Bekendmakingen week 28

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Boschstraat 5, het verwijderen en nieuw plaatsen van een metalstudwand, 16-1956WB, 4-7 (WB01)
6211 AS, Boschstraat 9, het aanbrengen van openbare verlichting, 16-1230WB, 29-6 (WB03)
6211 BX, Coxstraat 39, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1972WB, 4-7 (WB01)
6211 CK, Markt 55, het vervangen van de naamsuitingen op de winkel, 16-1413WB, 1-7 (WB08)
6211 CX, Grote Staat 40, het schilderen van de pui en het aanbrengen van reclame, 16-1261WB, 30-6 (WB02)
6211 DT, Mosae Forum 163, het plaatsen van een rolluik, 16-1975WB, 4-7 (WB01)
6211 EE, Kleine Staat 20, het kappen van een een boom ter hoogte van Kleine Staat 20, 16-1700WB, 29-6 (WB02)
6211 EM, Hoenderstraat 4, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-2019WB, 5-7 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 51B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1918WB, 30-6 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 63A, het bouwen van drie appartementen, 16-0893WB, 5-7 (WB03)
6211 ES, Maastrichter Brugstraat 19, het legaliseren van bestaande wooneenheden, 16-1954WB, 4-7 (WB01)
6211 EX, Het Bat 2, het omzetten van winkelbestemming naar horecabestemming, 16-1695WB, 29-6 (WB02)
6211 GB, Stokstraat 1A, het verbouwen van een studentenhuis in drie studentenappartementen, 16-1922WB, 30-6 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 10, het wijzigen van de kleuren van de pui (begane grond) en het plaatsen van lichtreclame, 16-1926WB, 30-6 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 32, het plegen van diverse aanpassingen in het pand, 16-1090WB, 30-6 (WB02)
6211 GW, Heggenstraat 13, het plaatsen van een hekwerk in een poort, 16-1212WB, 4-7 (WB03)
6211 HJ, Helpoort 1A, het aanpassen van de entreepoort, 16-1734WB, 30-6 (WB02)
6211 HL, Sint Bernardusstraat 14A, het aanbrengen van kleine aanpassingen voor het realiseren van een short-stay-woning, 16-1964WB, 4-7 (WB01)
6211 JH, Grote Looiersstraat 9, het legaliseren van drie wooneenheden volgens het nieuwe beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-1932WB, 1-7 (WB01)
6211 LP, Tongersestraat 40, het verbouwen van het restaurant, 16-0889WB, 4-7 (WB08)
6211 LR, Tongersestraat 80, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1978WB, 4-7 (WB01)
6211 NG, Koningin Emmaplein 2, het legaliseren van de activiteit bouw overgangsrecht, 16-1990WB, 5-7 (WB01)
6211 NJ, Calvariestraat 20, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1458WB, 4-7 (WB02)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, het omzetten van een woning naar acht wooneenheden, 16-1970WB, 4-7 (WB01)
6211 NX, Kommel 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1927WB, 30-6 (WB01)
6211 NX, Kommel 15A 01 tot en met 15C 02, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-2022WB, 5-7 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 43B, het legaliseren van het brandveilig maken van de studentenwoningen boven het café, 16-1993WB, 5-7 (WB01)
6211 PD, Brusselsestraat 113, de realisatie van een appartement op de begane grond, 16-1200WB, 4-7 (WB03)
6211 PE, Brusselsestraat 8B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1960WB, 4-7 (WB01)
6211 PH, Brusselsestraat 122, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1935WB, 1-7 (WB01)
6211 PJ, Brusselsestraat 136, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1998WB, 5-7 (WB01)
6211 PS, Zakstraat 1, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2005WB, 5-7 (WB01)
6211 PS, Zakstraat 14A, het splitsen van de woning, 16-0872WB, 1-7 (WB02)
6211 RB, Herbenusstraat 87, het legaliseren van de woningspliting, 16-1933WB, 1-7 (WB01)
6211 RT, Capucijnenstraat 106, het realiseren van een aanvullend leslokaal voor de Montessorischool op de tweede verdieping, 16-1342WB, 4-7 (WB02)
6211 RT, Capucijnenstraat 84, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1957WB, 4-7 (WB01)
6211 RT, Capucijnenstraat 94ABC, het omzetten van twee woningen naar negen wooneenheden, 16-1974WB, 4-7 (WB01)
