Bekendmakingen week 2

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CB, Kleine Gracht 30, het renoveren van de dakgoot, het plaatsen van een stalen rolhek en het plaatsen van een lichtbak, 17-1701WB, 15-12-2017, (WB03)

6211 CD, van Hasseltkade 23, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorgevel en het wijzigen van de achtergevel, 17-1962WB, 28-12-2017 (WB03)

6211 CL, Markt 63, het plaatsen van een houtskool en gas gestookte oven aan de achterzijde van het restaurant en het maken van een (raam)doorbraak in de bouwmuur tussen de 2 restaurantruimten, 17-2124WB, 28-12-2017 (WB03)

6211 CN, Spilstraat 19, het plaatsen van een nieuwe houten pui op de begane grond, 18-0015WB, 3-1 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 163, het vervangen van de draaideur door een schuifdeur, 17-2513WB, 28-12-2017 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 1, het vervangen van de 2 bestaande haakse reclame voor 1 nieuwe haakse verlichte reclame, 18-0004WB, 2-1 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, bouwkundige wijzigen voor horeca en wonen op de verdiepingen, 17-0436WB, 29-12-2017 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 12, de reconstructie van de tweede en derde verdieping na brandschade, 17-2472WB, 28-12-2017 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het aanpassen van de bestaande kozijnen op de begane grond, 17-2330WB, 28-12-2017 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 46-47, het vervangen van de bestaande duivenwering in een efficiënte duivenwering, 17-2186WB, 27-12-2017 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 4, het maken van een overkapping bij de cour, 17-2606WB, 27-12-2017 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het restaureren van het dak, de gevel en de kozijnen, 17-2242WB, 28-12-2017 (WB03)

6211 RR, Capucijnenstraat 24, het verhogen van de tuinmuur, het verbreden van de poort en het plaatsen van een raampje, 18-0011WB, 3-1 (WB01)

6211 XL, De Vloeienwacht 1, het realiseren van een aanbouw op de begane grond, 17-2029WB, 28-12-2017 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 40, het aanbrengen van een lichtreclame aan de gevel, 17-2426WB, 28-12-2017 (WB02)

6212 BR, Glacisweg 60, diverse aanpassingen voor de uitbreiding van het appartement op de begane grond, 17-2617WB, 28-12-2017 (WB01)

6212 CP, Burgemeester Ceulenstraat 61, het slopen van de draagmuur tussen de keuken en eetkamer, 18-0007WB, 2-1 (WB01)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk 12, het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin, 17-2176WB, 28-12-2017 (WB02)

6213 BK, Cannerweg 180, het verbouwen van het pand, 17-2279WB, 22-12-2017 (WB02)

6213 CT, Anjoulaan 27, het plaatsen van een hekwerk en een poort, 17-2631WB, 31-12-2017 (WB01)

6215 EL, Remushof 11, het kappen van 2 bomen, 18-0008WB, 3-1 (WB01)

6215 XR, Apollohof 63, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur (4 kamers), 17-2633WB, 31-12-2017 (WB01)

6216 BW, Via Regia 601, het kappen van 1 boom, 17-2506WB, 27-12-2017 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het kappen van 93 bomen fase 5, 17-2624WB, 29-12-2017 (WB01)

6217 AJ, Reinaartsingel 91, het uitbreiden van de bestaande kapsalon in de garage, 17-2302WB, 28-12-2017 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 50, het opgraven en sluiten van Sortie A van de Vestingwerken Maastricht met aanverwante bouwwerken in de tuin van de Sint Lambertuskerk, 17-2103WB, 2-1 (WB03)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 30, het legaliseren van de bestaande woonsituatie, 18-0018WB, 3-1 (WB01)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 8, het kappen van een boom, 18-0017WB, 3-1 (WB01)

6217 SB, Kastanjelaan 50, het realiseren van een gesloten ingang en entree-gebouw over de onlangs vrij gegraven ingang naar de kazematten van Fort Koning Willem I, 17-2627WB, 30-12-2017 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het aanbrengen van kunst in de vorm van een gedicht op de beplating van de Cokesfabriek, 17-2358WB, 3-1 (WB02)

6221 AA, Nieuweweg 35, het plaatsen van een tijdelijke opslagloods op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen, 17-2308WB, 3-1 (WB03)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het wijzigen van de bestemming kantoor in wonen op de begane grond, 18-0012WB, 3-1 (WB01)

6221 CH, Wycker Brugstraat 2 - Wilhelminasingel 60 - Lage Barakken 25, het plaatsen van zonnepanelen, 17-2081WB, 3-1 (WB03)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 6, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2622WB, 29-12-2017 (WB01)

6221 TX, Bloemenweg 104, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2621WB, 29-12-2017 (WB01)

6221 VG, Baron van Hövellstraat 42, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2612WB, 27-12-2017 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het nieuw bouwen van een watertank voor een sprinklerinstallatie met bijbehorend pompgebouw, 17-2089WB, 27-12-2017 (WB03)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 2 bomen, 17-2334WB, 28-12-2017 (WB02)

6224 BL, Professor Moserstraat 38, het legaliseren van kamerverhuur, 17-2629WB, 30-12-2017 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 211, het vervangen van de goten en hemelwaterafvoeren, 17-2446WB, 3-1 (WB02)

6224 CP, President Rooseveltlaan 217 en overige, AA093502151, 17-0171BM, 3-1 (BM08)

6224 GM, Frankenstraat 141, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2619WB, 29-12-2017 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 41, het kappen van 4 bomen, 18-0014WB, 3-1 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 81 B, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing, 17-2630WB, 31-12-2017 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 137A, het vervangen van bestaand asbest dak door in isolerende stalen golfplaten, 17-2122WB, 28-12-2017 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 152-154, AA093501044, 17-0165BM, 3-1 (BM16)

6225 AA, Heukelstraat 14A, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, 17-2632WB, 31-12-2017 (WB01)

6226 CP, Europalaan 36, het legaliseren van de kamerverhuur (zesde kamer), 17-2062WB, 3-1 (WB03)

6227 AL, Nijverheidsweg 40, het wijzigen van de voorgevel en reclame voor het vestigen van een Praxis bouwmarkt, 17-2286WB, 28-12-2017 (WB03)

6227 AN, Demertstraat 53, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 17-2618WB, 28-12-2017 (WB01)

6227 AV, Mathijs Heugenstraat 19, 19A tot en met 19C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2616WB, 28-12-2017 (WB01)

6227 HM, Breemakkergaard 10, het uitbreiden van het woonhuis, 17-1787WB, 22-12-2017 (WB02)

6229 AN, Lage Weerd 10, het herplanten van (de eerder gekapte) bomen, 18-0013WB, 3-1 (WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het kappen van 38 bomen, 17-2546WB, 28-12-2017 (WB02)

6229 VV, Termileslaan 169 en 171, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2523WB, 28-12-2017 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

BM16 Instemmen evaluatie en/of nazorgplan inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM16: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.