Bekendmakingen week 26

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Begijnenstraat - Sint Pieterkade, het restaureren en consolideren van de Poort Waerachtig, 16-1739WB, 17-6 (WB01)
6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van een gedeelte van het pand naar een Student Hotel en het bouwen van een Sky Lobby Eiffel, 16-1264WB, 30-6 (WB05)
6211 AX, Boschstraat 68, het verbouwen van de zolderverdieping tot 2 wooneenheden, 16-0303WB, 15-6 (WB03)
6211 CC, Kleine Gracht 4 en Van Hasseltkade 19A, het verbouwen van het hotel tot zelfstandige wooneenheden, 16-1773WB, 21-6 (WB01)
6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van omzetting naar kamerverhuur, 16-1746WB, 17-6 (WB01)
6211 CJ, Markt 27, 28 en 28A, het vernieuwen van de daken, plaatsen dakramen, restaureren van dakkapellen en het realiseren van een tussenverdieping op zolder, 16-0980WB, 15-6 (WB03)
6211 CR, Nieuwstraat 25, het aanbrengen van gevelreclame, 16-1787WB, 21-6 (WB01)
6211 EE, Kleine Staat 18, het wisselen van reclame, 16-1789WB, 21-6 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 65, het vervangen van de zonwering en het plaatsen van terrasverwarming, 15-3162WB, 15-6 (WB02)
6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10-12, het plaatsen van airco's, 16-1707WB, 15-6 (WB01)
6211 EX, Het Bat 2-4, het vervangen van de daken en kozijnen en het plaatsen van dakkapellen en dakvensters, 16-0928WB, 17-6 (WB04)
6211 GN, Wolfstraat 32, het plegen van diverse aanpassingen in het pand, 16-1090WB, 17-6 (WB03)
6211 HJ, Helpoort 1A, het aanpassen van de entreepoort, 16-1734WB, 17-6 (WB01)
6211 HP, Stenenbrug 5, het beginnen van een Bed & Breakfast op de eerste en tweede verdieping, 16-0968WB, 16-6 (WB03)
6211 KJ, de Bosquetplein 7, het plaatsen van een gedicht en schildering op de muur, 16-1753WB, 20-6 (WB01)
6211 LA, Sint Jacobstraat 19D, het legaliseren van het gebruik van het pand als kamerverhuur, 16-1278WB, 17-6 (WB02)
6211 NM, Sint Nicolaasstraat 41ABC, het legaliseren van drie woningen, 16-1754WB, 20-6 (WB01)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 52, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1793WB, 21-6 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 27B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1391WB, 20-6 (WB02)
6211 PH, Brusselsestraat 84, het herbestemmen van bestaand kantoorpand naar kamergewijze verhuur met 24-uurs toezicht, 16-1778WB, 21-6 (WB01)
6211 PR, Statensingel 191, het wijzigen van woonhuis in kamerverhuur, 16-1762WB, 20-6 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 75, het legaliseren van 27 zelfstandige woningen, 16-1719WB, 16-6 (WB01)
6211 SX, Grote Gracht 62, het plaatsen van een zonnescherm, 16-1021WB, 17-6 (WB02)
6211 SZ, Grote Gracht 76, het tijdelijk heringebruikname van de begane grond en de eerste verdieping, 16-1257WB, 17-6 (WB02)
6211 TE, Sint Servaasklooster 41, het wijzigen van de kantoorfunctie naar consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid, 16-0942WB, 15-6 (WB02)
6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het uitvoeren van revitaliseringswerkzaamheden aan de bezoekersparkeerplaats inclusief de toegangsweg, 16-1202WB, 17-6 (WB03)
6212 EX, Pater Lemmensstraat 9A en 9B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0786WB, 21-6 (WB03)
6212 NE, Zonnebergweg 10, het wijzigen van de bestemming naar woonhuis, 15-2049WB, 16-6 (WB06)
6213 **, Bieslanderweg ongenummerd, ontheffing voor de realisatie van een bergbezinkbassin, 16-0909WB, 21-6 (WB02)
6213 BD, Cannerweg 173, het realiseren van een aanbouw, 16-0280WB, 17-6 (WB02)
6213 BH, Cannerweg 110B, het legaliseren van de splitsing van de bovenwoning, 16-1756WB, 20-6 (WB01)
6213 CR, Porthoslaan 28, het realiseren van een uitrit en plaatsen van een erfafscheiding voor parkeerplaats voor de camper, 15-2323WB/15-1413BB, 18-5 (WB17)
