, het realiseren van zelfstandige wooneenheden op de begane grond en de verdiepingen, 19-0172WB, 26-4 (WB02)

6212 CD, Papenweg 51, het kappen van 5 bomen, 19-0927WB, 1-5 (WB01)

6212 NC, Ursulinenweg 2, het kappen van een vliegden, 19-0878WB, 25-4 (WB01)

6212 NH, Luikerweg 71, het intern verbouwen van 2 keelcaponnières, 19-0879WB, 25-4 (WB01)

6212 XC, Mergelweg 135, het bouwen van een buitenberging in achtererf en toegang tot souterrain inclusief keerwand in zijerf, 18-2846WB, 26-4 (WB02)

6212 XN, Parkweg 25, het wijzigen en verbeteren van de huidige naamsaanduiding, 19-0877WB, 25-4 (WB01)

6213 **, kruispunt Vroenhovenweg/Susserweg, NZ093502825, 19-0116BM, 26-04 (BM01)

6213 **, Vroenhovenweg, het maken van een toegang tot een agrarisch perceel, kadastraal bekend Oud-Vroenhoven, sectie C, nummer 669, schuin tegenover Vroenhovenweg 140, 19-0004WB, 25-4 (WB03)

6213 AA, Champs Elyseesweg 24, het realiseren van een aanbouw aan het bestaande woonhuis, 19-0903WB, 29-4 (WB01)

6213 CE, Navarralaan 12, het kappen van 1 boom, 19-0912WB, 30-4 (WB01)

6213 JB, Redemptielaan 56, het plaatsen van een carport, 19-0446WB, 1-5 (WB03)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 8, het bouwen van een studieruimte op het huidige dakterras, 19-0357WB, 25-4 (WB02)

6217 GH, Petrus Gaginistraat 40, de splitsing van de bestaande woning naar 4 woningen, 19-0050WB, 25-4 (WB08)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 34, het vervangen van de houten buitenkozijnen en renoveren van de dakkapel, 19-0884WB, 25-4 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 12, het aanbrengen van een uitvalscherm en reclame (naamvoering) aan de gevel, 19-0423WB, 29-4 (WB03)

6222 **, Schoenerweg en Klipperweg, 19-0117BM, 29-04 (BM01a)

6222 EH, Sionsweg 39A, het uitbreiden van het bestaande schakelstation van Enexis, 19-0917WB, 30-4 (WB01)

6222 NW, Punterweg 40, NZ093500728, 19-0068BM, 30-04 (BM04)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 14 bomen op Vaeshartelt, 19-0374WB, 26-4 (WB03)

6224 LA, Heerderweg 49B, het wijzigen van de plattegrond, 19-0778WB, 29-4 (WB02)

6224 LH, Heerderweg 118, het realiseren van een dakterras, 19-0512WB, 26-4 (WB03)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een tuinhek en een buitenunit voor een warmtepomp bij het woonhuis, 19-0450WB, 29-4 (WB08)

6225 NB, Molenweg 141, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op eigen terrein, 19-0726WB, 25-4 (WB02)

6225 XP, Discusworp 4, het realiseren van 4 parkeerplaatsen, 19-0880WB, 25-4 (WB01)

6226 GM, Raadhuisstraat 12, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0889WB, 26-4 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 39 en 41, het splitsen van de winkel en woning in 2 woningen, 19-0902WB, 29-4 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het intrekken van de milieuvergunning - 2019-203230, 19-0875WB, 25-4 (WB01)

6227 **, Wethouder Vrankenstraat 1A - 13F, het aanpassen van de galerijen, 19-0925WB, 1-5 (WB01)

6227 RR, Burghtstraat 25, het nieuw bouwen van een koetshuis/stallingsruimte, 19-0001WB, 1-5 (WB02)

6227 SZ, Veldstraat 12-12A, het splitsen van de woning in 4 wooneenheden en plaatsen dakkapel, dakraam en balkon, 18-2613WB, 26-4 (WB02)

6227 SZ, Veldstraat 18A, het kappen van 1 boom, 19-0896WB, 29-4 (WB01)

6229 **, Schaapbroekweg, het verplaatsen van de overstort, 19-0881WB, 25-4 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 35, het aanbrengen van een gesloten bodemenergiesysteem - 2019-202623, 19-0525WB, 30-4 (23)

6229 VN, Gronsvelderweg 140, het brandveilig gebruik van een woonzorgcomplex, 19-0923WB, 1-5 (WB01)

6229 ZD, Maasvelderweg 15, 25 en Krokusbeemd 55, het brandveilig gebruiken van de gebouwen MFC, RIF en Boerderij gesitueerd op Maasveld, 19-0012WB, 9-5 (WB05)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05, WB09: Deze plannen liggen vanaf 10 mei 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.