Bekendmakingen week 22

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Andriespoort ongenummerd (Blok 2), het bouwen van een appartementencomplex inclusief parkeergarage, 18-1153WB, 22-5 (WB01)

6211 **, Sphinxterrein Achter de Barakken, het kappen van bomen en het verwijderen van de vegetatie, 18-1164WB, 23-5 (WB01)

6211 **, Sphinxterrein Frontensingel, het plaatsen van legioblokken, 18-1165WB, 23-5 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A-H, het vervangen van de kozijnen, 18-1157WB, 23-5 (WB01)

6211 CK, Markt 36, het veranderen van het bedrijf Aon de Mert, 18-0619WB, 18-5 (23)

6211 CP, Spilstraat 16, het verbouwen van de bovenwoning tot 3 studio's - appartementen, 18-0453WB, 18-5 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 25 en 25A, het verbouwen van de 2 bestaande woonfuncties tot 1x woning en 1x appartement met bergingen en het restaureren van de gevels, 18-0710WB, 22-5 (WB02)

6211 HB, Bredestraat 37, het plaatsen van een dubbelzijdige uitsteek lichtbak als gevelreclame, 18-0919WB, 22-5 (WB02)

6211 JG, Lang Grachtje 16, het aan de voor- en achterkant op de begane grond en eerste verdieping vervangen van de bestaande houten kozijnen door nieuwe houten kozijnen, 18-1154WB, 22-5 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 37B, 37C en 37D, het vervangen van een dragende wand door een houten balk, 18-1128WB, 17-5 (WB01)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 21A, het legaliseren van woningsplitsing in 4 woningen, 18-1138WB, 18-5 (WB01)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12, het verbouwen van de gebouwen, 18-1135WB, 17-5 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 20, het brandveilig gebruik van het monumentale voorpand voor maximaal 7 kamers gelegen op de begane grond, 1ste, 2e en 3e verdieping, 17-2516WB, 31-5 (WB05)

6211 LS, Abtstraat 10, het verbouwen van de woning, 18-0587WB, 17-5 (WB02)

6211 NW, Kruisherengang 19-23, het plaatsen van een zakpaal ter voorkoming van zwartparkeren op het Kommelplein, 18-0272WB, 18-5 (WB02)

6211 PB, Brusselsestraat 33, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2550WB, 22-5 (WB02)

6211 PR, Statensingel 185, het verbouwen van de bestaande stallingsruimte op de begane grond tot 4 zelfstandige wooneenheden, 18-0082WB, 23-5 (WB02)

6211 XG, Op de Lijnakker 4, het plaatsen van een zonnescherm aan de achterkant van de woning, 18-0991WB, 22-5 (WB02)

6212 XB, Mergelweg 105B, het vervangen van de voorgevelpui, 18-1096WB, 18-5 (WB02)

6214 BB, Tongerseweg 36, het kappen van 2 meerstammige sparren, 18-1143WB, 22-5 (WB01)

6214 XK, diverse locaties in Trichterveld, het kappen van bomen, 18-0873WB, 17-5 (WB02)

6215 GH, Vergiliushof 11A, het realiseren van een uitbouw bestaande uit twee bouwlagen, 18-1156WB, 22-5 (WB01)

6216 BX, Becanusstraat 37, het constructief aanpassen van de bestaande hoofddraagconstructie, 18-0391WB, 17-5 (WB02)

6216 RA, Zeepziedersdreef 1, het realiseren van een inrit bij het huis, 18-0815WB, 18-5 (WB08)

6217 KA, Sint Annalaan 12A-12B , het verbouwen van het voormalig restaurant en bovenwoning tot 9 appartementen, 18-0286WB, 23-5 (WB02)

6217 KH, Statensingel 150B, het legaliseren van studentenhuisvesting, 18-1149WB, 22-5 (WB01)

6218 BE, Arrestruwe 45, aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing voor ondergeschikte detailhandel, 18-1125WB, 17-5 (WB01)

6218 TL, Floretruwe 2, het gewijzigd uitvoeren van het woningtype B-sp naar Bd-sp op kavel 30 van een eerder aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van 19 woningen, 18-1144WB, 22-5 (WB01)

6219 **, Stuwweg 28, 30, 32 en 36 en Bosscherweg ongenummerd, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de woonboten, 31-5 (36c)

6221 BP, Stationsstraat 2, het aanpassen van het bestaande antenne opstelpunt, 18-1163WB, 23-5 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 8, het aanbrengen van gevelreclame, 18-1161WB, 23-5 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, het aanpassen van het perron langs spoor 4 t.b.v. het realiseren van een gelijkvloerse instaphoogte voor reizigers, 18-0576WB, 17-5 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanbrengen van 2 nieuwe liftinstallaties en het aanpassen van de liftschachten, 18-1067WB, 23-5 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanpassen van de grens van de vergunningsplichtige inrichting, 18-1127WB, 17-5 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 83, het legaliseren van de woningsplitsing van de bovenwoning in 3 appartementen, 18-1126WB, 17-5 (WB01)

6222 **, Limmelderweg, het kappen van 25 bomen, 18-1047WB, 23-5 (WB02)

6222 NE, Korvetweg 31 t/m 37, het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, 18-1162WB, 23-5 (WB01)

6224 BE, Professor Mullerstraat 24, het realiseren van een oprit naast de woning, 18-1133WB, 17-5 (WB01)

6224 BE, Professor Mullerstraat 24, het realiseren van een oprit naast de woning, 18-1133WB, 23-5 (WB02)

6224 GC, Marconistraat 45C, het plaatsen van een airco-buitenunit, 18-1159WB, 23-5 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 1, een tijdelijke vergunning voor het handhaven van de kantoorfunctie op de begane grond, 18-1145WB, 22-5 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 126, het legaliseren van kamerverhuur, 18-1052WB, 18-5 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 146, de vernieuwbouw van een bedrijfsruimte, 18-1141WB, 22-5 (WB01)

6225 **, Regenboogschotel 11 “kavel 25 Ambyerveld”, het bouwen van een huis, 18-0818WB, 17-5 (WB02)

6225 **, Stadionweg tot Severenstraat ongenummerd, het realiseren van een langzaamverkeersbrug over de Geusseltvijver, 18-1142WB, 22-5 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 7 "kavel 27 Ambyerveld", het bouwen van een eengezinswoning, 18-1130WB, 17-5 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 2, het realiseren van 1 woning in het bijgebouw, 18-0265WB, 17-5 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1136WB, 17-5 (WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 43, het verplaatsen van de aanwezige luchtbehandelingskast en het realiseren van een nieuw zitmeubel op de binnenplaats, 18-1167WB, 23-5 (WB01)

6227 AB, Akersteenweg 66, het wijzigen van de bestaande vluchtweg uit de bovenwoning, 18-0525WB, 17-5 (WB03)

6227 BX, Einsteinstraat 20B, het legaliseren van de tuinoverkapping, 18-0992WB, 23-5 (WB02)

6227 SH, Bronweg 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0794WB, 23-5 (WB02)

6229 GX, Leuvenlaan 35, het plaatsen van twee tijdelijke klaslokalen, 18-1129WB, 17-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 31 mei 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.