Bekendmakingen week 24

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 149, het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde van de woning, 19-0683WB, 4-6 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 21, het aanbrengen van gevelreclame, 19-1123WB, 29-5 (WB01)

6211 EH, Muntstraat 43, het verwijderen van het asbesthoudende dakbeschot, 19-0907WB, 4-6 (WB02)

6211 GR, Minckelersstraat 2, het splitsen van 2 naar 3 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 6 wooneenheden, in 1 van de woningen, 19-0059WB, 4-6 (WB02)

6211 HR, Koestraat 3 en 5, het realiseren van 4 doorgangen, het vernieuwen van de puien no 5 en een kleine interne verbouwing no 5, 19-1121WB, 29-5 (WB01)

6211 HR, Koestraat 8, het plaatsen van 2 knikarmschermen aan de voorgevel, 19-0922WB, 4-6 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het wijzigen van de brandcompartimentering tussen de garage en de berging op de begane grond en de bovenliggende kamers, 19-1147WB, 3-6 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 9, het vervangen van het voegwerk aan de zijgevel van het monumentaal pand, 19-0954WB, 4-6 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 20, RECTIFICATIE, het verbouwen van het hotel met 7 kamers tot hotel met 10 kamers (3 extra kamers in het voorpand), 18-0193WB, 16-5 (WB07)

6211 PP, Statensingel 155, het renoveren en verbouwen van het pand, 19-1140WB, 3-6 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-0325WB, 4-6 (WB02)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 19-0034BM, 03-06 (BM08)

6212 CD, Papenweg 51, het kappen van 5 bomen, 19-0927WB, 3-6 (WB02)

6213 AA, Champs Elyseesweg 24, het kappen van 1 boom, 19-1101WB, 4-6 (WB02)

6213 GE, Vossenvoetpad 15, het slopen van de bestaande garage en het plaatsen van een hekwerk met klimop, 19-1128WB, 31-5 (WB01)

6213 GW, Pomerollaan 99, het verbouwen van de woning, 19-1131WB, 2-6 (WB01)

6214 AM, Volksplein 22, het kappen van 1 boom, 19-1021WB, 4-6 (WB02)

6214 VG, Seringenstraat 7A, het verbouwen van de winkel naar woning, 19-0081WB, 3-6 (WB02)

6215 AG, Kesselterweg 15, het verhuren van 2 kamers binnen een woning onder de guesthouse-regeling, 19-1155WB, 4-6 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 19-1132WB, 2-6 (WB01)

6216 BL, Terra Nigrastraat 10 (perceel K 5062), het kappen van 1 boom, 19-1091WB, 4-6 (WB02)

6216 BR, Via Regia 101-105, het uitbreiden van de tandartspraktijk, 19-1137WB, 3-6 (WB01)

6217 **, Pastoor Habetsstraat bij nummer 33 en 41, het kappen van 2 bomen, 19-1051WB, 29-5 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 150, het kappen van 5 bomen na een VTA-keuring, 19-1151WB, 4-6 (WB01)

6217 KK, Pastoor Habetsstraat 21, het uitbreiden van de garage, 19-0426WB, 29-5 (WB02)

6217 VX, Tamboerijnstraat 40, het aanbrengen van gevelbelettering op het gebouw, 19-1141WB, 3-6 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 52, het aanbrengen van reclame op de luifels, 19-1124WB, 29-5 (WB01)

6221 CD, Alexander Battalaan 14, het kappen van 1 conifeer, 19-1130WB, 2-6 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 31A, het bouwen van 12 nieuwe bovenwoningen, 19-1125WB, 29-5 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 15-17, het realiseren van een doorbraak op de begane grond tussen de panden Hoogbrugstraat 15-17, 19-1148WB, 4-6 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1A, het realiseren van een Greenhouse t.b.v. Horeca Categorie 3 inclusief terras, 19-0524WB, 29-5-2019 (WB02)

6222 BT, Judeaweg 61, het plaatsen van een schutting, 19-0472WB, 4-6 (WB02)

6222 ED, Dolmansstraat 60, het aanleggen van een inrit aan de achterzijde van de achtertuin, 19-1145WB, 3-6 (WB01)

6224 **, internationaal busstation Meerssenerweg, NZ093500647, 19-0157BM, 28-05 (BM03)

6224 CE, Professor Pieter Willemsstraat 60, het kappen van een conifeer in de achtertuin, 19-1097WB, 3-6 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 74, het bouwen van een tuinhuisje achter in de tuin, 19-1154WB, 4-6 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een tuinhek en een buitenunit voor een warmtepomp, 19-1126WB, 31-5 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 85, het kappen van 1 apenboom in de voortuin, 19-1152WB, 4-6 (WB01)

6225 NC, Molenweg 8, het realiseren van een inbouwpakket en het opwaarderen van de gevels, 19-1139WB, 3-6 (WB01)

6226 **, Pastoor Jacobsweg ongenummerd, het realiseren van een nieuwe vestiging voor ALLSAFE Mini Opslag, het plaatsen van reclame en vlaggenmasten en het aanleggen of veranderen van een uitrit, 19-1153WB, 4-6 (WB01)

6226 GV, Burgemeester Cortenstraat 8, het plaatsen van ledschermen in de bestaande etalage, 19-0821WB, 3-6 (WB03)

6227 BX, Hoek Einsteinstraat 207 - Paemhofstraat, het verlagen van de stoep, 19-0827WB, 3-6 (WB02)

6228 GP, Boviersdaal 12, het verbouwen van de garage tot berging, wachtruimte en praktijkruimte, 19-1133WB, 3-6 (WB01)

6229 **, Pleintje Violabeemd bij nummer 28, het kappen van 8 kastanjebomen, 19-1069WB, 3-6 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 14 juni 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.