6214 AH, Brandenburgerplein 6ABC, het legaliseren van de bovenwoning als kamerverhuur en het wijzigen van de begane grond naar een aparte benedenwoning, 16-1790WB, 21-6 (WB01)
6214 BB, Tongerseweg 54A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0867WB, 16-6 (WB02)
6214 BE, Tongerseweg 268, het legaliseren van woningspiltsing in kamergewijze verhuur, 16-1706WB, 15-6 (WB01)
6215 AE, Tongerseweg 410, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0784WB, 15-6 (WB08)
6216 BN, Veldspaatstraat 20, het kappen van twee bomen en het kandelaberen van twee bomen, 16-0091WB, 17-6 (WB02)
6216 CM, Aesculaapstraat 4, het intrekken van de omgevingsvergunning met betrekking tot het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit en een nieuwe parkeerplaats - 13-1638WB, 16-1644WB, 15-6 (WB13)
6216 RW, Schaliedekkersdreef 50A, het realiseren van kamergewijze verhuur, 16-1710WB, 15-6 (WB01)
6216 SK, Ooftmengersdreef 10, het legaliseren van een woningsplitsing en het plaatsen van een dakkapel, 16-1731WB, 17-6 (WB01)
6217 KD, Koningin Emmaplein 7, het verbouwen van de Sint Lambertuskerk fase 2, 16-0966WB, 30-6 (WB05)
6217 KT, Franquinetstraat 5, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 16-0936WB, 15-6 (WB03)
6217 KV, Franquinetstraat 16 a, het legaliseren van een geplaatste uitbouw incl. kamergewijze verhuur, 16-1740WB, 17-6 (WB01)
6217 LA, Orleansplein 14C, het splitsen van de bovenwoning, 16-1716WB, 15-6 (WB01)
6217 LB, Orleansplein 18A01 tot en met 18B02, het legaliseren van appartementen en kamerverhuur, 16-1750WB, 17-6 (WB01)
6217 LD, Orleansstraat 7 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1708WB, 15-6 (WB01)
6219 PA, Fort Willemweg 61, omgevingsvergunning milieudeel (revisie), 16-0109WB, 23-6 (WB05)
6221 **, Sint Maartenspoort en overige, AA093501180, 16-0144BM, 13-6 (BM01a)
6221 AA, Nieuweweg 35, AA093500674, 16-0039BM, 17-6 (BM06)
6221 AB, François de Veijestraat 3, het opnieuw aanleggen van een inrit ALDI, 16-1108WB, 20-6 (WB08)
6221 AW, Sint Maartenslaan 41, het plaatsen van een dakkapel, twee dakramen en het vestigen van kamerverhuur met vijf kamers, 15-2968WB, 21-6 (WB02)
6221 BG, Wilhelminasingel 55-55A-57-57A, het legaliseren van drie woningen, 16-1764WB, 20-6 (WB01)
6221 BL, Wilhelminasingel 100, het plaatsen van een poort, 16-1078WB, 17-6 (WB03)
6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van een winkel met bovenwoning naar kamerverhuur, 16-1735WB, 17-6 (WB01)
6221 CS, Hoogbrugstraat 70, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 16-1771WB, 21-6 (WB01)
6221 CT, Wycker Grachtstraat 7, het vervangen van het glas en de voordeur, 16-1744WB, 17-6 (WB01)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 26A, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 16-0517 (37a)
6221 EH, Rechtstraat 87, het legaliseren van drie appartementen, 16-0536WB, 20-6 (WB02)
6221 KV, Avenue Ceramique 27-33, het verlagen van de stoeprand voor inrit, 16-0875WB, 15-6 (WB02)
6221 TK, Hubert Parisstraat 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1074WB, 21-6 (WB03)
6221 TV, Bloemenweg 30, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1110WB, 15-6 (WB03)
6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, legaliseren van woningsplitsing, 16-1783WB, 21-6 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 51, een aanvraag legalisatie splitsen van een woning, 16-0924WB, 17-6 (WB03)
6222 EA, Dolmansstraat 11, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1772WB, 21-6 (WB01)
6222 NZ, Fregatweg 42, het up to date brengen van de brandveiligheidsvoorzieningen, 16-1575WB, 21-6 (WB02)
6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 7, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1755WB, 20-6 (WB01)
6223 HA, Pasestraat 27, het wijzigen van de westgevel aan de bijbouw van het woonhuis, 16-1547WB, 15-6 (WB02)
