Bekendmakingen week 2

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Bekendmakingen

6211 AX, Boschstraat 24, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 16-3383WB, 29-12-2016 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 72, het realiseren van 6 studio's, zelfstandige wooneenheden, 17-0021WB, 3-1 (WB01)

6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het plaatsen van een liftschacht, 16-3375WB, 29-12-2016 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het realiseren van het nieuwe winterterras en het aanpassen van de bestaande terrasheaters, 17-0028WB, 3-1 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 3, diverse wijzigingen aan de bestaande winkel met bovenwoning, 16-2504WB, 29-12-2016 (WB02)

6211 EH, Muntstraat 29-31 en Mariastraat 25, het realiseren van 9 appartementen op de verdiepingen van de panden, 16-0560WB, 30-12-2016 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 57, het realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, 16-3385WB, 30-12-2016 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het wijzigen van de interne indeling en gevelindeling begane grond parkeergarage, 16-2332WB, 28-12-2016 (WB03)

6211 EX, Het Bat 1-2-3, het plaatsen van een schaararmscherm aan de kopgevel van het pand, 17-0034WB, 3-1 (WB01)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 18, het samenvoegen van 2 winkelpanden tot 1 winkel en het aanpassen van de pui, 16-2932WB, 28-12-2016 (WB02)

6211 GN, Wolfstraat 6, het verwijderen van de trap begane grond en eerste verdieping en vervanging daklicht, 16-2798WB, 28-12-2016 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 3A, het vervangen van een reclamebord en het ophangen van 1 nieuw reclamebord, 16-3395WB, 30-12-2016 (WB01)

6211 KN, Tongersestraat 21-Kakeberg 8B, het vernieuwen van het achterhuis, 17-0026WB, 3-1 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 12, het splitsen van de woning in 7 zelfstandige wooneenheden, 16-2618WB, 2-1 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van bomen op het Klevarieterrein, 16-3389WB, 30-12-2016 (WB01)

6211 NH, Calvariestraat 17B, het legaliseren van 4 studentenkamers, 16-3133WB, 28-12-2016 (WB02)

6211 NR, Jekerstraat 1B01, 1B02 en 1C, het legaliseren van de bestaande woningsplitsing, 17-0002WB, 2-1 (WB01)

6211 PC, Brusselsestraat 95A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2913WB, 28-12-2016 (WB02)

6211 PJ, Brusselsestraat 144, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2619WB, 29-12-2016 (WB02)

6211 PS, Zakstraat 3, het legaliseren van woningen, 16-3020WB, 2-1 (WB03)

6211 RJ, Herbenusstraat 178, het verbouwen van het pand tot 5 studio's, 16-3376WB, 29-12-2016 (WB01)

6211 RW, Maagdendries 8, het legaliseren van bestaande kamerverhuur, 17-0016WB, 2-1 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 55, het aanbrengen van een reclamebord op de gevel, 16-3371WB, 2-1 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 55, het aanbrengen van een reclamebord op de gevel, 16-3371WB, 28-12-2016 (WB01)

6211 SV, Grote Gracht 91, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-3387WB, 30-12-2016 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 60, het wijzigen van de bestemming schoonheidssalon naar lunchroom en het plaatsen van 2 nieuwe gipsplaat muren, 16-3378WB, 29-12-2016 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 1, het verbouwen van kantoor naar woningen fase 2, 17-0001WB, 2-1 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 2, het verbouwen van het pand, 16-2334WB, 30-12-2016 (WB02)

6211 TE, Sint Servaasklooster 24, het restaureren van een deel van de oude stadsmuur, 16-2592WB, 28-12-2016 (WB02)

6212 BL, Glacisweg 19, het splitsen van de woning in verband met kamerverhuur, 17-0008WB, 2-1 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 3, het legaliseren van 1 woning en 3 wooneenheden, 16-3368WB, 28-12-2016 (WB01)

6212 GE, Jekerweg 122 A, het legaliseren van het gebruik van de woning, 16-3394WB, 30-12-2016 (WB01)

6212 XB, Mergelweg 103, het kappen van 4 bomen op het achtererf, 16-3370WB, 28-12-2016 (WB01)

6213 AA, Champs Elyseesweg 5, het omzetten van een woning naar 5 wooneenheden voor kamerverhuur, 17-0030WB, 3-1 (WB01)

6214 VJ, Gentiaanstraat 18, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 17-0023WB, 3-1 (WB01)

6217 GP, Brusselseweg 103, het bouwen van een fietsenberging, 16-3091WB, 3-1 (WB02)

6217 HZ, Weustenraadstraat 5, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2698WB, 2-1 (WB08)

6217 KH, Statensingel 138, het legaliseren van de woning (studentenhuisvesting), 17-0018WB, 2-1 (WB01)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 34, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0032WB, 3-1 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 16A, het legaliseren van een geplaatste uitbouw, 16-1740WB, 29-12-2016 (WB02)

