Bekendmakingen week 22

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Bauduinterrein, NZ093502294, 19-0022BM, 15-05 (BM02)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 149, het plaatsen van 3 dakramen aan de voorzijde van de woning, 19-0683WB, 20-5 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 57D, het realiseren van een zelfstandige wooneenheid op de zolder, 19-1058WB, 20-5 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 5, het wijzigen van de voorpui, 19-0979WB, 16-5 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 4, herstel- verbouwingswerkzaamheden naar aanleiding van de brandschade aan het pand, 19-0613WB, 17-5 (WB03)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 29C, het plaatsen van rolluiken op de 1e verdieping (zijkant Achter de Comedie), 19-1050WB, 19-5 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 23, het uitoefenen van een horecabedrijf paracommercieel,19-0314, 23-5 (37a)

6211 JN, Sint Pieterstraat 4, aanvraag gebruiksmelding, 19-1049WB, 19-5 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 20, het verbouwen van het hotel met 7 kamers tot hotel met 10 kamers (3 extra kamers in het voorpand), 18-0193WB, 16-5 (WB07)

6211 RT, Capucijnenstraat 118, het legaliseren van bouwkundige wijzigingen en het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0428WB, 30-5 (WB05)

6211 RT, Capucijnenstraat 84, het herstellen van het gebruik van het pand als een woning en legaliseren uitbreiding aan de achterzijde, 19-0267WB, 20-5 (WB02)

6211 RX, Lindenkruis 11, het plaatsen van dubbelglas in het vlak boven de voordeur, 19-0436WB, 21-5 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verbouwen van het publieksgebied van het politiekantoor, 19-1074WB, 21-5 (WB01)

6212 GK, Jekerschans 68, het kappen van 1 boom, 19-1023WB, 22-5 (WB02)

6212 NK, Nekummerweg 31, het tijdelijk plaatsen van een pop-up restaurant 25 mei - 16 juni 2019, 19-0767WB, 24-5 (WB02)

6212 XW, Blekerij 60, het legaliseren van een kantoor op de begane grond en appartementen op de 1e, 2e en 3e verdieping, 19-0375WB, 22-5 (WB08)

6213 **, Vroenhovenweg, het kappen van 4 essen inclusief het verwijderen van de wortels, op een perceel schuin tegenover huisnummer 140, 19-0681WB, 16-5 (WB08)

6213 **, Vroenhovenweg, het maken van een toegang tot een agrarisch perceel, kadastraal bekend Oud-Vroenhoven, sectie C, nummer 669, schuin tegenover Vroenhovenweg 140, 19-0004WB, 16-5 (WB08)

6213 CD, Athoslaan 12A, het wijzigen van de bestaande bijeenkomst- en kantoorfunctie in bijeenkomstfunctie met horeca en kantoor- en industriefunctie, 19-1064WB, 20-5 (WB01)

6213 CS, Porthoslaan 80, het verplaatsen van de voordeur, het vernieuwen van de ramen en gevelbekleding en het optoppen van de bestaande garage, 19-1034WB, 16-5 (WB01)

6214 RN, Proosdijweg 60, het starten van het bedrijf De jongens van de Branding - 2019-202730, 19-0602WB, 17-5 (23)

6216 CH, Mercatorplein 1A, het renoveren dan wel verduurzamen van het entreeportaal aan de zuidwest gevel, 19-1065WB, 20-5 (WB01)

6216 EG, Brouwersweg 100, het plaatsen van een fietsenstalling bij de F-gebouwen van Campus Annadal, 19-1056WB, 20-5 (WB01)

6216 TT, Goudenweg 200, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-0619WB, 30-5 (WB05)

6217 **, Pastoor Habetsstraat bij nummer 33 en 41, het kappen van 2 bomen, 19-1051WB, 20-5 (WB01)

