Bekendmakingen week 20

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Polvertorenstraat, het aanpassen en wijzigen van de bovenste verdiepingen van de Polvertoren, 17-0977WB, 3-5 (WB01)

6211 AS, Boschstraat 5-7, een functiewijziging van paracommerciële naar commerciële horeca, 17-1004WB, 8-5 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 111A, het reinigen van de gevel, 17-0484WB, 8-5 (WB03)

6211 CB, Kleine Gracht 28B, het legaliseren van 2 appartementen op de verdieping, 17-0550WB, 9-5 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, het wijzigen van het bestemmingsplan van kantoor naar daghoreca zonder alcohol, 17-0997WB, 5-5 (WB01)

6211 CK, Markt 30, een aanvraag gebruiksvergunning, 16-2651WB, 4-5 (WB07)

6211 CL, Markt 70, het verdoeken en inkorten van de bestaande markies, 17-0562WB, 3-5 (WB03)

6211 CW, Grote Staat 2, het wijzigen van de voorgevel op de begane grond, 17-0988WB, 4-5 (WB01)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0585WB, 4-5 (WB03)

6211 EB, Sporenstraat 16, het wijzigen van de bestemming achterhuis van wonen naar winkel, 17-0986WB, 4-5 (WB01)

6211 EJ, Muntstraat 4, het verwijderen van de bruinrode verf van de voorgevel op de begane grond, 17-1007WB, 8-5 (WB01)

6211 EJ, Muntstraat 6, het plaatsen van reclame, 17-0975WB, 3-5 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 2, het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen voor een woningsplitsing, 17-1003WB, 7-5 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het oprichten van een bedrijf, 17-0795WB, 3-5 (23)

6211 ER, Jodenstraat 32, het beletteren van de ramen en op de frontplaat boven de entree, 17-0187WB, 9-5 (WB08)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 19-21, het legaliseren van 3 bestaande woningen, 16-3355WB, 4-5 (WB02)

6211 GN, Wolfstraat 30, het aanbrengen van gevelreclame, 17-0649WB, 4-5 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het realiseren van doorbraken op de begane grond tussen Platielstraat 3 en 5, 17-1013WB, 8-5 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 2A, het aanbrengen van reclamepanelen aan de gevel, 17-0638WB, 3-5 (WB08)

6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 14 en 14B, het restaureren van het rijksmonument en ongedaan maken van de splitsing, 17-1001WB, 5-5 (WB01)

6211 NC, Hertogsingel 23ABC, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0401WB, 9-5 (WB03)

6211 NK, Calvariestraat 54, het verbouwen van de kapsalon tot 2 appartementen, 17-0983WB, 4-5 (WB01)

6211 RB, Herbenusstraat 91A tot en met 91C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0990WB, 4-5 (WB01)

6212 BK, Notgerusweg 2, het bouwen van een fietsenberging in de voortuin, 17-0994WB, 5-5 (WB01)

6212 BP, Glacisweg 28C, het aanbrengen van een zonwering, 17-0989WB, 4-5 (WB01)

6212 BR, Glacisweg 58, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0981WB, 3-5 (WB01)

6212 BR, Glacisweg 62A-62B-62C, het legaliseren van woningsplitsing (voor 3 afzonderlijke woningen), 17-0264WB, 5-5 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 23, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 17-1012WB, 8-5 (WB01)

6212 GX, Kalfstraat 44, het wijzigen van de voor- en zijgevel, 17-0970WB, 3-5 (WB01)

6212 GX, Kalfstraat 44, het wijzigen van de voor- en zijgevel, 17-0970WB, 8-5 (WB02)

6214 **, Ruttensingel ongenummerd, het kappen van 9 bomen, 17-0967WB, 8-5 (WB02)

6215 EW, Nymphenhof 2, het kappen van 1 berkenboom, 17-0938WB, 5-5 (WB02)

6215 KC, Widooiestraat 1, het kappen van 1 boom, 17-0939WB, 8-5 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 244, het kappen van 1 kersenboom, 17-1020WB, 9-5 (WB01)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 52C01-52C02, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 17-0375WB, 9-5 (WB03)