6224 ER, Burg van Oppenstraat 115, het opsplitsen van een woning tot twee appartementen, 16-0310WB, 15-6 (WB02)
6224 GR, Frankenstraat 60, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1606WB, 20-6 (WB02)
6224 GT, Frankenstraat 144, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1044WB, 8-6 (WB02)
6224 GX, Koning Clovisstraat 18A, het realiseren van een nieuwe aanbouw achter de bestaande bebouwing, 16-1763WB, 20-6 (WB01)
6224 GX, Koning Clovisstraat 50, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1780WB, 21-6 (WB01)
6224 JJ, Scharnerweg 92, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1149WB, 17-6 (WB02)
6225 AS, Westrand 23A tot en met 23C, het verbouwen van beschermd rijksmonument tot acht zelfstandige woningen, 16-1728WB, 16-6 (WB01)
6225 GB, Cypressenhoven 17, het verbouwen van de garage, 16-1614WB, 7-6 (WB02)
6226 **, Adelbert van Scharnlaan D6, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1777WB, 21-6 (WB01)
6226 BL, Padualaan 28, het maken van een vaste trap naar de zolder en het aanbrengen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, 16-1002WB, 20-6 (WB02)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het kappen en herplaatsen van bomen voor de aanleg van een nieuwe inrit, 16-1699WB, 16-6 (WB02)
6226 GE, Concordiastraat 60, het vervangen van de garagepoort door een kozijn met twee openslaande deuren, 16-1736WB, 17-6 (WB01)
6226 HA, Bemelerweg 8, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1693WB, 21-6 (WB02)
6226 HR, Akersteenweg 23, de bestaande appartementen voorzien van brandcompartimentering, 16-0500WB, 17-6 (WB02)
6227 AB, Akersteenweg 66B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1141WB, 15-6 (WB03)
6227 AM, Demertstraat 23, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1147WB, 15-6 (WB03)
6227 AN, Demertstraat 67, het legaliseren van woningsplitsing (naar vier woningen) en vestigen van kamergewijze verhuur, 16-1722WB, 16-6 (WB01)
6227 AR, Demertstraat 40, het legaliseren van het vestigen van vier woningen, 16-1724WB, 16-6 (WB01)
6227 AT, Demertstraat 110, het legaliseren van de woonfunctie tbv appartementenverhuur, 16-0640WB, 20-6 (WB08)
6227 BD, Verzetstraat 1 tot en met 31 en 7 Januaristraat 2 tot en met 8 en 33 tot en met 47, het renoveren van de woonblokken, 16-0391WB, 20-6 (WB02)
6227 CL, Steegstraat 23B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1725WB, 16-6 (WB01)
6227 RR, Burghtstraat 11, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1760WB, 20-6 (WB01)
6227 XP, Blanckenberghofstraat 47, het splitsen van het woonhuis naar woongebouw met een appartement en twee kamers, 16-0607WB, 15-6 (WB02)
6229 **, Wardehofplein ongenummerd, het renoveren van complex 368-07, 16-1776WB, 21-6 (WB01)
6229 AS, Heugemerstraat 80, het legaliseren van de woningsplitsing voor kamergewijze verhuur, 16-1732WB, 17-6 (WB01)
6229 EM, Endepolsdomein 30, brandveilig gebruik bouwwerk, 16-0953WB, 30-6 (WB05)
6229 XS, Oosterweertlaan 140, het plaatsen van een dakkapel, 16-1486WB, 20-6 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB04 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
BM06 Definitief / instemmen saneringsplan inzake de Wet bodembescherming
37a Op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 4 juli 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 4 juli 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet
formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM06: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen
een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U
kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe
dit werkt.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 4 juli 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.
Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.