Bekendmakingen week 27

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Bassinkade 88, het wijzigen van de bestemming, 16-1888WB, 28-6 (WB01)
6211 AV, Boschstraat 69-71, het realiseren van een hotel, 16-0778WB, 22-6 (WB02)
6211 BJ, Hoograamstraat 129, het plaatsen van een dakraam, 16-1578WB, 24-6 (WB02)
6211 BZ, Hoogzwanenstraat 144, het plaatsen van een dakraam, 16-1858WB, 27-6 (WB01)
6211 CL, Markt 59, het vervangen van de bestaande gevelreclame, 16-1808WB, 23-6 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 6-8, het plaatsen van twee banners en een reclameplaat, 16-0898WB, 22-6 (WB03)
6211 CX, Grote Staat 40, het schilderen van de pui en het aanbrengen van reclame, 16-1261WB, 28-6 (WB03)
6211 EB, Sporenstraat 22, het aanbrengen van gevelreclame, 16-1113WB, 24-6 (WB03)
6211 EG, Muntstraat 15, het wijzigen van de handelsreclame aan de winkelgevel, 16-1604WB, 28-6 (WB02)
6211 EP, Mariastraat 6A, het wijzigen naar de bestemming horeca met ondersteunende functie en het plaatsen van een uithangbord aan de gevel, 16-1889WB, 28-6 (WB01)
6211 ER, Jodenstraat 3, het verbouwen van kantoor en bovenliggende woningen tot elf studentenwoningen, 16-1169WB, 24-6 (WB02)
6211 GN, Wolfstraat 8, het plaatsen van een ventilatierooster in bestaand kozijn op binnenplaats, 16-1279WB, 24-6 (WB02)
6211 KP, Lenculenstraat 3, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1815WB, 23-6 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 14, het plaatsen van een horecaparasol, 16-1464WB, 28-6 (WB02)
6211 LE, Vrijthof 26, het legaliseren van de studio's, 16-1900WB, 28-6 (WB01)
6211 LE, Vrijthof 27, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1559WB, 28-6 (WB02)
6211 LE, Vrijthof 35, het plaatsen van nieuwe terrasschermen en parasols conform bijlagen., 16-1809WB, 23-6 (WB01)
6211 LS, Abtstraat 20, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1904WB, 28-6 (WB01)
6211 LX, Polvertorenstraat 4, het gedeeltelijk slopen van de voormalige verpleegstersflat Klevarie, 16-1893WB, 28-6 (WB01)
6211 ME, Tapijnkazerne 24, het beginnen van een kleinschalige productie bierbrouwerij die speciaalbieren brouwt, 16-1592WB, 22-6 (WB02)
6211 ME, Tapijnkazerne 24, het oprichten van een microbrouwerij die speciaalbieren vervaardigd, 16-1138WB, 22-6 (23)
6211 NP, Sint Nicolaastraat 38ABC, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1905WB, 28-6 (WB01)
6211 NS, Jekerstraat 47B01 tot en met 47D04, het legaliseren van kamerverhuur in de twaalf appartementen, 16-1185WB, 24-6 (WB02)
6211 PC, Brusselsestraat 77, het in oorspronkelijke staat herstellen van een gedeelte van het pand, 16-1831WB, 23-6 (WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 10, het legaliseren van de woningsplitsing en de omzetting naar kamers, 16-1856WB, 27-6 (WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 28, het verbouwen van de winkel en bovenwoning tot zeven zelfstandige wooneenheden, 16-0571WB, 22-6 (WB02)
6211 PS, Zakstraat 8, het splitsen van een woning in vier appartementen, 16-1797WB, 22-6 (WB01)
6211 RA, Herbenusstraat 13, het legaliseren van het splitsen van de woning in elf appartementen, 16-1883WB, 28-6 (WB01)
6211 RA, Herbenusstraat 5, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-1878WB, 27-6 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 75, het vernieuwen van het dak en het herstellen in oorspronkelijke staat van de deur en het raam in de achtergevel, 16-1828WB, 23-6 (WB01)
