Bekendmakingen week 21

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 ** Pikeursbaan, Sphinx-Zuid Blok 1, het realiseren van 8 grondgebonden woningen blok 1 Belvédèreterrein, 19-0690WB, 15-5 (WB03)

6211 AV, Boschstraat 89, het plaatsen van een reclamebord op de stoep, 19-1005WB, 13-5 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 28, het realiseren van een externe fietsberging, 19-1013WB, 14-5 (WB01)

6211 CL, Markt 60-61, het aanbrengen van reclamevoering en terrasheaters, 19-0408WB, 13-5 (WB02)

6211 CN, Spilstraat 5, het vervangen van de buitenkozijnen van de 1e en 2e verdieping, 19-0995WB, 13-5 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 133, het wijzigen van de gevel van de JUMBO, 19-1027WB, 15-5 (WB01)

6211 EH, Muntstraat 37, het opfrissen van de gevel en de huidige signing vervangen door het nieuwe Gracia Logo, 19-1002WB, 13-5 (WB01)

6211 GG, Eksterstraat 1C, het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde van de woning, plaatsen vaste trap en realiseren slaapkamer op de zolder, 19-0478WB, 14-5 (WB02)

6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 29, het vervangen van 5 dakraamkozijnen, 19-0977WB, 9-5 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 5, het wijzigen van de voorpui, 19-0979WB, 9-5 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 7, het realiseren van een doorbraak in de achtergevel voor het doorvoeren van een ventilatiekanaal en het wijzigen van de technische installaties - 2019-203429, 19-0476WB, 15-5 (WB03)

6211 GV, Platielstraat 22, het vervangen van het kunststof kozijn van de dakkapel door een houten kozijn, 19-0980WB, 9-5 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 10, het realiseren van een winkelvoorziening/supermarktje op de begane grond, 19-0424WB, 15-5 (WB02)

6211 KW, Kapoenstraat 2, het vervangen van de dakleien en dakbedekking, 19-0999WB, 13-5 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 1, het verlagen van de stoeprand voor de inrit, 19-0992WB, 12-5 (WB01)

6211 PZ, Herdenkingsplein 46, het plaatsen van een dakkapel, 19-1029WB, 15-5 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het intern verbouwen van het hoofdgebouw, 19-1015WB, 14-5 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het verbouwen van het pand voor buitenschoolse opvang, 18-2568WB, 10-5 (WB08)

6211 TC, Keizer Karelplein 8C en 9, het vervangen van het zink in de goot en het schilderen van het pand, 19-0625WB, 14-5 (WB02)

6212 BA, Aylvalaan 1, het kappen van 1 beukenboom, 19-0762WB, 9-5 (WB08)

6212 CC, Papenweg 17, het renoveren van het dak en het verbouwen van de zolderverdieping van een bestaande woning, dakisolatie plaatsen en het maken van een slaapkamer, 19-0492WB, 13-5 (WB02)

6212 GK, Jekerschans 68, het kappen van 1 boom, 19-1023WB, 15-5 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het renoveren van de tegelvloer in de gang van Hoeve Zonneberg, 19-0993WB, 12-5 (WB01)

6212 NG, Lichtenbergweg 2, het legaliseren van de exploitatie van vakantiewoning Lichtenberg, 19-1026WB, 15-5 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 70, het kappen van 4 bomen, 19-0963WB, 15-5 (WB02)

6213 HD, Vroenhovenweg 2, het realiseren van een stuwput in de weg voor de waterhuishouding, 19-0621WB, 15-5 (WB02)

6213 ND, Cannerweg 800, het vernieuwen van de leien dakbedekking van het hoofdgebouw en het verstevigen van de houten kapconstructie, 18-2437WB, 23-5 (WB05)

6214 AG, Hertogsingel 78, het vernieuwen van het dakbeschot van de zolder en het maken van een dakkapel aan de achterzijde, 19-0997WB, 13-5 (WB01)

