Bekendmakingen week 21

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Kazemattenstraat en Laag Frankrijk, het vervangen van de brandpadpoort, 18-1114WB, 16-5 (WB01)

6211 CJ, Markt 15, het aanbrengen van gevelreclame, 18-0268WB, 15-5 (WB02)

6211 CL, Markt 65, het vervangen van de bestaande reclame en het plaatsen van een zonnescherm, 18-0913WB, 16-5 (WB02)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van de gewelfschilderingen in de hal van het stadhuis, 17-2309WB, 15-5 (WB02)

6211 CN, Spilstraat 19, het plaatsen van een nieuwe houten pui op de begane grond, 18-0015WB, 14-5 (WB02)

6211 CR, Nieuwstraat 9, het opdelen van het winkelpand in 1 brandcompartiment, 18-0602WB, 14-5 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 4, het plaatsen van een uitsteek-reclame bak, 18-1089WB, 14-5 (WB01)

6211 EL, Hoenderstraat 13A, het plaatsen van gevelreclame (lichtbak), 18-0709WB, 16-5 (WB02)

6211 HR, Koestraat 11C, het legaliseren van een achterhuis, 18-0631WB, 14-5 (WB02)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 31, het kappen van 2 coniferen in de voortuin, 18-1038WB, 14-5 (WB02)

6211 JN, Sint Pieterstraat 28, 28B en 28C, het legaliseren van het gebruik van het pand, 18-1099WB, 15-5 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 21, het legaliseren van zelfstandige woningen, 18-0607WB, 16-5 (WB03)

6211 LN, Tongersestraat 36, het wijzigen van de functie droge horeca naar natte horeca, 18-1075WB, 9-5 (WB01)

6211 NC, Hertogsingel 23A en 23C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1120WB, 16-5 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 3, het realiseren van een dakterras, het maken van een doorbraak in een dragende wand en het realiseren van een trapgat, 18-1090WB, 14-5 (WB01)

6211 NW, Kruisherengang 17, het uitbreiden van het pand met 2 appartementen, 18-0676WB, 15-5 (WB08)

6211 NX, Kommel 15, het verbouwen van twee monumentale achterhuizen tot fysiotherapie praktijk, 18-1123WB, 16-5 (WB01)

6211 NZ, Kommel 8B, het legaliseren van kamerverhuur (3 kamers), 18-0084WB, 9-5 (WB02)

6211 PC, Brusselsestraat 79, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1095WB, 14-5 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-4, het vervangen van de buitenkozijnen, plaatsen dakkapel en interne wijziging t.o.v. de verleende omgevingsvergunning, 18-1079WB, 9-5 (WB01)

6211 SL, Uitbelderstraat 1, het maken van gevelopeningen en inpandige verbouwing tot 3 individuele stadwoningen, 18-1093WB, 14-5 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van het pand, 18-1070WB, 9-5 (WB01)

6212 **, ENCI Groeve overgangszone, het oprichten van een gebouw voor horeca en toezicht op recreatief gebied, 18-1035WB, 9-5 (23)

6212 BR, Glacisweg 60, het kappen van 1 boom, 18-1115WB, 16-5 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 81, het kappen van een spar in de achtertuin, 18-1084WB, 10-5 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 81, het kappen van een spar in de achtertuin, 18-1084WB, 16-5 (WB02)

6212 XB, Mergelweg 105B, het vervangen van de voorgevelpui, 18-1096WB, 14-5 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het kappen van 1 lindeboom en het vervangen van deze boom door 10 nieuwe bomen, 18-0401WB, 15-5 (WB03)

6213 CS, Porthoslaan 44, het plaatsen van een erfafscheiding, 18-0721WB, 9-5 (WB02)

6214 AK, Brandenburgerweg 2A en 2B en Volksplein 18A, het legaliseren van de dakkapellen aan de achterzijde, 18-1092WB, 14-5 (WB01)

