Bekendmakingen week 29

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Markt - Boschstraat, het vervangen van de stroom- en waterkasten, 18-1521WB, 5-7 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid Blok 2, het bouwen van een appartementencomplex inclusief parkeergarage, 18-1153WB, 9-7 (WB02)

6211 CJ, Markt 14, het realiseren van 3 extra kantoorruimtes op de zolder van het bestaande kantoorverzamelgebouw, 18-0723WB, 11-7 (WB02)

6211 CK, Markt 41 en Gubbelstraat 40, het draaien van de trap naar de kelder, het reinigen van de voorgevel en het verrichten van lichte herstelwerkzaamheden aan het voegwerk, het vervangen van 3 raamkozijnen, het vervangen van het plat dak, het herinrichten van de 2e en zolderverdieping, het aanbrengen van de benodigde brandwerende voorzieningen en het verplaatsen van de badkamer, 18-0914WB, 6-7 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 29, het naar voren plaatsen van de bestaande entreepui en het wijzigen van de lichtreclame, 18-1050WB, 6-7 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 57, het verhogen van de zoldervloer, 18-1442WB, 11-7 (WB02)

6211 ER, Jodenstraat 16, het legaliseren van de kamerverhuur (2 extra kamers op de begane grond), 18-1015WB, 5-7 (WB03)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 6, het plaatsen van gevelreclame, 18-1454WB, 6-7 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 10, het plaatsen van 7 airco units en diverse dakdoorvoeren t.b.v. installaties, 18-1548WB, 9-7 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 67-67A, het realiseren van 5 appartementen, 18-1537WB, 6-7 (WB01)

6212 GC, Jekerweg 58, het realiseren van een uitbouw en constructieve aanpassingen op de begane grond, 18-0817WB, 5-7 (WB02)

6213 AC, Trianonstraat 14-16, het parkeren op het eigen terrein, 18-1043WB, 10-7 (WB08)

6213 BA, Cannerweg 121, het kappen van 1 boom, 18-1500WB, 6-7 (WB02)

6214 **, Trichterveld, het oprichten van 55 woningen in de wijk Trichterveld, 18-0927WB, 6-7 (WB02)

6214 AR, Volksbondweg 4A, het kappen van 3 sparren in de tuin, 18-1545WB, 9-7 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 36, het kappen van 2 coniferen, 18-1376WB, 6-7 (WB02)

6215 EG, Drusushof 17, het starten van een eenmanszaak aan huis in handgemaakte babyartikelen, 18-1172WB, 10-7 (WB03)

6215 GJ, Vergiliushof 49A, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur in 3 wooneenheden, 18-0925WB, 9-7 (WB03)

6215 KA, Koninksemstraat 91, het kappen van 2 bomen, 18-1495WB, 9-7 (WB02)

6215 VL, Jupiterhof 27, het kappen van 1 conifeer, 18-1461WB, 6-7 (WB02)

6216 BN, Veldspaatstraat 4 (bij nummer 6), de nieuwbouw van een kantoorunit naast de bestaande woning, 17-2350WB, 10-7 (WB17)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 71, het kappen van 1 dennenboom, 18-1408WB, 5-7 (WB02)

6217 NP, Henri Jonaslaan 50, het legaliseren van de bestaande in- en uitrit, 18-1274WB, 10-7 (WB02)

6218 **, Zouwdal, het aanleggen van een fietspad en een groenzone, 18-0959WB, 11-7 (WB02)

6218 NA, Brusselseweg 807, NZ093502896, 18-0137BM, 29-06 (BM01)

6219 NT, Sortieweg 41, het uitbreiden van de bestaande opslagloods, 18-1439WB, 11-7 (23)

6219 PA, Fort Willemweg 1, het herstellen van het dak ter plaatse van het te slopen gebouwdeel, 18-1333WB, 10-7 (WB02)

6219 PG, Het Rondeel 24 (afvalbrengvoorziening), AA093501169, 18-0139BM, 06-07 (BM07)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9-11-13-15, het aanbrengen van verlichting - doosletters - uithangbakken, 18-1536WB, 6-7 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 3, het plaatsen van gevelreclame, 18-1272WB, 6-7 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 5, het maken van een doorbraak naar Cörversplein 6, 18-1547WB, 9-7 (WB01)

6221 GA, Stenenwal 31, het restaureren/herstellen van een deel van de kademuur, 18-1121WB, 5-7 (WB02)

6221 GJ, Heugemerweg nabij nr 30A, het plaatsen van een hekwerk, 18-1241WB, 5-7 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1543WB, 6-7 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het uitvoeren van kapwerkzaamheden aan bomen die afgekeurd zijn op basis van visuele boomveiligheidscontrole, 18-1556WB, 11-7 (WB01)

6222 BA, Kasteel Liebeekstraat 21, het kappen van 1 boom, 18-1477WB, 5-7 (WB02)

6222 CJ, Emmausstraat 16, het verlagen van de stoeprand ter hoogte van de oprit, 18-1553WB, 10-7 (WB01)

6222 EM, Mariënwaard 55, NZ093502895, 18-0140BM, 09-07 (BM01a)

6222 NE, Korvetweg 18, het inzamelen en sorteren van afvalstoffen - 2018-202548 en 2018-202544, 18-1011WB, 10-7 (WB02)

6222 NE, Korvetweg 18, het inzamelen en sorteren van afvalstoffen - 2018-202550, 18-1024WB, 6-7 (23)

6222 NE, Korvetweg 31 tot en met 37, het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, 18-1162WB, 10-7 (WB03)

6222 NZ, Fregatweg 46B en 46C, het realiseren van een overkapping, 18-1538WB, 6-7 (WB01)

6223 CK, Hertog van Brabantlaan 74, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 18-1540WB, 6-7 (WB01)

6224 GC, Marconistraat 45C, het plaatsen van een airco-buitenunit, 18-1159WB, 6-7 (WB03)

6224 LS, Heerderdwarsstraat 45A 01, het legaliseren van de zelfstandige wooneenheden, 18-1558WB, 11-7 (WB01)

6225 ES, Ambyerveld kavel 8, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 18-1544WB, 6-7 (WB01)

6225 KD, Oofthegge 8, het plaatsen/bouwen van een woonwagen, 18-1546WB, 9-7 (WB01)

6226 CD, Mockstraat 82, het verbouwen van het woonhuis, 18-1411WB, 11-7 (WB02)

6226 CP, Europalaan 36, het legaliseren van de kamerverhuur (6e kamer), 17-2062WB, 10-7 (WB17)

6226 ER, Adelbert van Scharnlaan L 4, het doorbreken van de muur tussen woonkamer en keuken, 18-1185WB, 5-7 (WB02)

6227 AE, Akersteenweg 236, het maken van een nieuwe inrit, 18-0717WB, 10-7 (WB02)

6227 RM, Haspengouw 201, het bouwen van een woonwagen, 18-1539WB, 6-7 (WB01)

6227 SZ, Veldstraat 18A, het kappen van 4 bomen, 18-1555WB, 11-7 (WB01)

6229 EG, Randwycksingel 25, gebruiksvergunning Randwycksingel 25, 18-1532WB, 5-7 (WB01)

6229 EG, Randwycksingel 25, het plaatsen van een naambord in voortuin, 18-1527WB, 5-7 (WB01)

6229 VX, Termileslaan 138, het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken, 18-1492WB, 6-7 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 30a-34a-38a, het plaatsen van 4 airco-buitenunits op maaiveldniveau, 18-1173WB, 6-7 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a), BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.