6214 AM, Volksplein 22, het kappen van 1 boom, 19-1021WB, 14-5 (WB01)

6215 BC, Herculeshof 15A, het realiseren van een tandprothetische praktijk, 19-0957WB, 13-5 (WB02)

6216 BL, Terra Nigrastraat 10, het verbouwen van het kantoor - 2019-203736, 19-0946WB, 14-5 (23)

6216 BP, Porseleinstraat 1A, het wijzigen van de winkelfunctie in sportfunctie - bijeenkomstfunctie, 19-0272WB, 9-5 (WB02)

6216 CE Brusselsepoort 1, NZ093500912, 19-0134BM, 11-05 (BM01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het veranderen van het bedrijf - 2019-203677, 19-0934WB, 9-5 (23)

6217 JE, Bilserbaan 63, het splitsen van de bestaande woning naar 5 woningen en het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde, 19-0053WB (gedeeltelijk verleend), 10-5 (WB02)

6218 AN, Busselruwe 69A, het kappen van 2 bomen, 19-0983WB, 10-5 (WB01)

6218 HA, Pandectendonk 11, het uitbreiden van het bestaand woonhuis en het verbouwen van de bestaande garage (plat dak wordt zadeldak), 19-1000WB, 13-5 (WB01)

6218 RK, Rapierruwe 3 en 7, het kappen van 2 bomen, 19-0985WB, 10-5 (WB01)

6218 TL, Floretruwe 4, het plaatsen van een airco buitenunit, 19-1028WB, 15-5 (WB01)

6219 BH, Meutestraat 11B, het kappen van 1 boom, 19-0986WB, 10-5 (WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 61, het uitbreiden van de wasser-/drogerinstallatie, 19-0990WB, 10-5 (WB01)

6221 ** Stationsstraat, Spoorweglaan en Parallelweg, AA093502054, 19-0106BM, 07-05 (BM02)

6221 AC, Sint Maartenslaan 107, het realiseren van een balkon aan de achtergevel, 19-0984WB, 10-5 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het vervangen van enige kozijnen op de begane grond en het aanbrengen van een luifel, 18-2574WB, 10-5 (WB08)

6221 SJ, Alfons Ariënsstraat 2, het kappen van 3 coniferen, 19-0509WB, 15-5 (WB08)

6222 AA, Borgharenweg 140, het renoveren van de gevel van het bedrijfspand, 19-0991WB, 10-5 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1, het oprichten van het bedrijf VRPB Horeca B.V. - 2019-203740, 19-0948WB, 9-5 (23)

6222 NH, Karveelweg 12, het uitbreiden van het bedrijfspand, 19-0181WB, 9-5 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 53, een milieuneutrale aanvraag met diverse verbouwingen en uitbreiding van de plant - 2019-202343, 19-0449WB, 15-5 (WB03)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 14 bomen op Vaeshartelt, 19-0374WB, 10-5 (WB02)

6224 AK, Meerssenerweg 337, het verduurzamen van de woning en het verplaatsen van de badkamer, 19-0988WB, 10-5 (WB01)

6224 BX, Professor Scholsstraat 5, het verduurzamen van de woning, 19-0989WB, 10-5 (WB01)

6226 CM, Europalaan 23, het verbouwen van de garage tot atelier, 19-1001WB, 13-5 (WB01)

6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D 4, het oprichten van het bedrijf Sate by June - 2019-202812, 19-0637WB, 9-5 (23)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vernieuwen en vergroten van de luifel bij de entree van Hotel van der Valk, 19-0457WB, 14-5 (WB02)

6227 TH, Kerkhofweg 2A01 en 2A02, het verbouwen van de voormalige feestzaal tot 3 woningen en het wijzigen van 5 wooneenheden tot 2 appartementen, 19-0079WB, 10-5 (WB02)

6228 JP Vonkendaal 107 - 111, het kappen van 1 boom, 19-1003WB, 13-5 (WB01)

6229 ** Schaapbroekweg, het verplaatsen van de overstort, 19-0881WB, 13-5 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 24 mei 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.