Bekendmakingen week 26

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Lindenkruis, het kappen van 5 bomen, 18-0997WB, 15-6 (WB02)

6211 **, Sphinx Zuid blok 3, Nieuwbouw appartementencomplex SphinxTuin, 18-0535WB, 15-6 (WB02)

6211 **, Sphinx Zuid ongenummerd, een aanlegvergunning, 18-1060WB, 14-6 (WB02)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 146, het plaatsen van een zoldertrap, 18-0793WB, 14-6 (WB02)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de voormalige winkel en privéclub naar winkel en 3 studioappartementen, 18-0903WB, 18-6 (WB03)

6211 EM, Hoenderstraat 20, het vestigen van een afhaal- en bezorglocatie waar geconsumeerd kan worden, 18-1412WB, 19-6 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het realiseren van 2 dakkapellen en het legaliseren van technische installaties, 18-1391WB, 18-6 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het wijzigen van een kozijn en het aanbrengen van 3 terrasheaters aan de gevel, 18-1375WB, 15-6 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 20, het maken van een poort in de tuinmuur voor parkeren op het binnenterrein, 18-1184WB, 20-6 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 1, het openen van het schietgat in de bestaande walmuur, 18-1382WB, 15-6 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 6-11-14, het maken van doorbraken en slopen van constructieve wanden, 18-1392WB, 18-6 (WB01)

6211 RL, Hoogfrankrijk 36A, het plaatsen van een dakkapel, 17-2440WB, 15-6 (WB08)

6211 RV, Capucijnengang 6-8, het slopen en strippen van het bestaande bioscoopgebouw Lumière, 18-1394WB, 18-6 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 4 - 6, het vervangen van een dakraam door een dakkapel, 18-0795WB, 20-6 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F01, het inrichten van een kantoorruimte, 18-0804WB, 14-6 (WB03)

6212 **, kadastrale sectie B nr. 4482 – nabij Recollectenweg, Sint Pieter, het vervangen van de folie van de huidige amfibieënpoel door een poel met gevezelde beton als bodem, 18-0624WB, 15-6 (WB02)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 60A-60B, het herinrichten en samenvoegen van 2 woningen, 18-0935WB, 15-6 (WB02)

6213 BP, Musketiersplein 9, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het huis, 18-1417WB, 20-6 (WB01)

6213 HG, Pletzersstraat 39, het plaatsen van 2 zeecontainers voor atelier/berging, 18-1387WB, 16-6 (WB01)

6214 AK, Brandenburgerweg 2A / B - Volksplein 18A, het legaliseren van toevoegen van 3 appartementen op de begane grond, omzetting naar kamergewijze verhuur van een bovenwoning naar 4 kamers en short stay in een bovenwoning, en bijbehorende bouwkundige aanpassingen, 18-0451WB, 20-6 (WB02)

6214 AK, Brandenburgerweg 2A en 2B en Volksplein 18A, het legaliseren van de dakkapellen aan de achterzijde, 18-1092WB, 20-6 (WB08)

6214 AP, Volksbondweg 23B, het legaliseren van de splitsing van de bovenwoning in 4 kamers, 18-0763WB, 15-6 (WB03)

6214 BB, Tongerseweg 36, het kappen van 2 coniferen, 18-1376WB, 15-6 (WB01)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, het realiseren van 36 recreatiewoningen (Fase 5), 18-0951WB, 19-6 (WB03)

6216 EC, Keurmeestersdreef 101A-119A , het vervangen van de luifel boven de winkels, 18-1371WB, 14-6 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg, het kappen van maximaal 157 bomen voor bouwfase 5 vakantieresort, 18-0884WB, 19-6 (WB02)

6217 **, Reinaartsingel, het kappen van een boom, 18-1273WB, 15-6 (WB02)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 71, het kappen van een dennenboom, 18-1408WB, 19-6 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, de nieuwbouw van woonvorm Caberg van Stichting Radar, 18-1419WB, 20-6 (WB01)

6219 **, Belvédèrelaan, Pontonniersweg, Fort Willemweg ongenummerd, het bouwen van een winkelgebouw en het maken van een in-/uitgang tot het parkeerterrein, 18-0421WB, 28-6 (WB05)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het tijdelijk wijzigen van de bestemming 'bedrijventerrein' in sportvoorziening in verband met het vestigen van 'Radium Boulder', 18-1171WB, 15-6 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 3 en 4, het realiseren van een aanbouw en terras aan de achterzijde van het pand, 18-0649WB, 19-6 (WB02)

6221 CN, Hoogbrugstraat 19, het wijzigen van de ramen en de dakkapel aan de achterzijde in een nieuwe pui, 18-0755WB, 14-6 (WB03)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 46 en Hoogbrugstraat 66 - 68, het legaliseren van 16 kamers voor de kamerverhuur, realiseren nieuwe dakkapel, 4 dakramen en verwijderen vluchtladder, 17-2576WB, 14-6 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27, het wijzigen van de bestemming winkel naar winkel met achtergelegen horeca, 18-1389WB, 17-6 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het verbouwen van het hotel, 18-0435WB, 20-6 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van de kantoorvilla naar appartement (appartement index 150), 18-1383WB, 15-6 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van de kantoorvilla tot appartement (appartement index 151), 18-1381WB, 15-6 (WB01)

6222 PG, Weert 9, het kappen van bomen voor herplaatsen terreinafscheiding, 18-1226WB, 18-6 (WB02)

6224 **, Mockveld ongenummerd, het bouwen van een woning en het kappen van bomen, 17-2386WB, 15-6 (WB02)

6224 LA, Heerderweg 49A, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0778WB, 15-6 (WB03)

6224 XV, Generaal Hodgesstraat 13, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 18-1400WB, 18-6 (WB01)

6225 **, Olympiaweg - Heukelstraat (Sportpark Geusselt), het plaatsen van een prefab standaard garage, 18-0266WB, 14-6 (WB02)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het verbouwen van het woonhuis (tot 20-6), 18-0634WB, 14-6 (WB08)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het kappen van een boom, 18-1388WB, 16-6 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het kappen van een boom, 18-1388WB, 19-6 (WB02)

6225 GE, Buxushoven 10, het kappen van een naaldboom, 18-1369WB, 14-6 (WB01)

6225 GE, Buxushoven 10, het kappen van een naaldboom, 18-1369WB, 20-6 (WB08)

6225 KD, Oofthegge 14, het verbouwen van de bovenverdieping in verband met een lekkage en aanbrengen dakkapellen, 18-1119WB, 19-6 (WB02)

6226 CD, Mockstraat 82, het verbouwen van het woonhuis, 18-1411WB, 19-6 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 114, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 18-1410WB, 19-6 (WB01)

6227 TD, Pastoor Heijnenstraat 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1386WB, 16-6 (WB01)

6228 DH, Roserije 51-53, het uitbreiden van de huisartsenpraktijk, 18-1399WB, 18-6 (WB01)

6228 GS, Meendaal 208, het starten van een kapsalon aan huis en het vervangen van de garagepoort door een poort met een deur, 18-1384WB, 15-6 (WB01)

6229 GZ, Leuvenlaan 60B en Erasmusdomein 1, het splitsen van het pand in 4 wooneenheden en praktijk-verkoopruimte, 18-1397WB, 18-6 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 28 juni 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.