6211 RS, Capucijnenstraat 74, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-1880WB, 27-6 (WB01)
6211 SB, Breulingstraat 21A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0734WB, 22-6 (WB02)
6211 SB, Breulingstraat 21B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0735WB, 22-6 (WB02)
6211 SP, Bogaardenstraat 58, het renoveren van de woning, 16-1823WB, 23-6 (WB01)
6211 **, Jekerstraat 7/Brusselsestraat 95A, AA093501794, 16-0145BM, 15-6 (BM07)
6211 **, Remisepavé, De Vloeienwacht, Maagdendries en Lindenkruis, het nieuw bouwen van woningen, 16-0582WB, 23-6 (WB02)
6212 BC, Aylvalaan 2, het kappen van een taxusboom, 16-1804WB, 22-6 (WB01)
6212 BN, Glacisweg 69, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1837WB, 24-6 (WB01)
6212 BP, Glacisweg 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1219WB, 24-6 (WB02)
6212 EL, Mosasaurusweg 18, het verbreden van het voorste gedeelte van de oprit en het plaatsen van een groene haag, 16-1844WB, 24-6 (WB01)
6212 GD, Jekerweg 68, het renoveren en uitbreiden van de woning, 16-0776WB, 24-6 (WB02)
6212 ND, Schutterijweg 1, het kappen van twee kersenbomen, 16-1824WB, 23-6 (WB01)
6212 XN, Parkweg 20, de tijdelijke vestiging van een dependance van AZC Maastricht locatie Parkweg 20, 16-1816WB, 23-6 (WB01)
6213 GG, Latourlaan 37 en 37A, het realiseren van kamergewijze verhuur en het splitsen van de woning, 16-1510WB, 27-6 (WB02)
6213 JP, Mopertingerbank 21, het kappen van een cederboom, 16-1827WB, 23-6 (WB01)
6213 NC, Cannerweg 312, het verbouwen van het pand, 16-1265WB, 28-6 (WB02)
6214 AD, Hertogsingel 4, het plegen van gevelonderhoud, 16-0999WB, 27-6 (WB03)
6214 AH, Brandenburgerplein 13A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1817WB, 23-6 (WB01)
6214 AM, Volksplein 33, het verbouwen van het atelier, 16-1140WB, 27-6 (WB02)
6214 AM, Volksplein 33, het verbouwen van het atelier, 16-1593WB, 16-6 (23)
6214 BE, Tongerseweg 268, het legaliseren van woningsplitsing in kamergewijze verhuur, 16-1706WB, 28-6 (WB02)
6214 PB, Sint Annadal 20G, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1865WB, 27-6 (WB01)
6214 PE, Brouwersweg 11, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1868WB, 27-6 (WB01)
6214 XC, Bataviaplantsoen 16 en volgende, het oprichten van 33 woningen in het plan Nieuwe herontwikkeling Trichterveld gemeente Maastricht, 16-1826WB, 23-6 (WB01)
6214 XN, Bankastraat 13, het maken van een erfafscheiding en tuinpoort en het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit, 16-1836WB, 24-6 (WB01)
6215 AH, Lammergierstraat 17A, het uitbreiden van de bestaande woning en een eenlaags volume bovenop de garage, 16-1545WB, 28-6 (WB02)
6215 RT, Vulcanushof 17A tot en met 63D, het weghalen van negen boompjes en twee struiken, 16-1839WB, 24-6 (WB01)
6216 BV, Via Regia 143B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1812WB, 23-6 (WB01)
6216 ED, Keurmeestersdreef 129, het bouwen van twee tijdelijke noodlokalen, 16-1833WB, 24-6 (WB01)
6216 GJ, Spinola 9 t/m 15 en 21 tot en met 27 oneven, het wijzigen van vakantiewoning type 18p, 16-1475WB, 23-6 (WB02)
6216 NS, Glazeniersdreef 25, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1867WB, 27-6 (WB01)
6217 EV, Schalmeistraat 47B, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1456WB, 27-6 (WB02)
6217 GP, Brusselseweg 89, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1896WB, 28-6 (WB01)
6217 KB, Sint Annalaan 46A, het wijzigen van de brandcompartimentering, 16-1872WB, 27-6 (WB01)