6211 SL, Uitbelderstraat 14A, het legaliseren van een woningsplitsing, 16-1276WB, 5-7 (WB02)
6211 SP, Bogaardenstraat 52, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2012WB, 5-7 (WB01)
6211 SV, Grote Gracht 91, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-2008WB, 5-7 (WB01)
6211 TC, Keizer Karelplein 15, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1966WB, 4-7 (WB01)
6211 TD, Oude Tweebergenpoort 6, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1979WB, 4-7 (WB01)
6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het uitvoeren van revitaliseringswerkzaamheden aan de bezoekersparkeerplaats inclusief de toegangsweg, 16-1202WB, 4-7 (WB02)
6212 AJ, Lage Kanaaldijk 80, het kappen van twee bomen en een conifeer, 16-1915WB, 30-6 (WB01)
6212 AK, Lage Kanaaldijk ter hoogte van 87 en 88, het kappen van twee bomen, 16-1701WB, 29-6 (WB02)
6212 BC, Aylvalaan 2, het kappen van een taxusboom, 16-1804WB, 1-7 (WB02)
6212 BL, Glacisweg 19, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1967WB, 4-7 (WB01)
6212 BS, Pastoor Kribsweg 35B, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1946WB, 1-7 (WB01)
6212 CV, Burgemeester Ceulenstraat 94, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2007WB, 5-7 (WB01)
6212 EK, Mosasaurusweg 63, het realiseren van een uitbouw, 16-1538WB, 1-7 (WB02)
6212 EV, Luikerweg 12, het verbouwen van het pand, 16-1304WB, 29-6 (WB03)
6212 NJ, Mergelweg 441, het kappen van twee bomen, 16-1959WB, 4-7 (WB01)
6213 CG, Sint Theresiaplein 11, een gebruiksvergunning (08-0012G) - 12-0235WB, 15-2707WB, 13-7 (WB05)
6213 EC, Médoclaan 66, Zorgcentrum Campagne, vaststellingsbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, 5-7 (36c)
6214 AM, Volksplein 32B, de kamergewijze verhuur van de vierde kamer, 16-1129WB, 29-6 (WB03)
6214 AP, Volksbondweg 5, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1948WB, 1-7 (WB01)
6214 BB, Tongerseweg 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1982WB, 5-7 (WB01)
6214 BD, Tongerseweg 122, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1994WB, 5-7 (WB01)
6214 PB, Sint Annadal 17K, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1938WB, 1-7 (WB01)
6214 PM, André Severinweg 12, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1267WB, 29-6 (WB02)
6215 BT, Penatenhof 7, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur, 16-1241WB, 29-6 (WB03)
6215 BW, Penatenhof tussen huisnummer 28 en 32, het kappen van een boom, 16-1627WB, 4-7 (WB02)
6216 EG, Brouwersweg 100, de functiewijziging en interne verbouwing van gebouw K1 en M1 Campus Annadal, 16-1973WB, 4-7 (WB01)
6216 TJ, Schippersdreef 2B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2017WB, 5-7 (WB01)
6217 GD, Petrus Gaginistraat en omliggende straten, het plegen van onderhoud aan de woningen waarbij het bestaande dak wordt vervangen, 16-1370WB, 1-7 (WB02)
6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-2018WB, 5-7 (WB01)
6217 KT, Franquinetstraat 35, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 16-1917WB, 30-6 (WB01)
6217 KV, Franquinetstraat 34A en 34B, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-1995WB, 5-7 (WB01)
6217 KV, Franquinetstraat 38B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1124WB, 5-7 (WB03)
6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31BC, het verbouwen van het pand voor appartementen en brandveiligheid, 16-2015WB, 5-7 (WB01)
6217 LB, Orleansplein 22A, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-0886WB, 1-7 (WB03)
6217 LB, Orleansplein 22B, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-0888WB, 4-7 (WB03)
6217 LC, Condéstraat 4, het legaliseren van woningsplitsing naar kamergewijze verhuur, 16-0995WB, 29-6 (WB03)
6217 LD, Orleansstraat 45A + 45B, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-2001WB, 5-7 (WB01)
6217 LM, Frederikbastion 45, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1928WB, 30-6 (WB01)
6217 LS, Menno van Coehoornstraat 24B, het legaliseren van zes studentenkamers in de bovenwoning, 16-1501WB, 1-7 (WB02)
