Bekendmakingen week 24

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, diverse locaties, het kappen van acht bomen, 16-1400WB, 7-6 (WB02)
6211 **, Boschstraat-Maasboulevard ongenummerd, AA093500094, 16-0132BM, 30-5 (BM01)
6211 BJ, Hoograamstraat 129, het plaatsen van een dakraam, 16-1578WB, 2-6 (WB01)
6211 CB, Kleine Gracht 36A, het vestigen van een Vespa Lifestyle Store, 16-1616WB, 7-6 (WB01)
6211 CL, Markt 59, het plaatsen van handelsreclame, 16-1607WB, 6-6 (WB01)
6211 CL, Markt 60-61, het splitsen van de bovenwoning van Markt 61 en het wijzigen van de ontsluiting van de woonfunctie via Markt 60, 16-0525WB, 2-6 (WB02)
6211 EG, Muntstraat 15, het wijzigen van de handelsreclame aan de winkelgevel, 16-1604WB, 6-6 (WB01)
6211 EG, Muntstraat 5, het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond, 16-1594WB, 3-6 (WB01)
6211 ER, Jodenstraat 20, het legaliseren van een zelfstandige wooneenheid, 16-1553WB, 1-6 (WB01)
6211 ER, Jodenstraat 20, het legaliseren van vier onzelfstandige wooneenheden in de bovenwoning, 16-1561WB, 1-6 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 10, het wijzigen van de buitenkleuren van de pui en het aanbrengen van gevelreclame, 16-1599WB, 6-6 (WB01)
6211 GW, Heggenstraat 5, het uitbreiden van de winkel met een theetuin, 16-1569WB, 2-6 (WB01)
6211 HB, Bredestraat 41, een vergunning brandveilig gebruik, 16-0300WB, 16-6 (WB05)
6211 JG, Lang Grachtje 10, het wijzigen van de bestemming voor gebruik als short stay, 16-1353WB, 3-6 (WB02)
6211 KC, Sint Hubertuslaan 25, het realiseren van kamerverhuur, 16-1564WB, 1-6 (WB01)
6211 LC, Vrijthof 11BCDE, het splitsen van de woning in drie zelfstandige wooneenheden, 16-1580WB, 2-6 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 16A, het plaatsen van een airconditioningunit op het dak, 16-0746WB, 1-6 (WB02)
6211 LE, Vrijthof 27, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1559WB, 1-6 (WB01)
6211 ME, Tapijnkazerne 24, het opstarten van een kleinschalige productie bierbrouwerij die speciaalbieren brouwt, 16-1592WB, 3-6 (WB01)
6211 NE, Hertogsingel 95, een woningomzetting naar kamers voor kamerverhuur, 16-1568WB, 1-6 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 57 en Kruisherengang 2, het splitsen van de woning, 16-0590WB, 6-6 (WB02)
6211 PC, Brusselsestraat 67 tot en met 73, het verbouwen van het pand tot appartementen, 16-1558WB, 1-6 (WB01)
6211 RH, Herbenusstraat 144 A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1557WB, 1-6 (WB01)
6211 SE, Batterijstraat 21A, het plaatsen van twee wanden, 16-1216WB, 7-6 (WB02)
6211 SJ, Batterijstraat 62B, het herinrichten van het pand en woningomzetting in kamerverhuur, 16-1596WB, 6-6 (WB01)
6211 SL, Uitbelderstraat 12, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1271WB, 2-6 (WB02)
6211 SX, Grote Gracht 62, het plaatsen van een zonnescherm, 16-1021WB, 6-6 (WB03)
6212 **, Glacisweg ongenummerd, het intrekken van de omgevingsvergunning voor een uitbreiding aan de bestaande parkeergarage appertement Terminus - 08-0736B/15-3220TH, 16-1532WB, 1-6 (WB13)
6212 AG, Lage Kanaaldijk 27, het legaliseren van de woningsplitsing in drie appartementen, 16-0483WB, 2-6 (WB02)
6213 BD, Cannerweg 221, het aanleggen van een uitrit, 16-1605WB, 6-6 (WB01)
6213 BJ, Cannerweg 136-138, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1622WB, 7-6 (WB01)
6213 GC, Tongerseweg 241, het bouwen van een garage en het renoveren van de aanbouw, 16-1615WB, 7-6 (WB01)
6217 KA, Sint Annalaan 14B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1195WB, 1-6 (WB02)
