Bekendmakingen week 26

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CA, Kleine Gracht 41, het wijzigen van de bestemming naar ontmoetingsplek voor studentenclub Kaleido, 19-1230WB, 14-6 (WB01)

6211 CJ, Markt 22 - 23 - 24, het waterdicht maken van het dak, 19-1246WB, 17-6 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 5, het splitsen van de bestaande woning in 2 woningen, 19-0090WB, 18-6 (WB02)

6211 CX, Grote Staat 48A, het vervangen van een pui in de voorgevel van een winkelpand, 19-0769WB, 18-6 (WB03)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het realiseren van een nieuw zomerterras inclusief bouwkundige parasolvoeten en aanpassen van de bestaande terrasheaters, 19-0891WB, 19-6 (WB02)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 3, het vervangen van kapotte dakpannen, het vernieuwen van het zink in de goten en het aanbrengen van isolatie en herstellen van het slechte houtwerk van de goten, 19-0845WB, 18-6 (WB02)

6211 EC, Vijfharingenstraat 10, het herinrichten van het pand, 19-1224WB, 13-6 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 16, het herbestemmen naar twee woningen op de begane grond, 18-1015WB, 19-6 (WB17)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 13, het verplaatsen van de trap en het maken van een uitbouw op de 1e verdieping en dakraam, 19-1243WB, 14-6 (WB01)

6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 29, het vervangen van 5 dakraamkozijnen, 19-0977WB, 18-6 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 24, het toevoegen van een kozijn-piramide op de vide, 19-1214WB, 13-6 (WB01)

6211 JX, Prins Bisschopsingel 16, het realiseren van 4 woningen in het kantoorpand, 19-0482WB, 19-6 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15, het plaatsen van parasols, 19-1207WB, 13-6 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 17A en 17B, het installeren van een zonneboilersysteem op het dak, 19-1267WB, 18-6 (WB01)

6211 PZ, Herdenkingsplein 44, het plaatsen van zonnepanelen, 19-0953WB, 14-6 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het vervangen van het dak van de oude brandweerkazerne en het plaatsen van zonnepanelen, 19-0866WB, 13-6 (WB02)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 1A, het kappen van 1 boom, 19-1233WB, 14-6 (WB01)

6212 BM, Glacisweg 37B, het slopen van een dragende binnenmuur, 19-1278WB, 19-6 (WB01)

6212 BW, Sebastianenweg, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken voor onbepaalde tijd - 2019-204556, 19-0935WB, 18-6 (38)

6212 NH, Luikerweg 71, het intern verbouwen van 2 keelcaponnières, 19-0879WB, 19-6 (WB02)

6212 XK, Mergelweg 210, het bouwen van een nieuwbouwchalet op de woonwagenlocatie, 19-1272WB, 18-6 (WB01)

6213 AL, Bieslanderweg 60, het kappen van 16 bomen, 19-1232WB, 14-6 (WB01)

6213 AL, Bieslanderweg 60, het renoveren van het woonzorgcomplex Sint Gerlachus, 19-1231WB, 14-6 (WB01)

6213 HH, Pletzersstraat 10A, het plaatsen van 2 dakramen, 19-1271WB, 18-6 (WB01)

6213 HH, Pletzersstraat 10B, het plaatsen van 2 dakramen, legaliseren van de ventilerende nok en het vervangen van dakpannen, 18-2695WB, 13-6 (WB02)

6214 BH, Tongerseplein 7A-7B , het vervangen van de kozijnen, 19-1249WB, 17-6 (WB01)

6214 XL, Madoerastraat 17A 02, het kappen van 1 loofboom, 19-1234WB, 14-6 (WB01)

6215 GG, Vergiliushof 46, het kappen van 1 naaldboom, 19-1251WB, 17-6 (WB01)

6216 **, Dousbergweg, het aanleggen van een nutstrace voor waterleiding en glasvezel, 19-0748WB, 13-6 (WB02)

6216 BL, Terra Nigrastraat 10, het verbouwen van het kantoor, 19-0699WB, 18-6 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 10, het stellen van maatwerkvoorschriften - 2019204370, 19-1255WB, 13-6 (28)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het plaatsen van een condensor op het dak, 18-1188WB, 13-6 (WB17)

6217 HB, Brusselseweg 150, het kappen van 5 bomen na een VTA-keuring, 19-1151WB, 18-6 (WB02)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning, 19-1235WB, 14-6 (WB01)