6217 VS, Criekenput 1A tot en met 17C, het kappen van tien bomen, 16-1943WB, 1-7 (WB01)
6219 **, hoek Phoenix- en Sandersweg, het kappen van een boom, 16-1687WB, 29-6 (WB02)
6219 AA, Bosscherweg 173E en 173F, omzetten woning naar kamergewijze verhuur, 16-1910WB, 29-6 (WB01)
6219 PA, Fort Willemweg 1, het bouwen van een laadperron, verplaatsen van een toegangspoort en het kappen van twee bomen, 16-0839WB, 29-6 (WB02)
6219 PD, Lage Frontweg 2A, het vervangen van drie verticale gevelstroken, 16-1908WB, 29-6 (WB01)
6219**, Sandersweg ong. te Maastricht, AA093500157, 15-1159BM, 04-7 (BM04)
6221 AP, Lyonnetstraat 13B, het legaliseren van kamerverhuur, 16-1977WB, 4-7 (WB01)
6221 BD, Parallelweg 54, het verbouwen van het voormalige politiebureau, 16-1225WB, 29-6 (WB03)
6221 BH, Wilhelminasingel 91-93, het verbouwen van het kantoor tot negen appartementen, 16-0434WB, 4-7 (WB03)
6221 BT, Stationsplein 29, het verbouwen en renoveren van de AKO Station Maastricht, 16-2025WB, 5-7 (WB01)
6221 CA, Alexander Battalaan 29, het geschikt maken van het woonhuis voor kamerbewoning, 16-1980WB, 4-7 (WB01)
6221 CC, Alexander Battalaan 79, het splitsen van de woning, 16-1929WB, 30-6 (WB01)
6221 CK, Lage Barakken 18A tot en met C, het terugbrengen in originele staat voor de twee dakkapellen aan de voorgevel, 16-1385WB, 4-7 (WB03)
6221 CL, Akerstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-1992WB, 5-7 (WB01)
6221 CL, Akerstraat 15, het legaliseren van het omzetten van de woning in kamerverhuur, 16-1939WB, 1-7 (WB01)
6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het vestigen van een dagzaak, horeca categorie 2 (The Broth Bar), 16-1930WB, 30-6 (WB01)
6221 CP, Hoogbrugstraat 55 en 55B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2020WB, 5-7 (WB01)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 18A, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-2016WB, 5-7 (WB01)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 46, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2010WB, 5-7 (WB01)
6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het wijzigen van de gevel, 16-1191WB, 29-6 (WB03)
6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het opstarten van Bakers Café Maussen, 16-1665WB, 29-6 (23)
6221 ED, Wycker Brugstraat 58, het opsplitsen en/of verbouwen van de bovenverdiepingen tot enkele appartementen en/of (studenten)kamers, 16-1944WB, 1-7 (WB01)
6221 EH, Rechtstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-2006WB, 5-7 (WB01)
6221 EH, Rechtstraat 81, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1986WB, 5-7 (WB01)
6221 TV, Bloemenweg 30, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1110WB, 30-6 (WB02)
6221 VS, Jonkheer Ruysstraat 63, het wijzigen van de eengezinswoning in kamerverhuur, 16-1911WB, 29-6 (WB01)
6221 VW, Monseigneur Schrijnenstraat 1B01 tot en met 1C02, het legaliseren van de woningsplitsing en het bouwen van een dakkapel in de achtergevel, 16-1951WB, 1-7 (WB01)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstr 21, het legaliseren van een extra kamer naar aanleiding van een vergunningscheck gesplitste panden, 16-1969WB, 4-7 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 25, het legaliseren van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1818WB, 29-6 (WB02)
6222 AJ, Meerssenerweg 95B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1961WB, 4-7 (WB01)
6222 AL, Meerssenerweg 194, het legaliseren van zes wooneenheden, 16-1602WB, 5-7 (WB02)
6222 CP, Populierweg 53, het veranderen van de gezamelijke keuken in een kamer voor kamergewijze verhuur, 16-1963WB, 4-7 (WB01)
6222 PC, Klipperweg 16, het toevoegen van de activiteit bewerken van kabels, 16-1585WB, 4-7 (WB02)
6222 PC, Klipperweg 22A, het herbouwen van een bedrijfshal, 16-1718WB, 30-6 (23)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 15D, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1937WB, 1-7 (WB01)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 25D, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1936WB, 1-7 (WB01)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 25D, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1936WB, 5-7 (WB02)
