Bekendmakingen week 28

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Abtstraat, het verwijderen van de poort, 18-1513WB, 3-7 (WB01)

6211 **, Frontensingel/Maagdendries ongenummerd, het realiseren van constructieve voorzieningen in verband met de gedeeltelijke sloop van de muur, 18-1357WB, 28-6 (WB02)

6211 **, Lindenkruis ongenummerd, het kappen van 6 bomen, 18-1512WB, 3-7 (WB01)

6211 **, Lindenkruis, het bouwen van 6 patiowoningen en 6 appartementen (fase 3.4), 18-0725WB, 29-6 (WB03)

6211 **, Sphinx Zuid blok 6, het realiseren van 36 grondgebonden woningen op een parkeergarage Sphinx Zuid Blok 6, 18-0562WB, 2-7 (WB02)

6211 **, Sphinx Zuid blok 7, het realiseren van 45 appartementen Sphinx Zuid blok 7, 18-0564WB, 3-7 (WB02)

6211 BG, Maastrichter Grachtstraat 33, het legaliseren van de woning voor kamerverhuur, 18-1056WB, 4-7 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 29, het naar voren plaatsen van de bestaande entreepui en het wijzigen van de lichtreclame, 18-1050WB, 28-6 (WB03)

6211 EK, Muntstraat 22, het plaatsen van gevelbelettering en een uithangbord, 18-1317WB, 3-7 (WB02)

6211 EM, Hoenderstraat 20, het vestigen van een afhaal en bezorglocatie waar geconsumeerd kan worden, 18-1422WB, 3-7 (23)

6211 EN, Kesselskade 65, het plaatsen van windschotten, 18-1480WB, 29-6 (WB01)

6211 GW, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het aanbrengen van gevelverlichting, 18-1478WB, 28-6 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 22, het verbouwen van de garage tot winkel, 18-1510WB, 3-7 (WB01)

6211 HT, Cortenstraat 2 en 2B, het verwijderen van de illegaal geplaatste markiezen en het aanbrengen van 2 zonneschermen, terrasverwarming en verlichtingsarmaturen, 18-1470WB, 28-6 (WB01)

6211 JG, Lang Grachtje 16, het aan de voor- en achterkant op de begane grond en 1e verdieping vervangen van de bestaande houten kozijnen door nieuwe houten kozijnen, 18-1154WB, 29-6 (WB03)

6211 JP, Sint Pieterstraat 62-64-66-68-68B, het slopen en herbouwen van de panden tot 7 appartementen, 18-0955WB, 29-6 (WB02)

6211 KB, Sint Lambertuslaan 3, het vervangen van de oude schuren/garages door een nieuwe schuur/garage en het kappen van 1 den, 18-0986WB, 29-6 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 24A, het wijzigen van de atelierruimte in een woning, 17-2488WB, 28-6 (WB02)

6211 LS, Merkatplantsoen ongenummerd, het kappen van 1 boom, 18-1511WB, 3-7 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 4, het transformeren van voormalig kazernegebouw naar tijdelijke onderwijsruimten in gebouw B, 18-1489WB, 29-6 (WB01)

6211 NA, Sint Servaasbolwerk 11A t/m 71E, het verduurzamen van de Aldenhofflat, 18-0695WB, 2-7 (WB02)

6211 NK, Calvariestraat 50A 01, het wijzigen van de bestemming winkelruimte in winkel met werkplaats, 18-1452WB, 29-6 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 40, het toevoegen van een appartement, 18-0123WB, 29-6 (WB03)

6211 ST, Grote Gracht 53, het oprichten van bedrijf Sup?, 18-1429WB, 29-6 (23)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 4 - 6, het vervangen van een dakraam door een dakkapel, 18-0795WB, 29-6 (WB02)

6212 GS, Wijngaardstraat 1, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1054WB, 28-6 (WB02)

6212 GT, Kalfstraat 27, het kappen van 2 bomen, 18-1436WB, 3-7 (WB02)

6213 BA, Cannerweg 121, het kappen van een boom, 18-1500WB, 2-7 (WB01)

6213 GC, Tongerseweg 241, het plaatsen van 3 dakkapellen aan de achterzijde, 18-1219WB, 29-6 (WB02)

6215 KA, Koninksemstraat 91, het kappen van 2 bomen, 18-1495WB, 2-7 (WB01)

6215 XX, Neptunushof 127, het uitbreiden van het woonhuis, 18-0918WB, 29-6 (WB02)

6216 EB, Keurmeestersdreef 200, het intrekken van de milieuvergunning - 2018-203894, 18-1424WB, 12-7 (WB05)

6216 EB, Keurmeestersdreef 200, het wijzigen van een bemand tankstation naar een onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief wasgelegenheid voor voertuigen - 2018-203810, 18-1403WB, 29-6 (23)

6216 EG, Brouwersweg 100, het verbouwen van kantoor naar 17 zelfstandige wooneenheden voor studentenkamers in gebouwdeel P4 verdieping 01, 18-0651WB, 3-7 (WB02)

6216 TJ, Schippersdreef 14A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1055WB, 4-7 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 222, het wijzigen van de bestemming voor terrasvergunning, 18-1476WB, 28-6 (WB01)

6217 KC, hoek Sint Annalaan 62-68 - Via Regia 2-20, het versterken van de uitkragende galerijen, 18-1516WB, 3-7 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 52, het aanmeren van een woonark, 18-1078WB, 28-6 (WB03)