6217 NN, Henri Jonaslaan 91 tot en met 97, het legaliseren van woningsplitsing, 17-0005WB, 2-1 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 39A tot en met 39D, het legaliseren van de appartementen, 17-0009WB, 2-1 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 40, het legaliseren van de appartementen, 17-0012WB, 2-1 (WB01)

6221 BX, Bourgognestraat 18, het splitsen van de woning voor 2 appartementen, 16-3384WB, 30-12-2016 (WB01)

6221 CP, Hoogbrugstraat 55-55B, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0019WB, 2-1 (WB01)

6221 CS, Wycker Grachtstraat 46 - Hoogbrugstraat 66 - 68, het legaliseren van 2 extra kamers voor de kamerverhuur, 17-0027WB, 3-1 (WB01)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het omzetten van kantoor naar zelfstandige woningen, 17-0006WB, 2-1 (WB01)

6221 EK, Rechtstraat 66, het verbouwen van de bovenwoning tot 3 zelfstandige wooneenheden, 16-3380WB, 29-12-2016 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 9A02, het bouwen van een grondgebonden woning, 16-2285WB, 28-12-2016 (WB02)

6221 TT, Bloemenweg 23, het uitbreiden van het woonhuis tot levensloopbestendige woning, 17-0033WB, 3-1 (WB01)

6221 XK, Sint Antoniuslaan 60, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3260WB, 28-12-2016 (WB02)

6221 XK, Sint Antoniuslaan 68, het legaliseren van appartementen, 17-0007WB, 2-1 (WB01)

6222 **, Beukenlaan ongenummerd, AA093502168, 16-0222BM, 02-1 (BM04)

6222 AG, Meerssenerweg 49, het legaliseren van 3 bestaande appartementen en enkele inpandige aanpassingen, 16-2846WB, 29-12-2016 (WB02)

6222 CS, Populierweg 92, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-3028WB, 29-12-2016 (WB02)

6222 EA, Dolmansstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2473WB, 29-12-2016 (WB08)

6222 NH, Karveelweg 12, het verhogen van de eerste verdieping, 16-2747WB, 29-12-2016 (WB02)

6222 SJ, Kasteel Neubourgweg 138, het kappen van 2 bomen, 16-3197WB, 28-12-2016 (WB02)

6223 AX, Bosveldweg 26, het plaatsen van een hekwerk voor groenvoorziening, 16-2944WB, 29-12-2016 (WB02)

6223 GN, Sterkenbergweg 1, het uitbreiden van de woning, 17-0025WB, 3-1 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 233, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-0011WB, 2-1 (WB01)

6224 GP, Frankenstraat 205, een interieurverbouwing, het toevoegen van woningen en het deels slopen van de uitbouw, 17-0020WB, 2-1 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 145A, het splitsen van de bovenwoning in 7 appartementen, 16-2918WB, 29-12-2016 (WB03)

6225 CH, In de O 1, het vervangen en isoleren van het plat dak van het woonhuis, 17-0035WB, 3-1 (WB01)

6225 GW, Iepenhoven 19, het verbouwen van het woonhuis naar 2 appartementen, 17-0024WB, 3-1 (WB01)

6226 **, Laan in den Drink, het kappen van bomen op sportpark Laan in den Drink (VV Heer) voor de aanleg van kunstgrasvelden, 16-3374WB, 29-12-2016 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 16-3388WB, 30-12-2016 (WB01)

6226 BN, Pastoor Janssenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel en het verwijderen van de stalen dakspant, 16-2948WB, 30-12-2016 (WB03)

6226 CB, Mockstraat 69, het omzetten van een woning naar onzelfstandige wooneenheden voor studenten binnen de 40-40-40 regeling, 17-0014WB, 2-1 (WB01)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-0022WB, 3-1 (WB01)

6226 GE, Concordiastraat 44, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2990WB, 30-12-2016 (WB03)

6226 GM, Raadhuisstraat 11, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 16-2980WB, 30-12-2016 (WB03)

6226 HR, Akersteenweg 29A tot en met 29C, het legaliseren van de woningsplitsing en de omzetting naar kamers, 16-2525WB, 28-12-2016 (WB02)

6226 NV, Withuisveld 32, het plaatsen van vlaggenmasten, 16-3325WB, 28-12-2016 (WB02)

6226 TA, Esdoorn 4, het legaliseren van 1 woning en 1 appartement, 16-3390WB, 30-12-2016 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7 04, het vervangen van de niet vergunde lichtbak door een nieuw beeldmerk in separate doosletters, 16-2983WB, 30-12-2016 (WB03)

6227 TP, Sint Servatiusweg 33, een legalisatie van een woningsplitsing en/of woningomzetting, 17-0017WB, 2-1 (WB01)

6227 VA, Kelvinstraat 3, het uitbreiden van basisschool De Vlinderboom met 2 tijdelijke opeengestapelde lokalen, 16-2714WB, 29-12-2016 (WB02)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 2B, het maken van een inrit, het plaatsen van een poort, het plaatsen van een carport bij het woonhuis, 16-3382WB, 29-12-2016 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04  Definitief/instemmen ernst en spoed (eventueel inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.