6217 KD, Statensingel 20, het verbouwen van de bestaande woning naar studio's, 16-1886WB, 28-6 (WB01)
6217 KH, Statensingel 152A en 152B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1259WB, 27-6 (WB02)
6217 KP, Victor de Stuersstraat 1, het legaliseren van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1811WB, 23-6 (WB01)
6217 KP, Victor de Stuersstraat 7, het legaliseren van de woningomzetting in kamergewijze verhuur, 16-1841WB, 24-6 (WB01)
6217 LR, Menno van Coehoornstraat 23, het legaliseren van de kamersplitsing, 16-1845WB, 24-6 (WB01)
6217 XL, Spinetlaan 37, het realiseren van een kamer op het dakterras, 16-0808WB, 27-6 (WB02)
6217 **, Hoge Fronten, realiseren van een toegangsdeur in de Hoge Fronten, 16-1862WB, 27-6 (WB01)
6218 AV, Malbergsingel 6, het verbouwen van de voormalige garage naar oefen- en repetitieruimte, 16-1806WB, 22-6 (WB01)
6219 AB, Projectgebied Noorderbrugtracé, diverse werken in zones met archeologische waarden en binnen beschermde kabel- en leidingstroken voor het project Noorderbrugtracé, 16-1356WB, 27-6 (WB02)
6219 AC, Bosscherweg 250, het kappen van diverse bomen, 16-1850WB, 24-6 (WB01)
6219 **, Noorderbrug ongenummerd, de nieuwe aanlanding van Noorderbrug en plaatsen steilrandviaduct (Kunstwerk A), 16-1814WB, 23-6 (WB01)
6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het plaatsen van dakramen, 16-1176WB, 24-6 (WB02)
6221 BG, Wilhelminasingel 57B, het splitsen van een woning in vier wooneenheden, 16-1802WB, 22-6 (WB01)
6221 BK, Wilhelminasingel 68, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1847WB, 24-6 (WB01)
6221 CT, Wycker Grachtstraat 7, het vervangen van het glas en de voordeur, 16-1885WB, 28-6 (WB01)
6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het voorzien van de begane grond met een nieuw interieur en het maken van een opening voor de afvoer van het toilet naar de kelder, 16-1895WB, 28-6 (WB01)
6221 GK, Leo Moonenstraat 31, het omzetten van de woning in kamerverhuur, 16-1877WB, 27-6 (WB01)
6221 KV, Avenue Céramique 1, het plaatsen van lichtreclame, 16-1873WB, 27-6 (WB01)
6221 TA, Kardinaal van Rossumstraat 29, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1902WB, 28-6 (WB01)
6221 TS, Bloemenweg 17ABC, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1899WB, 28-6 (WB01)
6221 VB, Baron van Hövellstraat 1, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1890WB, 28-6 (WB01)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 11, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1843WB, 24-6 (WB01)
6221 XH, Sint Antoniuslaan 17A en B, het vernieuwen van het dak en realiseren van vier appartementen, 16-0811WB, 23-6 (WB03)
6222 AG, Meerssenerweg 23, een legalisatie van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1813WB, 23-6 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 25, het legaliseren van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1818WB, 23-6 (WB01)
6222 AH, Meerssenerweg 59, het dichtzetten van de binnenkoer met een kozijn en dak, 16-1851WB, 24-6 (WB01)
6222 BW, Judeaweg 110, groot onderhoud aan Hoeve Rome, 16-1494WB, 27-6 (WB02)
6222 NK, Sleperweg 31, het uitbreiden van het kantoorpand Chromin, 16-1439WB, 24-6 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 153, het uitvoeren van groothandelsactiviteiten, 16-1348WB, 16-6 (23)
6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 15, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1643WB, 22-6 (WB02)
6222 XG, Kasteel Bleienbeekstraat 11B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1866WB, 27-6 (WB01)