6217 KB, Sint Annalaan 52B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1608WB, 6-6 (WB01)
6217 LW, Malpertuisstraat 4, het bouwen van een studentenkamer, 16-1583WB, 3-6 (WB01)
6217 VX, Tamboerijnstraat 45, het plaatsen van een tuinhuisje in de achtertuin, 16-1603WB, 6-6 (WB01)
6218 AE, Taliënruwe 25C, 35-45 en Reinaartsingel 72-82, het plaatsen van een hekwerk locatie Malberg, 16-1556WB, 1-6 (WB01)
6218 AE, Taliënruwe 25C, het plaatsen van een informatiebord op het terrein van de dependance AZC, 16-1570WB, 2-6 (WB01)
6218 AE, Taliënruwe 25C, Reinaartsingel, de vestiging van een dependance van AZC Maastricht tot 1 juni 2018, 16-1235WB, 7-6 (tijdelijke omgevingsvergunning) (WB02)
6218 NC, Wanstraat 7, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1429WB, 1-6 (WB02)
6219 ND, Bosscherweg 13, het legaliseren van kamerverhuur, 16-1617WB, 7-6 (WB01)
6219 PE, Cabergerweg 7, het kappen van een conifeer, 16-1621WB, 7-6 (WB01)
6221 **, Stationsplein, Stationsstraat, Parallelweg en Spoorweglaan, het bouwen van een ondergrondse fiets- en scooterstalling, 16-1584WB, 3-6 (WB01)
6221 AB, François de Veijestraat 3, het opnieuw aanleggen van een inrit ALDI, 16-1108WB, 7-6 (WB03)
6221 BB, Parallelweg 11A en B, het wijzigen van de indelingsopzet van de in 2011 vergunde woningsplitsing, 16-1600WB, 6-6 (WB01)
6221 BP, Stationsstraat 18, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 15-3223WB, 1-6 (WB02)
6221 BX, Bourgognestraat 18, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 15-2520WB, 7-6 (WB13)
6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van een winkel met bovenwoning naar kamerverhuur, 16-1598WB, 6-6 (WB01)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 38 - 40ABC, het renoveren van de bestaande woning tot twee appartementen, 16-1572WB, 2-6 (WB01)
6221 EA, Wycker Brugstraat 3, het slopen van dragende binnenwanden en het aanbrengen van een staalconstructie, 16-1612WB, 7-6 (WB01)
6221 EB, Wycker Brugstraat 57A en 59, het realiseren van een doorbraak op de verdieping tussen de panden, 16-1560WB, 1-6 (WB01)
6221 EG, Rechtstraat 37, het plaatsen van een airco-unit, waarvan buitenunit op het bestaand dakterras, 16-1402WB, 3-6 (23)
6221 EJ, Rechtstraat 2, het kappen van een boom, 16-1428WB, 3-6 (WB02)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 9B, het legaliseren van het splitsen van de woning, 16-1574WB, 2-6 (WB01)
6221 TM, Aalmoezenier Roumenplein 65, het verbouwen van de bestaande berging naar garage, 16-1588WB, 3-6 (WB01)
6221 TP, Kolpingstraat 8, het legaliseren van de woningsplitsing, het vestigen van kamerverhuur in de bovenwoning en het uitbreiden van de begane grond, 16-1582WB, 3-6 (WB01)
6221 TR, Aalmoezenier Roumenstraat 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1571WB, 2-6 (WB01)
6221 TR, Aalmoezenier Roumenstraat 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1571WB, 6-6 (WB02)
6221 VA, Duitsepoort 15, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1004WB, 1-6 (WB02)
6221 VN, Minister Talmastraat 39, het kappen van een den, 16-1620WB, 7-6 (WB01)
6222 **, Balijeweg ongenummerd, AA093500884, 16-0074BM, 03-6 (BM04)
6222 **, Klipperweg (Brug Itteren), het geheel afsluiten van de Klipperweg (Brug Itteren), 16-1031WB, 6-6 (WB03)
6222 **, Meerssenerweg 358, AA093500519, 16-0127BM, 30-5 (BM01a)
6222 **, Schoenerweg, het strijdig gebruik Schoenerweg voor het project de Groene Loper, 16-1067WB, 2-6 (WB03)
6222 AL, Meerssenerweg 194, het legaliseren van zes wooneenheden, 16-1602WB, 6-6 (WB01)
