Bekendmakingen week 19

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Lindenkruis, het kappen van 5 bomen, 18-0997WB, 26-4 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, legaliseren van diverse in en aan het pand aangebrachte installaties en voorzieningen, 18-0432WB, 2-5 (23)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, wijzigen van de bestemming kapsalon in lunchroom, 18-0459WB, 2-5 (23)

6211 CL, Markt 67, het legaliseren van de lunchroom met bovenwoning, 18-1028WB, 1-5 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 5 - 11, wijzigen van de horecafunctie met bovenwoningen naar 18 zelfstandige wooneenheden, 18-0115WB, 1-5 (WB03)

6211 EA, Leliestraat 5-11, ver- en het ombouwen van de nachtclub dancing naar studio's, 17-2533WB, 1-5 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 57 en 58, renoveren van de hellende daken, verwijderen van asbest, vernieuwen van dakpannen en isoleren van het dak, 18-0672WB, 26-4 (WB02)

6211 ER, Jodenstraat 16, legaliseren van de kamerverhuur (2 extra kamers op de begane grond), 18-1015WB, 1-5 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, verbouwen van de horeca-inrichting Falstaff, 18-0381WB, 1-5 (WB03)

6211 LC, Vrijthof 7, vervangen van de terrasheaters, 18-1013WB, 30-4 (WB01)

6211 NC, Hertogsingel 29B, legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1005WB, 28-4 (WB01)

6211 RZ, Achter de Barakken 31A, NZ093500094, 18-0074BM, 26-04 (BM01)

6211 SG, Batterijstraat 47-49, verbouwen van het pand, 18-0882WB, 1-5 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 10, renoveren van een woonhuis, 18-0399WB, 30-4 (WB02)

6211 XN, Charles Vos-cour 5, splitsen van de woning voor verhuur studentenkamers, 18-0806WB, 1-5 (WB02)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90A, bouwen van een tuinhuis in de achtertuin, 18-1020WB, 1-5 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 12, kappen van een den, 18-0950WB, 2-5 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58A, legaliseren van de kamergewijze verhuur van 7 wooneenheden, 18-0229WB, 2-5 (WB02)

6215 BE, Herculeshof 23, aanbrengen van reclamevoering op de ramen, 18-1026WB, 1-5 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, kappen van een pinus, 18-1029WB, 1-5 (WB01)

6216 ES, Hintzenstraat 15, aanleggen van een inrit, kappen van 2 bomen, toevoegen kozijn en luifel en inpandige constructieve doorbraken, 18-0546WB, 26-4 (WB03)

6216 TG, Voldersdreef 98, verwijderen van een dragende muur tussen keuken en woonkamer en de achtergevel, 18-0965WB, 2-5 (WB02)

6217 **, Cabergerweg/Kastanjelaan, het realiseren van een tijdelijke fietsbrug ter plaatse van het kunstwerk B, 18-1000WB, 26-4 (WB01)

6221 BG, Wilhelminasingel 43, plegen van onderhoud aan de gevel, 18-1006WB, 29-4 (WB01)

6221 BH, Wilhelminasingel 105, verbouwen van de eerste, tweede en derde verdiepingen van een kantoor naar 3 separate appartementen, 17-2404WB, 30-4 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 108-110 en Lage Barakken 67, wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 15-3202WB, 18-1034WB, 2-5 (WB01)

6221 BV, Bourgognestraat 1, plegen van onderhoud aan de gevel, 18-1007WB, 29-4 (WB01)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, bouwen van een slaapkamer met dakterras op het binnenterrein, 18-0202WB, 2-5 (WB02)

6221 EL, Rechtstraat 74, vervangen van de gevelkozijnen op de eerste, tweede en derde verdieping, 18-1023WB, 1-5 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 18, het inzamelen en sorteren van afvalstoffen, 18-1011WB, 30-4 (WB01)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 23, het kappen van een notenboom, 18-1008WB, 2-5 (WB02)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 23, het kappen van een notenboom, 18-1008WB, 30-4 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 30, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0606WB, 30-4 (WB08)

6224 KD, Oranjeplein 5A - 5A 01 - 5A 02 - 5C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0952WB, 30-4 (WB02)

6225 **, Hooverenweg, een permanente ontheffing van het verbod om vuur te stoken, 18-0939WB, 30-4 (38)

6225 GM, Acaciahoven 9, het uitbreiden van de begane grond aan de linkerzijde van de woning, 18-0555WB, 26-4 (WB03)

6226 WB, Meidoorn 10, het herinrichten van de stallingsruimte, 18-1030WB, 2-5 (WB01)

6226 WJ, Sleedoorn 3, het verplaatsen van de uitrit en het verbeteren van de entree van de woning, 18-0673WB, 2-5 (WB02)

6227 AA, Akersteenweg 58A 03, het plaatsen van 2 rolluiken aan de voorzijde van het appartement, 18-1004WB, 27-4 (WB01)

6227 TS, Sint Servatiusweg 46, het realiseren van een aanbouw en een garage, 18-0305WB, 1-5 (WB02)

6229 EE, Randwycksingel 22, het plaatsen van een zuil aan de voorzijde, 18-0875WB, 30-4 (WB02)

6229 HJ, Praaglaan 48, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, 18-1010WB, 30-4 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 38: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.