Bekendmakingen week 24

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, het kappen van 2 bomen aan de achterzijde van de woning, 17-1185WB, 2-6 (WB01)

6211 CK, Markt 41, het verbouwen van begane grond en kelder, 16-2693WB, 31-5 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 5-15, het intern verbouwen van het pand en het vervangen van de handelsreclame, 16-3026WB, 6-6 (WB02)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1, het aanbrengen van een extra vloer, 17-0741WB, 2-6 (WB03)

6211 ER, Jodenstraat 16 en 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1167WB, 1-6 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 117, het restaureren van het stucwerk van de kopgevel, 17-1192WB, 4-6 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 121, het legaliseren van kamergewijze verhuur / woningsplitsing, 17-0817WB, 2-6 (WB03)

6211 RA, Herbenusstraat 27, het legaliseren van de kamergewijze verhuur van de woning, 17-1189WB, 2-6 (WB01)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 26A-26B-26C, het legaliseren van de appartementen/kamerverhuur, 17-0344WB, 1-6 (WB02)

6212 BT, Pastoor Kribsweg 14, het kappen en snoeien van bomen, 17-1084WB, 1-6 (WB02)

6212 NB, Slavante 1-2, het kappen van een boom en het snoeien van bomen, 17-1083WB, 1-6 (WB02)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van 5 houten kozijnen in de achtergevel van het woonhuis, 17-0913WB, 2-6 (WB03)

6213 CW, Castelmorelaan 6, het kappen van 2 bomen, 17-1193WB, 4-6 (WB01)

6213 JS, Veulenerbank 91, het kappen van 1 boom, 17-1191WB, 4-6 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 23A, het vestigen van een huisartsenpraktijk, 17-1162WB, 31-5 (WB01)

6214 AM, Volksplein 20, het kappen van een boom, 17-1172WB, 1-6 (WB01)

6214 BH, Tongerseplein 10, het plegen van kleine interne aanpassingen, 17-1187WB, 2-6 (WB01)

6214 PX, Meester Ulrichweg 20, het legaliseren van kamergewijze verhuur (voor 7 kamers), 17-0449WB, 6-6 (WB02)

6214 RK, Proosdijweg 47, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-0461WB, 6-6 (WB02)

6215 **, hoek Penatenhof-Herculeshof-Aureliushof en hoek Herculeshof-Planetenhof, het bouwen van 2 rioolputten met stuwfunctie, 17-0370WB, 2-6 (WB02)

6215 EN, Caesarhof 29A, het plaatsen van een airco-unit, 17-1180WB, 2-6 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg 90, het exploiteren van een vakantiepark met zwembad en horecafaciliteiten, 17-1041WB, 2-6 (23)

6217 BL, Alentelaan 34, het legaliseren van een doorbraak tussen de woonkamer en de keuken, 17-1181WB, 2-6 (WB01)

6217 KJ, Statensingel 192ABC, het legaliseren van kamergewijze verhuur en woningsplitsing waarvan 2 woningen 2 kamers voor kamergewijze verhuur en 1 woning 4 kamers voor kamergewijze verhuur, 17-0459WB, 6-6 (WB02)

6217 LD, Orleansstraat 1, het uitbreiden van de bestaande werkplaats, 17-0203WB, 31-5 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 54, het inpandig uitbreiden van de ALDI en het wijzigen van de voorgevel middels het verplaatsen van de entree, 17-0605WB, 31-5 (WB03)

6218 HT, Postbaan 20, het kappen van 2 berkenbomen en 1 kersenboom, 17-1190WB, 2-6 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 40, het legaliseren van de appartementen, 17-0012WB, 2-6 (WB02)

6221 BD, Parallelweg 115 te Maastricht, NZ093500647, 17-0092BM, 02-06 (BM08)

6221 BK, Wilhelminasingel 68, het plaatsen van 8 markiezen en 2 lichtbakken tegen de gevel, 17-0176BB, 2-6 (WB17)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het verbouwen van kantoor naar 6 zelfstandige woningen, 17-0652WB, 31-5 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 1, het aanpassen van de indeling van de woning en er wordt een lift geplaatst in de bestaande binnenplaats en realiseren dakterras, 17-0421WB, 31-5 (WB08)

6221 JP, Plein 1992 52, een interne uitbreiding (naast gelegen pand) van de AH en nieuwe G&G unit, wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame, 17-0934WB, 2-6 (WB03)

6222 **, Balijeweg ong. te Maastricht, NZ093500884, 17-0031BM, 02-06 (BM08)

6222 **, Limmelderweg, het wijzigen van de bestemming t.b.v. een bedrijventerrein (kadastraal sectie G nr. 4055), 17-1163WB, 31-5 (WB01)

6222 ED, Dolmansstraat 48A, het aanleggen van een oprit, 17-1165WB, 1-6 (WB01)

6224 LS, Heerderdwarsstraat 47, het realiseren van een kringloopwinkel in een loods, 17-0909WB, 2-6 (WB02)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 71, VK het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2861WB, 6-6 (WB02)

6225 XP, Discusworp 65, het maken van enkele doorbraken en het verleggen van een brandscheiding, 17-1071WB, 31-5 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 85, het kappen van 1 boom, 17-1053WB, 6-6 (WB02)

6226 BB, Bergerstraat 83B, VK het wijzigen van de bestemming in kantoor en kamergewijze verhuur, 16-0480BB, 1-6 (WB17)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34-36 te Maastricht, NZ093500761, 17-0112BM, 19-05 (BM03)

6226 GV, Burgemeester Cortenstraat 48, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-0778WB, 1-6 (WB03)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, een aanvraag renovatie voor realisatie ontmoetingscentrum, 17-0395WB, 31-5 (WB02)

6226 XE, van Pallantstraat 10, het maken van een overkapping aan de achterzijde van de woning, 17-1184WB, 2-6 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het realiseren van een luifel bij de entree van hotel van der Valk Maastricht, 17-0827WB, 6-6 (WB03)

6227 RR, Burghtstraat 25, het wijzigen van de bestemming van restaurant en hotelfunctie naar restaurant en woonfunctie, 17-1159WB, 31-5 (WB01)

6227 RX, Langwaterstraat 29, het vervangen van de schutting aan de zijkant van de woning, 17-0725WB, 31-5 (WB03)

6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het renoveren van het woonhuis, 17-0711WB, 6-6 (WB03)

6229 TE, Kornoeljeweerd 40, het maken van een inrit en het verlagen van de stoep, 17-0991WB, 6-6 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet  formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.