6222 CP, Populierweg 53, het wijzigen van de bestemming, 16-0629WB, 3-6 (WB08)
6222 NR, Kotterweg 18, opstarten bierbrouwerij Maastricht (Hal 2B), 16-1133WB, 3-6 (WB02)
6222 NS, Galjoenweg 5, het oprichten van een inrichting voor het verwerken van glaswolvezels tot granulaat, 16-1220WB, 6-6 (23)
6222 NW, Punterweg 34, het vergroten van de oprit, 16-1082WB, 6-6 (WB03)
6222 NX, Schoenerweg 36, het bijplaatsen van een klein koolfilter op de afzuiging van de oven(s) van het laboratorium, 16-1490WB, 6-6 (WB02)
6222 NZ, Fregatweg 42, het up-to-date brengen van de brandveiligheidsvoorzieningen, 16-1575WB, 2-6 (WB01)
6222 PC, Klipperweg 16, het toevoegen van de activiteit bewerken van kabels, 16-1585WB, 3-6 (WB01)
6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 19, het maken van een verbindingsgang tussen hoofdgebouw en bijgebouw voor de woonunit, 16-1008WB, 6-6 (WB08)
6224 GR, Frankenstraat 60, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1606WB, 6-6 (WB01)
6224 HW, Eburonenweg 2, het uitbreiden van de begane grond en de verdieping en het vestigen van kamergewijze verhuur op de verdieping, 16-1281WB, 1-6 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 91, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2704WB, 2-6 (WB02)
6224 LE, Heerderweg 32, het legaliseren van kamerverhuur, 16-1555WB, 1-6 (WB01)
6224 XS, Overste Lockettstraat 6, het legaliseren van de kamergewijze verhuur van zes wooneenheden, 16-1590WB, 3-6 (WB01)
6225 **, Olympiaweg en Heukelstraat ongenummerd, een aanvraag voor plaatsing lichtinstallatie en ballenvangers, 16-0918WB, 6-6 (WB07)
6225 GB, Cypressenhoven 17, het verbouwen van de garage 17, 16-1614WB, 7-6 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 3, het legaliseren van de woningomzetting naar kamerverhuur, 16-1007WB, 3-6 (WB02)
6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 2A tot en met 2F, het plegen van onderhoudswerkzaamheden aan de gevel, 16-0744WB, 1-6 (WB03)
6226 CK, 13 septemberstraat 4, het kappen van een lariks en het daarna herplanten van een andere boom, 16-1269WB, 1-6 (WB02)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het uitbreiden van de bedrijfshal met verdiepingsvloer, het verplaatsen van de inrit en het rooien van twee eiken, 16-0990WB, 1-6 (WB03)
6227 AA, Akersteenweg 24, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0733WB, 3-6 (WB02)
6227 AA, Akersteenweg 28, het legaliseren van het al bestaande appartement/het splitsen van de bestaande woning, 16-0401WB, 1-6 (WB02)
6227 AE, Akersteenweg 196, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1562WB, 1-6 (WB01)
6227 AR, Demertstraat 8, het splitsen van een woning, 16-0314WB, 6-6 (WB02)
6227 AX, Uiverstraat 13A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1579WB, 2-6 (WB01)
6227 SP, Oude Kerkstraat 5, de woonfunctie omzetten naar kamergewijze verhuur, 16-1587WB, 3-6 (WB01)
6228 CS, Reyckenborg 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur en het plaatsen van een deur in de zijgevel, 16-1554WB, 1-6 (WB01)
6228 EA, Borghaag 44, het kappen van een boom, 16-1423WB, 1-6 (WB02)
6229 AS, Heugemerstraat 80, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1595WB, 3-6 (WB01)
6229 ES, Universiteitssingel 5 A, het vestigen van een onderwijsfunctie en het vervangen van een gedeelte van de vliesgevel door een pui met deur, 16-1026WB, 3-6 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 17 juni 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binneneen termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.