6221 **, Plein 1992 ongenummerd, het plaatsen van een ster, 18-1080WB, 4-7 (WB08)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het verbouwen van de Mediamarkt Maastricht, 18-0544WB, 28-6 (WB02)

6221 BB, Sint Maartenspoort, het vervangen van de kozijnen en het vernieuwen van het voegwerk, 18-1508WB, 3-7 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, NZ093500647, 18-0132BM, 02-07 (BM01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 29A, het splitsen van de woning in 3 zelfstandige woningen, 18-0880WB, 29-6 (WB02)

6221 EC, Wycker Brugstraat 22B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1481WB, 29-6 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 52, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1483WB, 29-6 (WB01)

6221 EG, Rechtstraat 49A-49B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1501WB, 2-7 (WB01)

6221 EP, Wycker Heidenstraat 3, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1485WB, 29-6 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 1-1C01-1C02-2D01-2D02, het slopen van het interieur en het verwijderen van installaties, 18-1474WB, 28-6 (WB01)

6222 **, Kasteel Liebeekstraat, het voeren van groot onderhoud aan de appartementen (exterieur), 18-1487WB, 29-6 (WB01)

6222 **, Limmelderweg, NZ093500442, 18-0091BM, 02-07 (BM06)

6222 AK, Meerssenerweg 118, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0957WB, 28-6 (WB02)

6222 BA, Kasteel Liebeekstraat 21, het kappen van 1 boom, 18-1477WB, 28-6 (WB01)

6222 NW, Punterweg 32, het uitbreiden van het bedrijf, 18-1401WB, 27-6 (23)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 52, het intern verbouwen van de frituur (begane grond), 18-1074WB, 29-6 (WB02)

6224 **, tussen Prof. Cobbenhagenstraat - Voltastraat en Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat, het kappen van 82 bomen, 18-1519WB, 4-7 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 211A en Sionsweg 1, het kappen van 6 bomen, 18-1240WB, 29-6 (WB02)

6224 BD, Old Hickoryplein 1-25 en Professor Mullerstraat 2-6, het renoveren van 6 appartementen en 12 woningen en het transformeren van 12 winkels naar seniorenwoningen, 18-0597WB, 3-7 (WB02)

6225 **, Stadionweg tot Severenstraat ongenummerd, het realiseren van een langzaam-verkeerbrug over de Geusseltvijver, 18-1142WB, 3-7 (WB02)

6225 AC, Gravenstraat 2, het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten, 18-0936WB, 3-7 (WB02)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 89, het splitsen van een woning in 2 zelfstandige woningen, 18-0834WB, 28-6 (WB03)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het intern verbouwen van het woonhuis, 18-1502WB, 2-7 (WB01)

6225 EV, Regenboogschotel 13 ‘Ambyerveld kavel 24’, het bouwen van een woonhuis, 18-0930WB, 3-7 (WB02)

6225 GN, Acaciahoven 14, het maken van een aanbouw, 18-1504WB, 2-7 (WB01)

6225 KB, Appelhegge 33, het plaatsen van schuttingen met gemetselde pilaartjes in plaats van coniferenhaag, 18-1497WB, 2-7 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van de woning, 18-1517WB, 3-7 (WB01)

6226 AL, Friezenstraat 15, het uitbreiden van de woning met een aanbouw, 18-1431WB, 3-7 (WB02)

6226 XJ, Frankenstraat 1-13A, 2-6, 6A-10A / Parmastraat 7-13, 10-14 / Aartshertogenstraat 1-9, 11-15, 17-35 / Keizer Ottostraat 1-5, het vervangen van kozijnen, ramen en deuren in de voor- en achtergevel van diverse huizen en het uitvoeren van werkzaamheden aan daken en goten, 18-0978WB, 4-7 (WB03)

6227 AB, Akersteenweg 66, het wijzigen van de bestaande vluchtweg uit de bovenwoning, 18-0525WB, 3-7 (WB02)

6227 AD, Akersteenweg 162, het legaliseren van de kamergewijze verhuur in het pand, 18-1493WB, 30-6 (WB01)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1 t/m 20, het slopen van 20 woningen, 18-1064WB, 4-7 (WB03)

6227 SX, Veldstraat 61, het plaatsen van dakkapel aan voor- en achterzijde van de woning en het maken van een uitbouw aan de zijkant van de hoekwoning, 18-1505WB, 3-7 (WB01)

6228 GJ, Holdaal 49, het aanleggen van een parkeerplaats op het eigen terrein, 18-1520WB, 4-7 (WB01)

6228 GS, Meendaal 208, het starten van een kapsalon aan huis en het vervangen van de garagepoort door een poort met een deur, 18-1384WB, 4-7 (WB02)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het veranderen van het kozijn/pui, 18-1464WB, 4-7 (WB02)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 61, het bouwen van een bedrijfswoning op de plaats van de te verwijderen woonwagen, 18-1482WB, 29-6 (WB01)

6229 VX, Termileslaan 138, het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken, 18-1492WB, 30-6 (WB01)

6229 ZD, Krokusbeemd 55, het aanbouwen van een veranda aan de boerderij, 18-1041WB, 3-7 (WB02)

6229 ZE, Krokusbeemd 36A01, het uitbreiden van het pand met een werkruimte, 18-1097WB, 29-6 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM06 Definitief / instemmen saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 16 juli 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM06: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.