Bekendmakingen week 24

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinx Zuid blok 7, het realiseren van 45 appartementen Sphinx Zuid blok 7, 18-0564WB, 5-6 (WB03)

6211 **, Sphinxterrein Achter de Barakken, het kappen van bomen en het verwijderen van de vegetatie, 18-1164WB, 6-6 (WB02)

6211 AN, Hoogbeeltplein 168, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1293WB, 5-6 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 69-71, het aanbrengen van verlichting en reclame op de buitengevels, 18-1255WB, 1-6 (WB01)

6211 CL, Markt 58, het aanbrengen van handelsreclame, 18-1276WB, 5-6 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 9, het plaatsen van een haaks reclamebak en doosletters boven de entree, 18-1279WB, 5-6 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 3, het legaliseren van de afwijking van de verleende vergunning (16-1169WB), 17-2179WB, 5-6 (WB11)

6211 GM, Wolfstraat 41B, het vervangen van 2 kozijnen en het verwijderen van de muren tussen de keuken en woonkamer, 18-1285WB, 5-6 (WB01)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal ter hoogte van nummer 5, het plaatsen van een inspectieluik in de walmuur in verband met lekkage/schade mergel, 18-1170WB, 4-6 (WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 29, het wijzigen van de bestemming naar kunstgalerie, expositieruimte, 17-2196WB, 5-6 (WB06)

6211 TE, Sint Servaasklooster 38, het verplaatsen van de trap en het wijzigen van de serre en het terras, 18-1282WB, 5-6 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F02, het realiseren van een kantoorfunctie op de 5e verdieping van het Eiffelgebouw (binnenplanse afwijking) en de bouw van een interieur, 18-1287WB, 5-6 (WB01)

6212 **, ENCI-groeve, het plaatsen van een tijdelijk bord Ontvangstpaviljoen ENCI-groeve, 18-0832WB, 4-6 (WB02)

6212 BG, Sint Monulphusweg 1, het veranderen van de kantoorfunctie naar wonen, 18-0748WB, 5-6 (WB03)

6212 BT, Pastoor Kribsweg 14A, het slopen van een deel van een muurtje, 18-0905WB, 5-6 (WB08)

6212 EG, Perroenweg 25, het verbouwen van de woning, 18-1280WB, 5-6 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het kappen van een lindeboom en het vervangen van deze boom door 10 nieuwe bomen, 18-0401WB, 6-6 (WB08)

6214 **, Trichterveld, het oprichten van 55 woningen in de wijk Trichterveld, 18-0927WB, 6-6 (WB03)

6214 BB, Tongerseweg 36, het kappen van 2 meerstammige sparren, 18-1143WB, 6-6 (WB08)

6214 TL, Ruttensingel 32-76 Brouwersweg 57-83 Hyacintenstraat 1A-1B Rozenstraat 2-24, het plegen van onderhoud en verduurzaming van de woningen, 18-1259WB, 1-6 (WB01)

6215 GJ, Vergiliushof 39B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1281WB, 5-6 (WB01)

6215 XX, Neptunushof 127, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0918WB, 6-6 (WB03)

6216 EG, Brouwersweg 100, het verbouwen van gebouw F4 Campus Annadal, 18-1262WB, 1-6 (WB01)

6217 **, Reinaartsingel, het kappen van een boom, 18-1273WB, 4-6 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het wijzigen van het platdak in een dakterras op de 1e verdieping en het samenvoegen van het bovenste appartement en de zolder (wijziging verleende vergunning), 18-0454WB, 31-5 (WB02)

6217 NP, Henri Jonaslaan 50, het legaliseren van de bestaande in- en uitrit, 18-1274WB, 5-6 (WB01)

6217 PA, Gilles Doyenstraat 26-38 Henri Jonaslaan 25-69 Pieter Poststraat 2-46, het slopen van een aantal woningen binnen een cultuurhistorisch attentiegebied, 18-0591WB, 31-5 (WB02)

6218 **, kruising van Akenweg - Zouwweg in het Lanakerveld, het herplaatsen van een veldkruis, 18-1297WB, 6-6 (WB01)