6218 RZ, Arkebusruwe 92, het aanleggen van een inrit in de voortuin, 17-1015WB, 9-5 (WB01)

6219 BP, Valkenierstraat 36, het aanleggen van een inrit/oprit in de voortuin, 17-0980WB, 3-5 (WB01)

6221 **, Alfons Ariënsstraat ongenummerd, het rooien van 5 bomen langs de fiets/bromfietspaden bij het fietstunneltje van het Heugemerveld naar het MECC, 17-1023WB, 9-5 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 36, het vestigen van een winkel in antieke wapens en munitie, 17-1017WB, 9-5 (WB01)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0575WB, 9-5 (WB03)

6221 BA, Sint Maartenspoort 1, het plaatsen van reclame en een buitenkast van een airco en omkisting, 17-0306WB, 9-5 (WB02)

6221 BE, Wilhelminasingel 21, het legaliseren van kamerverhuur van 7 studentenkamers, 17-0829WB, 5-5 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 9, het uitbreiden van de winkel op de begane grond, 17-0589WB, 8-5 (WB02)

6221 BR, Stationsstraat 40, het kappen van een esdoorn, 17-0789WB, 4-5 (WB02)

6221 CH, Lage Barakken 1, het legaliseren van de woningsplitsing in een woonhuis en 2 appartementen, 17-1018WB, 9-5 (WB01)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 35, het wijzigen van de functie 2 bergingen naar 2 kamerverhuur, 17-0982WB, 4-5 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 32, het vervangen van twee puien en het schilderen van de voorgevel, 17-0637WB, 9-5 (WB02)

6221 EE, Rechtstraat 23, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0974WB, 3-5 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 5, het plaatsen van terrasschotten, 3 gaskachels, het vervangen van bestaande zonneschermen en het verankeren van een parasol, 17-0663WB, 8-5 (WB03)

6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 23, het legaliseren van de serre, dakkapel en dakraam, 17-0612WB, 9-5 (WB03)

6222 **, Limmelderweg ongenummerd (uitbreiding P&R station Noord), AA093500442, 17-0082BM, 13-04 (BM01)

6222 NR, Kotterweg 21, het plaatsen van een reclamezuil, 17-0972WB, 3-5 (WB01)

6224 GM, Frankenstraat 125, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis voor een medische woningaanpassing, 17-0993WB, 5-5 (WB01)

6224 HH, Keizer Arnulfstraat 10, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0758WB, 8-5 (WB08)

6224 JX, Adelbert van Scharnlaan 200, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor 7 studentenwoningen (36c)

6224 LH, Heerderweg 100, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 17-0603WB, 9-5 (WB03)

6224 TA, Tillystraat 11, het kappen van een boom voor de sloop van 75 wooneenheden in Wittevrouwenveld, 17-0925WB, 4-5 (WB02)

6225 AN, Longinastraat 85, het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van de houten spanten door staal, 17-0984WB, 4-5 (WB01)

6226 GB, Secretaris Wijnandsstraat 36, het uitbreiden van de garage, 17-0999WB, 5-5 (WB01)

6227 TV, Désiré Leesensstraat 33, het plaatsen van een dakkapel, 17-1005WB, 8-5 (WB01)

6228 **, Floretruwe ongenummerd, de nieuwbouw van 22 woningen, 17-0978WB, 3-5 (WB01)

6228 HT, Moesdaal 24, het kappen van een boom in de achtertuin, 17-1006WB, 8-5 (WB01)

6229 **, Joseph Bechlaan naast nummer 100, het aanpassen van 2 bestaande liften in het station Maastricht Randwyck, 17-0748WB, 9-5 (WB03)

6229 **, Rekoutweg ongenummerd, het plaatsen van zonnepanelen om gedeeltelijk te voorzien in de eigen energiebehoefte, 17-0900WB, 4-5 (23)

6229 EV, Oxfordlaan 70, het kappen van een boom, 17-1011WB, 8-5 (WB01)

6229 TE, Kornoeljeweerd 40, het maken van een inrit en het verlagen van de stoep, 17-0991WB, 5-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c       Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.