Bekendmakingen week 25

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinx Zuid Maagdendries/Frontensingel, het slopen van diverse muren/opstallen, 18-1059WB, 7-6 (WB02)

6211 **, Dokter Frans Fouquetstraat, het plaatsen van legioblokken, 18-1165WB, 13-6 (WB02)

6211 **, Frontensingel/Maagdendries ongenummerd, het realiseren van constructieve voorzieningen voor de gedeeltelijke sloop van de muur, 18-1357WB, 13-6 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid blok 3, Nieuwbouw appartementencomplex SphinxTuin, 18-0535WB, 11-6 (WB03)

6211 **, Stadspark, het kappen van een aantal bomen, 18-1231WB, 13-6 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30, het slopen van het pand ter realisering van een nieuw pand, 18-1307WB, 7-6 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 104, het inrichten van het dakterras tussen 2 gebouwen (niet voor commercieel gebruik), 18-1338WB, 11-6 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 108, het plaatsen van 7 fluisterstille airco's, 18-1363WB, 13-6 (WB01)

6211 CK, Markt 41 en Gubbelstraat 40, het draaien van de trap naar de kelder, het reinigen van de voorgevel en het verrichten van lichte herstelwerkzaamheden aan het voegwerk, het vervangen van 3 raamkozijnen, het vervangen van het plat dak, het herinrichten van de tweede en de zolderverdieping, het aanbrengen van de benodigde brandwerende voorzieningen en het verplaatsen van de badkamer, 18-0914WB, 7-6 (WB03)

6211 CL, Markt 63 en 64, het plaatsen van twee parasols en diverse terrasschermen, 18-1329WB, 9-6 (WB01)

6211 CN, Spilstraat 7, het vernieuwen van de reclame aan de voorgevel, 18-1324WB, 8-6 (WB01)

6211 CN, Spilstraat 9, het plaatsen van reclame-elementen aan de gevel, 18-1323WB, 8-6 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 17, het aanpassen van de pui en het schilderen van de gevel, 18-0788WB, 12-6 (WB03)

6211 CW, Grote Staat 18, het aanpassen van de gevel inclusief aanbrengen reclame, 18-0946WB, 12-6 (WB03)

6211 EA, Leliestraat 5 - 11, het ver- en het ombouwen van de nachtclub dancing naar 6 zelfstandige woningen op de begane grond, 17-2533WB, 7-6 (WB02)

6211 EA, Leliestraat 5 - 11, het wijzigen van de horecafunctie met bovenwoningen naar 12 zelfstandige woningen, 18-0115WB, 7-6 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 4, het plaatsen van een ‘uitsteekreclamebak’, 18-1089WB, 13-6 (WB02)

6211 EK, Muntstraat 22, het plaatsen van gevelbelettering en een uithangbord, 18-1317WB, 7-6 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 61, het legaliseren van de al aanwezige terrasheaters en een terrasscherm, 18-1358WB, 13-6 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, het verbouwen van de horeca-inrichting Falstaff, 18-0381WB, 13-6 (WB02)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 14-14A, het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning en het gebruik van 2 kamers voor Bed and Breakfast, 18-0501WB, 12-6 (WB02)

6211 HW, Hondstraat 1A, het oprichten van een koffiebar voor koffie to go - 2018-203293, 18-1278WB, 8-6 (23)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 37B, 37C en 37D, het vervangen van een dragende wand door een houten balk, 18-1128WB, 8-6 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 62-64-66-68-68B, het slopen en herbouwen van de panden tot 7 appartementen, 18-0955WB, 8-6 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 12, het plaatsen van gevelreclame, 18-1312WB, 7-6 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-4, het vervangen van de buitenkozijnen, plaatsen dakkapel en interne wijziging ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning, 18-1079WB, 12-6 (WB03)

6211 TC, Keizer Karelplein 14B -14C -14D, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0234WB, 12-6 (WB02)

6211 TE, Sint Servaasklooster 38, het verplaatsen van de trap en het wijzigen van de serre en het terras, 18-1282WB, 8-6 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F02, het realiseren van een kantoorfunctie, 18-1304WB, 8-6 (23)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 60A, het herinrichten en samenvoegen van 2 woningen, 18-0935WB, 11-6 (WB03)

6214 BB, Tongerseweg 50A, het legaliseren van de uitbreiding van de woning, 18-0945WB, 11-6 (WB02)

6214 RS, Proosdijweg 73-83, Gerard van Wermweg 2-53, Gebroeders Moorsweg 1-14, Willem Vliegenstraat 13-37, Lambrecht van Middelhovenweg 1-24, Ambachtsweg 34, het renoveren van 8 woningblokken (102 woningen), 18-1311WB, 7-6 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 156, het verbouwen van de voormalige winkel/slagerij tot woning met buitenruimte, 18-1360WB, 13-6 (WB01)

6214 XC, Archipelstraat 20, het bouwen van een overdekte vaste fietsenstalling en berging voor tuinmeubilair, 17-2370WB, 7-6 (WB02)

6216 BS, Via Regia 123B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1321WB, 8-6 (WB01)

6216 BZ, Becanusstraat 57- 59, het doorbreken van de tussenliggende binnenmuren voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning, 18-0787WB, 12-6 (WB02)

6217 JG, Bilserbaan 22, het kappen van 5 bomen, 18-1337WB, 11-6 (WB01)

6217 JG, Bilserbaan 22, het kappen van 5 bomen, 18-1337WB, 13-6 (WB02)

6217 LL, Frederikbastion 39, het realiseren van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, 18-1088WB, 11-6 (WB08)

6218 NA, Brusselseweg 807, het maken van een aanbouw met daaronder een kelder aan de woning, 18-0545WB, 12-6 (WB03)

6218 VX, Laathofruwe 33B tot en met 35K, het vernieuwen van de kozijnen in de zuidwest gevel, 18-1366WB, 13-6 (WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 1, het herstellen van het dak ter plaatse van het te slopen gebouwdeel, 18-1333WB, 11-6 (WB01)

6221 **, Zeguerslunet/Bellefroidlunet, het rooien van een boom, 18-1247WB, 13-6 (WB08)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het ophangen dan wel vervangen van uithangborden, 18-1107WB, 12-6 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 104, het inpandig verbouwen van het pand en het plaatsen van monumentenglas, 18-0623WB, 12-6 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 1, een gebruiksvergunning voor een hotel, 18-1348WB, 12-6 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 16A-16B, het wijzigen van de bestemming naar detailhandel en wonen op de verdiepingen, 18-1318WB, 8-6 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 31, het plaatsen van buitenunit airco-installatie op het dak, 18-1313WB, 7-6 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 3, het wijzigen van de garage (wijziging bouwvergunning 17-1575WB), 18-1346WB, 12-6 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 55, het in werking hebben van een mobiele breekinstallatie, 18-1283WB, 7-6 (23)

6222 AM, Mariënwaard 61, het renoveren/verbouwen van een monumentaal pand, 18-0186WB, 21-6 (WB05)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het plaatsen van 3 vlaggenmasten op eigen terrein, 18-1367WB, 13-6 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 22 juni 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.