Bekendmakingen week 20

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frans Fouraschenstraat, Sphinx-Zuid Blok 4, het bouwen van 5 grondgebonden parkwoningen, 19-0471WB, 8-5 (WB03)

6211 AK, Bassin 88, het verankeren van 6 terrasparasols in de ondergrond, 19-0522WB, 2-5 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, het creëren van een doorbraak op de begane grond voor vestiging supermarkt city Spar, 19-0519WB, 3-5 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, verzoek intrekken omgevingsvergunning 18-0211WB, 19-0466WB, 7-5 (WB13)

6211 AX, Frontensingel / Boschstraat, het plaatsen van reclame (tijdelijke fotografie uit het verleden), 19-0251WB, 8-5 (WB03)

6211 CL, Markt 58, het veranderen van de reclamelogo-uitingen, 19-0657WB, 2-5 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 11 en 13 , het splitsen van de panden (huidige winkel) via een scheidingsmuur, 19-0971WB, 8-5 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 10, het realiseren van een winkelvoorziening/supermarktje op de begane grond, 19-0424WB, 8-5 (WB03)

6211 HR, Koestraat 21, het toepassen van maatwerkvoorschriften - 2019-203674, 19-0932WB, 8-5 (28)

6211 KP, Lenculenstraat 9, het vervangen van het voegwerk aan de zijgevel van het monumentaal pand, 19-0954WB, 6-5 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 18, het realiseren van 4 kamers voor verhuur aan studenten, 19-0046WB, 2-5 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 40, het verbouwen van het pand voor het toevoegen van een appartement, 18-0123WB, 3-5 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 46, het legaliseren van de overkapping en de interne verbouwing, 19-0973WB, 8-5 (WB01)

6211 PZ, Herdenkingsplein 44, het plaatsen van zonnepanelen, 19-0953WB, 6-5 (WB01)

6211 RM, Hoogfrankrijk 70, het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak aan de voorgevelzijde, 19-0965WB, 8-5 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 10, het verstevigen van de dakconstructie voor de balkkoppen, 19-0176WB, 6-5 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van de woning, 19-0508WB, 8-5 (WB03)

6212 **, Jekerweg, 19-0130BM, 08-05 (BM01a)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het kappen van 3 bomen, 19-0952WB, 6-5 (WB01)

6212 NC, Ursulinenweg 2, het kappen van 1 vliegden, 19-0878WB, 3-5 (WB02)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het renoveren van de vloer in de eetkamer, 19-0944WB, 5-5 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 70, het kappen van 4 bomen, 19-0963WB, 7-5 (WB01)

6213 AA, Champs Elyseesweg 24, het kappen van 1 conifeer, 19-0855WB, 7-5 (WB02)

6213 CE, Navarralaan 12, het kappen van 1 boom, 19-0912WB, 7-5 (WB02)

6214 AJ, Brandenburgerweg 31, het verbouwen van 1 woning met 12 kamers naar 3 woningen waarvan 1 woning met 10 kamers, 19-0546WB, 8-5 (WB03)

6214 PE, Brouwersweg 9, het omzetten van 1 woning naar 3 woningen voor verhuur aan studenten, 19-0042WB, 3-5 (WB02)

6215 **, Tongerseweg, het kappen van 2 bomen, Tongerseweg nabij Apollohof 21 en 27, 19-0859WB, 6-5 (WB02)

6215 AE, Tongerseweg 420, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 19-0930WB, 2-5 (WB01)

6215 BC, Herculeshof 15A, het realiseren van een tandprothetische praktijk, 19-0957WB, 7-5 (WB01)

6215 BC, Herculeshof 15A, het wijzigen van de bestemming naar tandprothetische praktijk, het plaatsen van een tussenwand en het vernieuwen van de bestaande toiletruimte, 19-0958WB, 7-5 (WB01)

6215 GC, Valeriushof 21B, het inkorten van het pannenafdak op het dakterras, 19-0950WB, 6-5 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 304, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-0633WB, 8-5 (WB02)

6218 HA, Pandectendonk 11, het verbouwen van de bestaande garage en het plaatsen van een dakkapel, 19-0970WB, 8-5 (WB01)

6219 **, Bosscherveld, het realiseren van een fietspad voor het Grensmaasproject, 19-0955WB, 7-5 (WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 1, het plaatsen van een tussenvloer in de drukafdeling - 2019-203598, 19-0910WB, 8-5 (23)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van bomen, 19-0854WB, 7-5 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 27A, het plaatsen van een reclame aan de gevel, 19-0607WB, 3-5 (WB02)

6221 BR, Stationsstraat 40, het installeren van airco-units op het dak, 19-0960WB, 7-5 (WB01)

6221 EA, Wycker Brugstraat 15, het veranderen en verplaatsen van een dubbelzijdige lichtbak en het aanbrengen van reclame middels schilderwerk, 19-0452WB, 8-5 (WB08)

6222 **, Ankerkade ongenummerd, het oprichten van een historisch monument bij de Sluis van Limmel, 19-0941WB, 3-5 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 140, het kappen van 10 bomen, 19-0936WB, 2-5 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 5, het legaliseren van het stallen van auto's en containers, 19-0339WB, 2-5 (WB02)

6222 CE, Jerichostraat 36, het plaatsen van een metalen paviljoen op het voorerf, 19-0940WB, 3-5 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 20 A en B, het splitsen van een woning naar 3 woningen, 19-0043WB, 7-5 (WB02)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het kappen van 12 bomen, 19-0843WB, 8-5 (WB02)

6226 **, Akersteenweg plantsoen rechts naast huisnummer 51, het kappen van 1 boom, 19-0791WB, 8-5 (WB08)

6226 AE, Koning Clovisstraat 3A, het verbouwen van de winkelruimte tot wonen, 19-0338WB, 7-5 (WB02)

6226 HX, Sibemaweg 87B t/m 101D, het vervangen van de buitenkozijnen, 19-0358WB, 7-5 (WB02)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden, het herbouwen van 5 trapbordessen, 19-0659WB, 8-5 (WB02)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 24, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0716WB, 7-5 (WB02)

6227 SZ, Veldstraat 18A, het kappen van 1 boom, 19-0896WB, 6-5 (WB02)

6227 TE, Pastoor Heijnenstraat 42A-B, het splitsen van de woning in 2 appartementen, 19-0549WB, 8-5 (WB02)

6228 **, Moesdaal (naast 90A), het kappen van 1 boom, 19-0860WB, 6-5 (WB02)

6229 **, Maasvelderweg ongenummerd, het realiseren van een kiosk, 19-0964WB, 7-5 (WB01)

6229 AC, Köbbesweg 25, het bouwen van een opslagruimte en verhuurruimten, 19-0943WB, 4-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.