6218 AA, Symphoniesingel 60, het plaatsen van een nieuwe tuinkas naast de bestaande tuinkas, 18-1252WB, 1-6 (WB01)

6218 ER, Alde Caerteruwe 17, het verbouwen van de woonwagen, 18-1242WB, 31-5 (WB01)

6218 TL, Harnasruwe 1-14, Manteletruwe 1-21, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 22 woningen, 18-1105WB, 6-6 (WB02)

6219 **, Frontensingel Q Park, NZ093500095, 18-0054BM, 11-06 (BM04)

6219 NT, Sortieweg 41, het uitbreiden van de opslagloods, 18-1277WB, 5-6 (WB01)

6221 **, Heugemerweg nabij 30A, het plaatsen van een hekwerk, 18-1241WB, 31-5 (WB01)

6221 **, Zeguerslunet/Bellefroidlunet, het rooien van 1 boom, 18-1247WB, 31-5 (WB01)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het verbouwen van de Mediamarkt Maastricht, 18-0544WB, 1-6 (WB03)

6221 AK, Louis Loyensstraat 22A-22B01-22B02-22C, het splitsen van het pand in 4 zelfstandige woningen, 18-1256WB, 1-6 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 3, het plaatsen van gevelreclame, 18-1272WB, 4-6 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 4, het plaatsen van een nieuwe luifel, 18-1298WB, 6-6 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, NZ093500647, 18-0097BM, 30-05 (BM01a)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanpassen van de grens voor het noodstroomaggregaat bij het verkeersleidinggebouw - 2018-203064, 18-1127WB, 1-6 (WB02)

6221 CS, Hoogbrugstraat 42, het intern verbouwen van het Martinushuis, 18-1245WB, 31-5 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 55, het slopen onder maaiveld van 6 gebouwen en leidingen, 18-1302WB, 6-6 (WB01)

6222 NJ, Karveelweg 33, het oprichten van een opvang voor honden of katten en herplaatsing, 17-2191WB, 6-6 (23)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 58, legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1249WB, 31-5 (WB01)

6223 HB, Pasestraat 34, het realiseren van een poort in de binnenplaats, 18-0852WB, 5-6 (WB08)

6224 AE, Meerssenerweg 211A en Sionsweg 1, het kappen van 6 bomen, 18-1240WB, 31-5 (WB01)

6224 AJ, Meerssenerweg 325, het verduurzamen van een huurwoning, 18-0812WB, 31-5 (WB02)

6224 EM, Voltastraat 42, het wijzigen van de brandcompartimentering, 18-0980WB, 5-6 (WB02)

6224 TM, Mondragonstraat 2-18, Tillystraat 1-21, het slopen van 24 eengezinswoningen, 18-1179WB, 1-6 (WB02)

6225 **, ter hoogte van zijkant achtertuin Cederhoven 14, het kappen van 1 boom, 18-1192WB, 5-6 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 74, het vervangen van de bestaande garage door een nieuwe uitbouw, 18-0786WB, 5-6 (WB02)

6225 GM, Acaciahoven 9, het uitbreiden van de begane grond aan de linkerzijde van de woning, 18-0555WB, 6-6 (WB02)

6226 DG, Gebroeders Ummelsstraat 6, het realiseren van een tuinmuur, 18-1269WB, 4-6 (WB01)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C 7, het maken van een muurdoorbraak tussen de woonkamer en de keuken, 18-0990WB, 4-6 (WB02)

6227 AN, Demertstraat 73, het kappen van 1 boom, 18-1251WB, 31-5 (WB01)

6227 XT, Oude Molenweg 51, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0886WB, 6-6 (WB02)

6229 GT, Duboisdomein 5A, het realiseren van een sparing plus trap tussen 2 bestaande kantoorverdiepingen, 18-1292WB, 5-6 (WB01)

6229 PC, Molensingel 87, het uitbreiden van de bestaande koude kas met 2 kappen en het maken van extra parkeergelegenheid, 18-1260WB, 1-6 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB11   Weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 14 juni 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB11: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.