Bekendmakingen week 3

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Bekendmakingen

6211 AX, Boschstraat 72, het splitsen van het bestaande monumentale woonhuis in 7 zelfstandige wooneenheden, 17-0054WB, 10-1 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 23 t/m 31, het realiseren van units voor nachtverblijf, 16-2778WB, 10-1 (WB03)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het realiseren van het nieuwe winterterras en het aanpassen van de bestaande terrasheaters, 17-0028WB, 6-1 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 5, het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond, 16-2955WB, 4-1 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 6, het wijzigen van de handelsreclame Belcompany naar Vodafone, 16-2981WB, 4-1 (WB03)

6211 HM, Achter de Oude Minderbroeders 16A, het vervangen van een luifel, 16-3078WB, 4-1 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 20, het splitsen van het pand in kantoren en 8 studio's, 17-0065WB, 10-1 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 35-37, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 17-0053WB, 10-1 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 10C, het renoveren en verbouwen van het pand, 16-2840WB, 10-1 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 66, het maken van 3 nieuwe ramen in de zijgevels, 16-3116WB, 6-1 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het legaliseren van 27 zelfstandige woningen, 16-1719WB, 10-1 (WB03)

6211 RS, Capucijnenstraat 74A tot en met 74D, het legaliseren van de kamerverhuur en woningsplitsing, 16-3088WB, 5-1 (WB02)

6211 SG, Batterijstraat 53-59, het wijzigen van de bestemming, 16-2514WB, 4-1 (WB02)

6212 AD, Sint Pieterskade 26, het herbestemmen van het kantoorpand tot 42 woningen, 17-0057WB, 10-1 (WB01)

6212 GD, Jekerweg 64B, het kappen van 2 bomen, 16-3114WB, 9-1 (WB02)

6212 GN, Gardeniersstraat 10 - 12, het plaatsen van een cortenstaal wand van 2,20 meter in de achtertuin, 16-2964WB, 10-1 (WB08)

6213 KA, Vlijtingerbank 11, het kappen van 2 bomen, 17-0058WB, 10-1 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 1A, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3014WB, 4-1 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het oprichten van een restaurant Harvey, 16-2974WB, 6-1 (23)

6214 BB, Tongerseweg 52A, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0067WB, 10-1 (WB01)

6214 VJ, Gentiaanstraat 18, het legaliseren van de splitsing van het pand in 4 woningen, 17-0071WB, 10-1 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 288, het vergroten van de begane grond via een aanbouw van een tuinkamer, 16-3224WB, 6-1 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het splitsen van de woning in 3 appartementen (legalisatie), 16-2624WB, 5-1 (WB02)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 26, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 appartementen, 16-2995WB, 5-1 (WB02)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 3ABC, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3171WB, 9-1 (WB02)

6219 PB, Fort Willemweg 12D, het oprichten van een inrichting voor het repareren en onderhouden van personenauto's, 16-2873WB, 5-1 (23)

6219 PC, Lage Frontweg 9, een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, 17-0073WB, 10-1 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het realiseren van een stookruimte Lab-gebouw, 16-3271WB, 9-1 (WB02)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het vervangen van de bestaande handelsreclame door een nieuwe, 16-3006WB, 5-1 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 25B 01-25C-25D, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0055WB, 10-1 (WB01)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 22E, het omzetten van de winkel en woning naar zelfstandige woningen voor studenten, 17-0062WB, 10-1 (WB01)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het omzetten van kantoor naar woongebouw met 6 appartementen, 17-0059WB, 10-1 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 31, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame, het vervangen van het glas en het plaatsen van nieuwe entreedeuren, 17-0072WB, 10-1 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 81, het legaliseren van het splitsen van de woning in 3 woningen, 17-0038WB, 4-1 (WB01)

6221 EK, Rechtstraat 66, het splitsen van de bovenwoning in 3 zelfstandige wooneenheden, 17-0056WB, 10-1 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 1, het plaatsen van lichtreclame, 16-3119WB, 10-1 (WB08)

6221 TT, Bloemenweg 23, het uitbreiden van het woonhuis tot levensloopbestendige woning, 17-0033WB, 9-1 (WB02)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 11, het legaliseren van het studentenhuis, 17-0044WB, 6-1 (WB01)

6221AA, Nieuweweg 35, het wijzigen van het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen, 16-3238WB, 10-1 (23)

6222 AA, Borgharenweg ong. (Zinkwit terrein), het vrijmaken van het terrein (waaronder het kappen van bomen) van de bestaande begroeiing, 16-0714WB, 5-1 (WB02)

6222 AG, Meerssenerweg 49, het realiseren van een 4e studioappartement en het wijzigen van de voorgevel, 16-2847WB, 4-1 (WB03)

6222 AN, Mariënwaard 44, het kappen van bomen (verwijderen wildgroei), 17-0045WB, 9-1 (WB01)

6222 EN, Bersebastraat 11, het milieuneutraal veranderen en het vervangen van snelbrandoven 3 door snelbrandoven 6, 16-3073WB, 10-1 (WB03)

6223 **, Stuifkensweg ong., het kappen van een eikenboom, 16-3198WB, 4-1 (WB08)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van woningsplitsing en wijzigen van bedrijfsruimte begane grond, 17-0063WB, 10-1 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 77, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het monumentaal pand, 16-3315WB, 9-1 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 79, een aanvraag woningsplitsing, 17-0069WB, 10-1 (WB01)

6224 JC, Scharnerweg 103, het kappen van 1 boom, 17-0040WB, 4-1 (WB01)

6224 JC, Scharnerweg 103, het kappen van 1 boom, 17-0040WB, 6-1 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 92, het legaliseren van woningsplitsing, 17-0039WB, 4-1 (WB01)

6225 GV, Eikenhoven 75, het kappen van 1 dennenboom, 16-3347WB, 10-1 (WB02)

6225DA, Severenstraat 201, het oprichten van een jeu-de-bouleshal, 16-2907WB, 10-1 (23)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 17-0068WB, 10-1 (WB01)

6226 CB, Mockstraat 69, het omzetten van een woning naar onzelfstandige wooneenheden, 17-0061WB, 10-1 (WB01)

6227 BM, Dorpstraat 111, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 17-0066WB, 10-1 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 23, het legaliseren van de aanwezige rookgasafvoeren, 17-0064WB, 10-1 (WB01)

6229 **, Rudolf Dieselstraat 17, het plaatsen van een woonwagen, 16-3328WB, 9-1 (WB02)

6229 EV, Oxfordlaan ter hoogte van nr. 55, het kappen van 4 bomen, 17-0070WB, 10-1 (WB01)

6229 PP, Slagmolen 4A01, het aanbrengen van gevelreclame en een reclamezuil, 16-3182WB, 4-1 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.