Bekendmakingen week 25

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 EA, Leliestraat 15, het wijzigen van het bestemmingsplan, 19-1191WB, 11-6 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 1, het plaatsen van zonneschermen aan de buitengevel, 19-1165WB, 5-6 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 2, het herbestemmen van een rijksmonument naar 3 zelfstandige woningen - 2019-202540, 18-1732WB, 5-6 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 13, het plegen van onderhoud aan de voor- en achtergevel, 19-1183WB, 7-6 (WB01)

6211 HP, Stenenbrug 6, het plaatsen van 2 stuks schuiframen in de voorgevel en voorzetramen in de linkerzijgevel in verband met geluidsisolatie, 19-1160WB, 5-6 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 14, het vervangen van de monumentale kozijnen, 19-1203WB, 12-6 (WB01)

6211 KW, Kapoenstraat 2, het vervangen van de dakleien en dakbedekking, 19-0999WB, 12-6 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 38, het doen van verbouwingswerkzaamheden in en aan de woning, 18-2818WB, 5-6 (WB02)

6211 NR, Jekerstraat 11, het wijzigen van de woning tot 4 studentenkamers en 1 studentenappartement, 18-2391WB, 12-6 (WB17)

6211 RP, Capucijnenstraat 43B, het realiseren van 7 zorg-studentenkamers, 19-0190WB, 11-6 (WB02)

6212  BE, Aylvalaan 50, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis (verbouwing deels geweigerd in bezwaar), 18-1209WB, 07-06  (WB18)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 19-0034BM, 03-06 (BM08)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het renoveren van de vloer in de eetkamer en het renoveren van de tegelvloer in de gang, 19-0944WB, 12-6 (WB02)

6212 NH, Luikerweg 47, het plaatsen van een fietskluis in de voortuin, 19-1186WB, 9-6 (WB01)

6213 AM, Bieslanderweg 126, het renoveren van het dak en het plaatsen van dakkapellen, 19-1174WB, 7-6 (WB01)

6214 AB, Koningin Emmaplein 11, het oprichten van het bedrijf Fratelli to Go - 2019-204220, 19-1111WB, 4-6 (23)

6214 AK, Brandenburgerweg 2A-2B, een verzoek tot goedkeuring gelijkwaardigheid inzake de brandpreventie, 19-1181WB, 7-6 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 40, het verbouwen, moderniseren en uitbreiden van het woonhuis, 19-0406WB, 6-6 (WB03)

6214 XC, Archipelstraat 1, het maken van een erker aan de woning, het uitbreiden van de garage ten behoeve van praktijkruimte voor een beauty-salon, en het verbreden van de bestaande inrit, 19-0319WB, 6-6 (WB02)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 7C, het plaatsen van een airco-buitenunit op het balkon, 19-1196WB, 11-6 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 10, het starten van het bedrijf New York Pizza Delivery BV - 2019-204331, 19-1136WB, 12-6 (23)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 33C, het plaatsen van een dakkapel, 19-1189WB, 11-6 (WB01)

6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van een bestaand pand, 19-0826WB, 5-6 (WB02)

6218 XZ, Toustruwe 6, het kappen van 1 boom, 19-1046WB, 5-6 (WB02)

6219 PG, Het Rondeel 4-10-12, het vervangen van de achtergevel, 19-1177WB, 7-6 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 47, het aanpassen van de riolering voor de toiletgroep en het vervangen van het huidige sanitair, 19-1204WB, 12-6 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van de woning Alexander Battalaan 27 straatzijde, 19-1169WB, 6-6 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van woningen, 19-1164WB, 5-6 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van de woning aan de straatzijde, 19-1163WB, 5-6 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van woningen, 19-1168WB, 6-6 (WB01)

6221 GA, Stenenwal 27A-27B, het legaliseren van de woningsplitsing, 19-1187WB, 10-6 (WB01)

6221 VH, Paus Leo 13 plein 3, het vervangen van een door brand beschadigd dak en het plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen, 19-0800WB, 11-6 (WB02)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het verruimen van de horeca-activiteiten, 19-0816WB, 6-6 (WB03)

6222 NK, Sleperweg 7, het realiseren van een tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats, 19-1192WB, 11-6 (WB01)

6222 XG, Kasteel Bleienbeekstraat 9B, het legaliseren van kamerverhuur, 19-0547WB, 04-06 (WB02)

6223 HA, Pasestraat 63, het tijdelijk wonen in een bijgebouw, 19-0814WB, 5-6 (WB02)

6224 **, Voltastraat ongenummerd -  President Rooseveltlaan ongenummerd, het bouwen van een appartementengebouw 'Lourdesplein' met commerciële ruimte en parkeervoorzieningen, 19-0817WB, 7-6 (WB02)

6224 CM, President Rooseveltlaan 173A-183D, het renoveren van 24 appartementen  Blok 8 aan de President Rooseveltlaan, 19-0536WB, 7-6 (WB03)

6224 GS, Frankenstraat 130, een aanvraag voor toestemming winkelgebonden horeca, 19-1199WB, 12-6 (WB01)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik wijziging op eerder verleende vergunning 17-1742WB, 19-0743WB, 5-6 (WB07)

6225 ER, Hagenstraat 12, het kappen van 2 bomen, 19-1178WB, 7-6 (WB01)

6225 XW, Stadionplein 10, het transformeren van een leegstaand wokrestaurant en kantoorverdieping tot fitnesscentrum, 19-1180WB, 7-6 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het kappen van 1 boom, 19-1175WB, 7-6 (WB01)

6226 NK, Bemelergrubbe 15, het toevoegen van een beschermd subbrandcompartiment binnen een bestaand gebouw, 19-1194WB, 11-6 (WB01)

6226 XZ, Aartshertogenplein 1, het kappen van 1 boom, 19-1170WB, 6-6 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 83, het renoveren van de bestaande woonboerderij, 19-0315WB, 7-6 (WB03)

6227 BX, Einsteinstraat 26, het aanvragen van een reclame-uiting voor het vestigen van een dierenkliniek, 19-1184WB, 7-6 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-2758WB, 7-6 (WB02)

6229 AB, Schorsmolen 3, het uitbreiden van de woonwagen en het plaatsen van een houten berging, 19-0795WB, 11-6 (WB02)

6229 HV, Martin Luther Kingdomein 12, het bouwen van een carport, 19-0665WB, 5-6 (WB02)

6229 HV, Martin Luther Kingdomein 14, het bouwen van een carport, 19-0666WB, 6-6 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

WB18   Geweigerde omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB07: Dit besluit ligt vanaf 21 juni 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17, WB18: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.