6217 LW, Koning Willem I straat 14, het bouwen van een carport, 19-1247WB, 17-6 (WB01)

6218 AN, Busselruwe 69A, het kappen van 2 bomen, 19-0983WB, 17-6 (WB02)

6218 HD, Pulperdonk 4, het kappen van 1 boom (den), 19-1264WB, 18-6 (WB01)

6219 **, Bosscherveld, het realiseren van een inlaatwerk (als onderdeel van het Grensmaasproject), 19-1256WB, 18-6 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 20, het afmeren van een woonboot, 19-1240WB, 14-6 (WB01)

6219 NP, Brusselseweg 780, het intrekken van de omgevingsvergunning voor het onderdeel LPG - 2019-204410, 19-1260WB, 18-6 (WB01)

6219 NP, Brusselseweg 800, het realiseren van een uitbreiding aan de achter- en zijgevel van het bestaande woonhuis op het verdiepte tuinniveau, 19-0217WB, 19-6 (WB02)

6219 NV, Posthoornstraat 75, het uitbreiden van de bestaande loods met kantoorruimte, 19-0139WB, 14-6 (WB03)

6221 **, Stationsplein, het plaatsen van 4 vlaggenmasten hoger dan 6 meter, 19-1259WB, 18-6 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 11, het splitsen van een woning in 11 zelfstandige wooneenheden, 19-1266WB, 18-6 (WB01)

6221 BV, Bourgognestraat 17, het legaliseren van de woning, 19-1244WB, 14-6 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van het kantoor zonder baliefunctie, 19-0462WB, 17-6 (WB03)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van een kantoor, 19-1225WB, 13-6 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 12, het aanbrengen van reclame (naamvoering) aan de gevel, 19-0423WB, 14-6 (WB02)

6221 VT, Jonkheer Ruysstraat 2 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 19-0773WB, 18-6 (WB03)

6221 VV, Jonkheer Ruysstraat 34, het aanleggen van een oprit in de voortuin, 19-1093WB, 18-6 (WB08)

6222 **, Borgharenweg 100 en omgeving, NZ093500092, 19-0104BM, 18-06 (BM04)

6222 **, Fregatweg 53, NZ093501034, 19-0182BM, 18-06 (BM01)

6222 **, Meerssenerweg - Balijeweg ongenummerd, het bouwen van een geluidsscherm Maastricht, 19-1279WB, 19-6 (WB01)

6222 **, Weert, het gebruik maken van depots om materialen en ballast op te slaan voor werkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Heerlen, 19-1252WB, 17-6 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 140, het kappen van 10 bomen, 19-0936WB, 19-6 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 225, het realiseren van een tijdelijke fakkelinstallatie vanwege de vervanging van de WKK - 2019-204009, 19-1041WB, 17-6 (23)

6222 PH, Kruisdonk 49, het realiseren van een tuinberging en een wijngaard, het wijzigen van het achterterrein en het plaatsen van een informatiebord, 19-1269WB, 18-6 (WB01)

6224 **, internationaal busstation Meerssenerweg, NZ093500647, 19-0177BM, 14-06 (BM01)

6224 LB, Heerderweg 101, het verdiepen van de bestaande kelder, 19-1210WB, 13-6 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een tuinhek en een buitenunit voor een warmtepomp, 19-1126WB, 18-6 (WB02)

6225 GV, Eikenhoven 85, het kappen van 1 apenboom in de voortuin, 19-1152WB, 17-6 (WB02)

6225 XW, Stadionplein 2, het plaatsen van een reclame-uiting op de gevel, 19-1217WB, 13-6 (WB01)

6226 CV, Churchilllaan 48, het kappen van 1 dennenboom, 19-1238WB, 14-6 (WB01)

6226 WP, Haagdoorn 13, het gebruik van een aangekocht stuk grond/snippergroen voor de tuin, 19-0739WB, 27-5 (WB03)

6227 AT, Demertstraat 118A01, het verbouwen van de woning, 19-1282WB, 19-6 (WB01)

6227 SN, Sint Josephstraat 50A, het samenvoegen van de voormalige fysiotherapiepraktijk met het achtergelegen appartement, 19-1226WB, 13-6 (WB01)

6227 SX, Veldstraat ongenummerd, perceel A 10072 (Heer), het kappen van 42 bomen, 19-1066WB, 18-6 (WB02)

6227 SX, Veldstraat ongenummerd, perceel A 10072 (Heer), het verwijderen van 17 bomen in een bosgebied, 19-1031WB, 18-6 (WB02)

6229 BE, Oude Maasstraat 128, het kappen van 1 esdoorn, 19-1283WB, 19-6 (WB01)

6229 XX, Oosterweg 99, het wijzigen van de bestemming van de schuur voor gebruik deelnemers Stichting Tuinzicht Lichtenberg, 19-1218WB, 13-6 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 38: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.