6217 JH, Bilserbaan 50, het legaliseren van 3 woningen, 19-1071WB, 21-5 (WB01)

6218 HS, Postbaan 21A, het kappen van 1 boom en het opruimen van een omgevallen boom, 19-0753WB, 16-5 (WB02)

6218 XZ, Toustruwe 6, het kappen van 1 boom, 19-1046WB, 17-5 (WB01)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 80, het uitoefenen van een horecabedrijf paracommercieel, 18-1265, 23-05 (37c)

6219 NT, Sortieweg 39, het aanpassen van de brandcompartimentering in gebouw 85 op de locatie van BASF, 19-0394WB, 16-5 (WB03)

6221 AM, Sterreplein 17, het plaatsen van 10 zonnepanelen op het dak van de woning, 19-1039WB, 16-5 (WB01)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat, het kappen van 1 boom, 19-1038WB, 16-5 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 25, het realiseren van een uitbouw op de 1e verdieping, 19-0680WB, 20-5 (WB08)

6221 SE, Rapierruwe,  Meutestraat, Grimbeerstraat, Widelanken, Majolicastraat, Palatijnhof, Aalmoezenier Verheggenplein,  St. Servaasbolwerk, Prof. Kernstraat, het kappen van 20 bomen, 19-1030WB, 16-5 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het splitsen van een woning met wooneenheden naar 2 woningen, 19-0780WB, 21-5 (WB02)

6221 XM, Gebroeders Hermansstraat 2, het tijdelijk verbouwen van het kantoorgebouw naar 34 wooneenheden, 19-0684WB, 20-5 (WB03)

6222 AM, Mariënwaard 61, NZ093500453, 19-0045BM, 22-05 (BM04)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van 48 bomen, 19-1082WB, 22-5 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 225, het realiseren van een tijdelijke fakkelinstallatie vanwege de vervanging van de WKK, 19-1040WB, 16-5 (WB01)

6222 NW, Punterweg 24, het intern verbouwen en het vervangen van het dak van het bedrijfsgebouw, 19-1077WB, 22-5 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 124A, het verbouwen van de winkelruimte naar een personal fitness studio, het maken wijzen van een entree en het plaatsen van 2 nieuwe trappen, 19-1055WB, 20-5 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 118, het realiseren van een dakterras, 19-0512WB, 16-5 (WB08)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 23, het vervangen van handelsreclame, 19-0620WB, 22-5 (WB02)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het aanbieden van 2 kamers voor logies aan derden, 19-0793WB, 22-5 (WB03)

6225 ND, Bodemsweg 3A 01, ingebruikmelding 7e kamer, 19-1044WB, 17-5 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 10, het kappen van 1 boom, 19-0835WB, 16-5 (WB02)

6226 CT, Churchilllaan 57, het vervangen van een balustrade balkon en het legaliseren van de geplaatste buiten-unit van de airco, 19-0768WB, 22-5 (WB03)

6226 NB, Vijverdalseweg 4, het plaatsen van 6 vlaggenmasten in het voorterrein, 19-0595WB, 21-5 (WB08)

6227 HA, Weerhuysgaard 32, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1052WB, 20-5 (WB01)

6227 SV, Rijksweg 1, het wijzigen van de bestemming naar wonen en opslag van groothandel in juweliersartikelen voor Verheyen Sierraden, 19-1060WB, 20-5 (WB01)

6227 SX, Bosgebied tegenover Veldstraat 75, het verwijderen van 17 bomen in een bosgebied, 19-1031WB, 16-5 (WB01)

6227 SX, Veldstraat 85, het kappen van 42 bomen, 19-1066WB, 21-5 (WB01)

6228 BK, Moselborg 81, het kappen van 6 coniferen, 19-1036WB, 16-5 (WB01)

6228 BK, Moselborg 81, het kappen van 6 coniferen, 19-1036WB, 21-5 (WB02)

6228 JP, Vonkendaal 107 - 111, het kappen van 1 boom, 19-1003WB, 20-5 (WB08)

6229 ** Pleintje Violabeemd bij nummer 28, het kappen van 8 kastanjebomen, 19-1069WB, 21-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

37a       op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning

37c       Besluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf  31 mei 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM02, BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 31 mei 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 37c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.