6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 35B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1941WB, 1-7 (WB01)
6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 35C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1942WB, 1-7 (WB01)
6224 **, Koningsplein en Oranjeplein, het kappen van 31 bomen, 16-2009WB, 5-7 (WB01)
6224 **, Viaductweg ongenummerd, het oprichten van een onbemand dienstgebouw dat hoort bij de A2-tunnel, 16-1830WB, 4-7 (23)
6224 AL, Meerssenerweg 372, het legaliseren van de verbouwing tot zeven woningen, 16-2011WB, 5-7 (WB01)
6224 BZ, Professor Scholsstraat 28, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 16-1949WB, 1-7 (WB01)
6224 EH, Koningsplein 121, het verbouwen van van een studentenhuis met vijf kamers naar tien studio-appartementen, 16-1950WB, 1-7 (WB01)
6224 GP, Frankenstraat 187, het legaliseren van de woningsplitsing - kamergewijze verhuur, 16-1648WB, 1-7 (WB02)
6224 GS, Frankenstraat 124B, het splitsen van de bovenwoning in zes appartementen, 16-1012WB, 29-6 (WB03)
6224 GT, Frankenstraat 150A en 150B, het legaliseren van de woningsplitsing en het bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, 16-2003WB, 5-7 (WB01)
6224 GX, Koning Clovisstraat 50, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1780WB, 1-7 (WB02)
6224 GZ, Koning Clovisstraat 84, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-0967WB, 5-7 (WB03)
6224 HH, Keizer Arnulfstraat 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1122WB, 30-6 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 55, het splitsen van een woning, 16-1375WB, 5-7 (WB03)
6224 JB, Scharnerweg 91, het wijzigen van de verleende woningsplitsing, 16-2014WB, 5-7 (WB01)
6224 JD, Scharnerweg 137, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-2000WB, 5-7 (WB01)
6224 JJ, Scharnerweg 110, het kappen van een boom, 16-1958WB, 4-7 (WB01)
6224 KB, Nassaulaan 16B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1997WB, 5-7 (WB01)
6225 AT, Westrand 42, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1996WB, 5-7 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 7A, de legalisatie van een al gebouwde dakkapel aan de voorgevel, 16-1283WB, 4-7 (WB02)
6226 BD, Bergerstraat 66, het splitsen van de woning en de bestemming veranderen naar kamerverhuur, 16-1983WB, 5-7 (WB01)
6226 BD, Bergerstraat 66, het splitsen van de woning en de bestemming veranderen naar kamerverhuur, 16-0546WB, 29-6 (WB08)
6226 CJ, Secretaris Waberstraat 17, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1955WB, 4-7 (WB01)
6226 EB, Kapelstraat 28A, het legaliseren van de winkelruimte met bovenwoning tot twee woningen, 16-1985WB, 5-7 (WB01)
6226 GR, Burgemeester Cortenstraat 49A, het in orde maken van de brandcompartimentering tussen appartement en verhuurde kamers, 16-1924WB, 30-6 (WB01)
6227 AM, Demertstraat 23, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1147WB, 5-7 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 65, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1934WB, 1-7 (WB01)
6227 AV, Mathijs Heugenstraat 17, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1913WB, 30-6 (WB01)
6227 BG, Onder de Kerk 7A, het verbouwen van de huisartsenpraktijk tot woning voor twee studenten, 16-2004WB, 5-7 (WB01)
6228 CV, Radeborg 20, het plaatsen van een erfafscheiding, 16-1366WB, 5-7 (WB02)
6228 CV, Radeborg 20, het plaatsen van een tuinhuisje in de tuin, 16-1691WB, 30-6 (WB02)
6229 AV, De Beente 86, het uitbreiden van de winkel, 16-1654WB, 29-6 (23)
6229 XT, Maasvelderweg 42, het bouwen van een klompenhok, 16-1907WB, 4-7 (WB02)
6229 XT, Maasvelderweg 42, het bouwen van een klompenhok, 16-1907WB, 29-6 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
36c Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 15 juli 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.