6222 **, Sluisdijk en Ankerkade, het aanleggen van in- en uitritten voor een nieuw fietspad, 16-1309WB, 22-6 (WB02)
6224 AG, Meerssenerweg 237, een kamergewijze verhuur, 16-0873WB, 22-6 (WB03)
6224 AL, Meerssenerweg 366, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1425WB, 22-6 (WB02)
6224 EM, Voltastraat 26, het legaliseren van de kamersplitsing, 16-1894WB, 28-6 (WB01)
6224 EM, Voltastraat 40A, brandveilig gebruik, 16-1861WB, 27-6 (WB01)
6224 GW, Koning Clovisstraat 2A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en appartement, 16-1887WB, 28-6 (WB01)
6224 GX, Koning Clovisstraat 18A, het realiseren van een nieuwe aanbouw achter de bestaande bebouwing, 16-1763WB, 22-6 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 65B, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1898WB, 28-6 (WB01)
6224 JD, Scharnerweg 145A, het splitsen van de bovenwoning in zeven zelfstandige wooneenheden voor studentenhuisvesting, 16-1822WB, 23-6 (WB01)
6224 JE, Scharnerweg 151A, het legaliseren van een woningsplitsing, 16-1849WB, 24-6 (WB01)
6224 JE, Scharnerweg 151B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1852WB, 24-6 (WB01)
6224 KZ, Oranjeplein 256, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1892WB, 28-6 (WB01)
6224 LJ, Heerderweg 142, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-1854WB, 24-6 (WB01)
6224 **, Adelbert van Scharnlaan, het kappen van bomen in de Adelbert van Scharnlaan voor het A2-project, 16-1838WB, 24-6 (WB01)
6225 AL, Longinastraat 98, het plaatsen van een dakkapel, 16-1472WB, 28-6 (WB02)
6225 **, Ambyerveld kavel 14, het bouwen van een eengezinswoning, 16-1096WB, 27-6 (WB02)
6225 **, Ambyerveld kavel 16, het bouwen van een woonhuis, 16-1882WB, 27-6 (WB01)
6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 2A tot en met 2F, het plegen van onderhoudswerkzaamheden aan de gevel, 16-0744WB, 28-6 (WB02)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het uitbreiden van de bedrijfshal met verdiepingsvloer, het verplaatsen van de inrit, 16-0990WB, 24-6 (WB02)
6226 DP, Reinier Langhalsstraat 8, het verplaatsen van de afrastering onder de carport, 16-1805WB, 22-6 (WB01)
6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D 3, het legaliseren van de kamerverhuur in de bovenwoning, 16-1171WB, 28-6 (WB02)
6226 EN, Adelbert van Scharnlaan H 32, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1876WB, 27-6 (WB01)
6226 GM, Raadhuisstraat 11, het plaatsen van een dakterras, 16-1848WB, 24-6 (WB01)
6226 NE, Schandert 4, het vervangen van de bouwvallige loods door een nieuwe loods, 16-1891WB, 28-6 (WB01)
6226 WC, Meidoorn 40, het bouwen van een garage, 16-0671WB, 22-6 (WB08)
6227 AP, Demertstraat 135, het splitsen van een woning, 16-1260WB, 27-6 (WB03)
6227 BK, Dorpstraat 29, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 16-0530WB, 22-6 (WB02)
6227 CL, Steegstraat 23B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1725WB, 24-6 (WB02)
6228 XZ, Rijksweg 60, het plaatsen van een dakcondensor, 16-1884WB, 28-6 (WB01)
6228 XZ, Rijksweg 60, het plaatsen van een reclamebanner tegen de gevel en drie reclameborden tegen een trafohuisje, 16-1879WB, 27-6 (WB01)
6229 ET, Dr Tanslaan 21, de legalisatie van de activiteit Brandveilig gebruiken van het Ronald McDonaldhuis, 16-0880WB, 7-7 (WB05)
6229 XT, Maasvelderweg 42, Meerssenerweg 222, 16-1875WB, 27-6 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 8 juli 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.