6216 GD, Stedendwinger 31, het kappen van bomen rondom zwembad Resort Maastricht, 18-0769WB, 15-5 (WB03)

6216 SN, Koperslagersdreef 25B, het legaliseren van kamergewijze verhuur voor 3 studentenkamers, 18-1117WB, 16-5 (WB01)

6217 **, Cabergerweg/Kastanjelaan, het realiseren van een tijdelijke fietsbrug ter plaatse van het kunstwerk B, 18-1000WB, 14-5 (WB02)

6217 HX, August Flamentstraat 6, een gebruiksmelding kamerverhuur, 18-1094WB, 14-5 (WB01)

6217 LL, Frederikbastion 39, het realiseren van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, 18-1088WB, 12-5 (WB01)

6217 NN, Henri Jonaslaan 91-93-95-97, het legaliseren van de woningsplitsing van de 4 woningen, 18-0584WB, 15-5 (WB03)

6218 EP, Papyrussingel 2, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van groepswoningen, 24-5 (36a)

6218 TL, Floretruwe 2, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 22 woningen, 18-1105WB, 15-5 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 52, het aanmeren van een woonark, 18-1078WB, 9-5 (WB01)

6221 **, Plein 1992 ongenummerd, het plaatsen van een ster, 18-1080WB, 9-5 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het ophangen dan wel vervangen van uithangborden, 18-1107WB, 16-5 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het spiegelen en herplaatsen van het bestaande kozijn en borstwering aan de voorgevel, 18-0270WB, 15-5 (WB02)

6221 EV, Kaleminkstraat 6, hoek Kaleminkstraat, het plaatsen van een fotopresentatie in de raampartijen, 18-0740WB, 14-5 (WB03)

6221 GA, Stenenwal 31, het restaureren/herstellen van een deel van de kademuur, 18-1121WB, 16-5 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 39-41, het legaliseren van de verbouwing van het pand naar 3 woningen en het vestigen van kamerverhuur in 2 van de 3 woningen, 18-0542WB, 16-5 (WB02)

6222 NE, Korvetweg 18, het inzamelen en sorteren van afvalstoffen - 2018-202548, 18-1011WB, 14-5 (WB03)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 52, het intern verbouwen van de frituur (begane grond), 18-1074WB, 9-5 (WB01)

6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43A01 en Nazarethweg 5, het vergroten en splitsen van de woning zonder uitbreiding, 18-0064WB, 9-5 (WB08)

6223 AD, Bovenstraat 4, het plaatsen van een houten tuinhuisje, 18-1104WB, 15-5 (WB01)

6224 BX, Professor Scholsstraat 11, het verduurzamen van een huurwoning, 18-0813WB, 16-5 (WB02)

6224 GC, Marconistraat 79, het verhogen van de schutting, 18-1039WB, 16-5 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 146-148, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 18-1068WB, 16-5 (23)

6224 LL, Waldeck Pyrmontstraat 25, het maken van een uitbouw over 2 niveaus, 17-2374WB, 9-5 (WB02)

6225 KD, Oofthegge 14, het verbouwen van de bovenverdieping in verband met een lekkage, 18-1119WB, 16-5 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het vervangen van 17 meter coniferen (Thuja plicata Atrovirens), 18-0782WB, 9-5 (WB02)

6227 AA, Akersteenweg 32 - 32A - 32C, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0660WB, 9-5 (WB03)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1 tot en met 20, het kappen van 1 loofboom, 18-1108WB, 16-5 (WB01)

6229 **, Heugemer Kerkstraat, het kappen van 1 conifeer, 18-1098WB, 14-5 (WB01)

6229 **, Hoge Weerd en omgeving, het kappen van bomen, 18-1102WB, 15-5 (WB01)

6229 ZE, Krokusbeemd 36A01, het uitbreiden van het pand met een werkruimte, 18-1097WB, 14-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 25 mei 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Smeets, telefoonnummer (043) 350 45 95.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.