Bekendmakingen week 20

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van een gedeelte van het pand naar een Student Hotel en het bouwen van een Sky Lobby Eiffel, 16-1264WB, 9-5 (WB01)
6211 CX, Grote Staat 40, het schilderen van de pui en het aanbrengen van reclame, 16-1261WB, 4-5 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 8, het plaatsen van een ventilatierooster in bestaand kozijn op binnenplaats, 16-1279WB, 9-5 (WB01)
6211 GT, Sint Amorsplein 2, het verplaatsen van de toiletten van de begane grond naar de eerste verdieping, 16-0789WB, 9-5 (WB02)
6211 GW, Bredestraat 10 en Heggenstraat 13, het aanbrengen van reclame, 16-1290WB, 10-5 (WB01)
6211 LA, Sint Jacobstraat 19D, het legaliseren van het gebruik van het pand als kamerverhuur, 16-1278WB, 9-5 (WB01)
6211 PS, Zakstraat 8, het wijzigen van het pand naar appartementen, 16-1272WB, 9-5 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 41C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0679WB, 10-5 (WB02)
6211 SL, Uitbelderstraat 12, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1271WB, 9-5 (WB01)
6211 SL, Uitbelderstraat 14A, het legaliseren van een woningsplitsing, 16-1276WB, 9-5 (WB01)
6211 SZ, Grote Gracht 76, het tijdelijk her ingebruikname van de begane grond en de eerste verdieping, 16-1257WB, 4-5 (WB01)
6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 28, het herinrichten van de begane grond en het plaatsen van een gevelkozijn, 16-0550WB, 8-4 (WB02)
6212 CE, Papenweg 67, het legaliseren van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur, 16-0961WB, 9-5 (WB02)
6212 XE, Mergelweg 267, het nieuw bouwen van een stallingsruimte met berging, 16-1297WB, 10-5 (WB01)
6212 XR, Hoge Kanaaldijk 12, het vernieuwen van de erfafscheiding aan straatzijde, 16-1277WB, 9-5 (WB01)
6213 EC, Médoclaan 66, Zorgcentrum Campagne, ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarde, 10-5 (36a)
6213 NC, Cannerweg 312, het verbouwen van het pand, 16-1265WB, 9-5 (WB01)
6214 PA, Sint Annadal 10K, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 16-1253WB, 10-5 (WB02)
6214 PA, Sint Annadal 10K, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 16-1253WB, 4-5 (WB01)
6214 PM, André Severinweg 12, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1267WB, 9-5 (WB01)
6214 RN, Proosdijweg 62, het legaliseren van een woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 16-1302WB, 10-5 (WB01)
6216 NV, Glazeniersdreef 6B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0761WB, 10-5 (WB02)
6216 NV, Glazeniersdreef 8B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0759WB, 10-5 (WB02)
6216 NV, Glazeniersdreef 8C, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0760WB, 10-5 (WB02)
6216 VV, Opalinestraat 25, het realiseren van drie studentenkamers, 16-0568WB, 2-5 (WB02)
6217 EH, Berceusestraat 25, het kappen van een boom in de achtertuin, 16-1146WB, 10-5 (WB02)
6217 KH, Statensingel 152A en 152B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1259WB, 4-5 (WB01)
6217 LR, Menno van Coehoornstraat 15A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1055WB, 9-5 (WB02)
6217 LR, Menno van Coehoornstraat 15B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1056WB, 9-5 (WB02)
6217 XL, Spinetlaan 37, het realiseren van een kamer op het dakterras, 16-0808WB, 10-5 (WB03)
6219 AA, Bosscherweg 163, het legaliseren van de bestaande toestand, 16-0626WB, 9-5 (WB02)
6219 AB, Bosscherweg 247, het kappen van diverse bomen voor Noorderbrugtracé, 16-1270WB, 9-5 (WB01)
6221 AB, François de Veijestraat 2-6, AA093500199, 16-0098BM, 02-5 (BM05)
6221 EZ, Cörversplein 13, het wijzigen van de bestemming kapperszaak naar detailhandel met ondersteunende horeca, 16-0092WB, 4-5 (WB08)
6221 TP, Kolpingstraat 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1268WB, 9-5 (WB01)
6222 AH, Meerssenerweg 69, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0832WB, 9-5 (WB02)
6224 AE, Meerssenerweg 199, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1294WB, 10-5 (WB01)
6224 CG, Professor Roerschstraat 10, het nemen van verduurzamingmaatregelen (isolatie en efficiënt verwarmingssysteem), 16-1289WB, 10-5 (WB01)
6224 CG, Professor Roerschstraat 14, het nemen van verduurzamingmaatregelen, 16-1291WB, 10-5 (WB01)
6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 115, het opsplitsen van een woning tot twee appartementen, 16-0310WB, 4-5 (WB03)
6224 HW, Eburonenweg 2, het uitbreiden van de begane grond en de verdieping en het vestigen van kamergewijze verhuur op de verdieping, 16-1281WB, 9-5 (WB01)
6224 KB, Nassaulaan 14C, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-1252WB, 4-5 (WB01)
6224 KW, Oranjeplein 216, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur, 16-1201WB, 9-5 (WB12)
6225 ER, Hagenstraat 16A, het aanleggen van een uitrit en het bouwen van een garage, 16-1274WB, 9-5 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 7A, de legalisatie van een al gebouwde dakkapel aan de voorgevel, 16-1283WB, 9-5 (WB01)
6226 BB, Bergerstraat 83B, het wijzigen van de bestemming in kantoor en kamergewijze verhuur, 16-0367WB, 9-5 (WB08)
6226 CK, 13 septemberstraat 4, het kappen van een lariks en het daarna herplanten van een andere boom, 16-1269WB, 9-5 (WB01)
6226 CX, Vrijheidslaan 14, het plaatsen van tien zonnepanelen boven de dakkapel, 16-1263WB, 4-5 (WB01)
6227 AP, Demertstraat 135, het splitsen van een woning, 16-1260WB, 4-5 (WB01)
6227 SP, Oude Kerkstraat 27, het wijzigen van de bestemming en het legaliseren van de uitbreiding, 16-0507WB, 9-5 (WB03)
6229 AW, Lochterstraat 31, een aanvraag omgevingsvergunning om het pand voor kamergewijze verhuur te gebruiken, 16-1256WB, 4-5 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB12 Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege
BM05 Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming
36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB12: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist.

Categorie BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 20 mei zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.
Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij Eugène Smeets van het team Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit van de sector Ruimte via (043) 350 45 95.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.