Bekendmakingen week 29

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AK, Bassin 88, het aanbrengen van een vogelwering in de gootconstructie, 17-1394WB, 5-7 (WB01)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van het goudleerbehang en de schoorsteenstukken, 17-1414WB, 10-7 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 3, het wijzigen van de voorgevel, 17-1110WB, 7-7 (WB03)

6211 EG, Muntstraat 3, het wijzigen van het interieur en de luchtbehandeling, 17-1111WB, 7-7 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 37, het plaatsen van reclame (uitsteekbak) tegen de gevel, 17-0808WB, 7-7 (WB02)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 2B, het legaliseren van de wijziging van kantoorfunctie naar functie van vakantiewoning, 17-1412WB, 7-7 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 47, het verplaatsen van brandscheidingen, 17-1035WB, 5-7 (WB03)

6211 ME, Tapijnkazerne 15, 16, 18, 19, en 25, het slopen van de gebouwen op de Tapijnkazerne, 17-1420WB, 10-7 (WB01)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6A, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1411WB, 7-7 (WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 34, het herinrichten van het pand, 17-1048WB, 5-7 (WB02)

6211 RL, Hoogfrankrijk 36, het herinrichten van de woning, 17-1403WB, 6-7 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 59A, het vervangen van het voegwerk en schilderwerk hout, 17-1417WB, 10-7 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 90, het doen van regulier onderhoud aan de gevel en het dak van de onderdoorgang, 17-1404WB, 6-7 (WB01)

6212 BC, Aylvalaan 22, het kappen van een atlasceder, 17-1378WB, 7-7 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 23, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 17-1012WB, 11-7 (WB03)

6212 CE, Papenweg 63, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1400WB, 6-7 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van 5 houten kozijnen in de achtergevel van het woonhuis, 17-0913WB, 7-7 (WB08)

6212 XK, Mergelweg 208, het nieuw bouwen van een woonwagenwoning, 17-1428WB, 11-7 (WB01)

6213 BE, Cannerweg 257, het realiseren van een voorzetgevel tegen de bestaande straatgevel, 17-1402WB, 6-7 (WB01)

6213 EC, Medoclaan 66, het kappen van bomen fase 3 t.b.v. sloop, verbouw en uitbreiding zorgcentrum Campagne, 17-1347WB, 11-7 (WB02)

6214 AA, Sint Annalaan 23A, het vestigen van een huisartsenpraktijk, 17-1162WB, 10-7 (WB02)

6214 PB, Sint Annadal 17G, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 3 kamers, 17-1415WB, 10-7 (WB01)

6214 XC, Archipelstraat 17, het kappen van een conifeer, 17-1313WB, 5-7 (WB02)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het realiseren van een tijdelijke stal als dierenverblijf, 17-1405WB, 7-7 (WB01)

6217 ** , Lage Fronten, het consolideren van verdedigingswerk en het realiseren van twee passages, 17-1430WB, 11-7 (WB01)

6219 AC, Bosscherweg 26, het bouwen van een pergola, 15-1392WB, 5-7 (WB02)

6221 ** , Parallelweg ong., het rooien van 2 bomen, 17-1338WB, 5-7 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 20, het vervangen/plaatsen van reclame, 17-0661WB, 10-7 (WB02)

6221 EK, Rechtstraat 66, het splitsen van de bovenwoning in 3 zelfstandige wooneenheden, 17-0056WB, 10-7 (WB02)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 55A, het renoveren van de voorgevel, 17-1423WB, 11-7 (WB01)

6222 EH, Sionsweg 39, het splitsen van het hoogspanningsstation LIMM150, 17-1077WB, 11-7 (23)

6222 NT, Galjoenweg 71, het oprichten van een schadeherstelbedrijf voor motorvoertuigen, 17-0146WB, 7-7 (23)

6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 29D, het wijzigen van de bestemming appartement naar studentenverhuur, 17-1288WB, 5-7 (WB02)

6224 CA, Professor Thomassenstraat 6, het plegen van verduurzamingsmaatregelen, 17-1090WB, 10-7 (WB02)

6224 GT, Frankenstraat 148B, het legaliseren/wijzigen van bestemming, 17-1398WB, 5-7 (WB01)

6224 GX, Koning Clovisstraat 58B, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 17-1354WB, 5-7 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 104, het kappen van bomen, 17-1422WB, 10-7 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 110, het oprichten van een bedrijf, 17-1299WB, 7-7 (23)

6225 **, Ambyerveld Stater 12  "kavel 19", het nieuw bouwen van een woning, 17-1323WB, 10-7 (WB02)

6225 AW, Westrand 132, het maken van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 17-0794WB, 10-7 (WB08)

6225 KJ, Karposthegge 47, het wijzigen van de bestemming wonen naar wonen met Bed & Breakfast, 17-1383WB, 10-7 (WB02)

6226 **, Wethouder van Caldenborghlaan 34-36, NZ093500761, 17-0112BM, 07-07 (BM04)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van een dakterras, 17-0068WB, 3-7 (WB08)

6226 BT, Weth van Caldenborghlaan 34, het herstellen van de ontstane openingen in de monumentale muur n.a.v. de sloop van een overkapping, 17-1113WB, 11-7 (WB03)

6227 BL, Dorpstraat 77, het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde, 17-1413WB, 7-7 (WB01)

6227 RX, Langwaterstraat 29, het vervangen van de schutting aan de zijkant van de woning, 17-0725WB, 11-7 (WB08)

6227 XV, Oude Molenweg 30, het aanbouwen van een erker, het vervangen van 2 gevelkozijnen en het aanpassen van het terras voorgevel, 17-1098WB, 10-7 (WB03)

6228 **, Borghaag ong., het kappen van een boom, 17-1418WB, 10-7 (WB01)

6228 XT, Maastrichterweg 7, het organiseren van wekelijkse schietoefeningen en vogelschieten en clubkampioenschap, 17-0801WB, 11-7 (23)

6229 ** , Joseph Bechlaan naast nr 100, het aanpassen van 2 bestaande liften in het station Maastricht Randwyck, 17-0748WB, 7-7 (WB02)

6229 VK, Hubert van Doornelaan 32, het verplaatsen van de bestaande woonwagen met aansluitend nieuwe pergola en het aanpassen van de loods, 17-1353WB, 10-7 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04  Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.