Bekendmakingen week 3

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, Maastricht algemeen, het kappen van 15 bomen, 18-2848WB, 8-1 (WB02)

62** **, Wegbermen Limburglaan, Hoge Weerd, Rijksweg, Maasboulevard, Lage Kanaaldijk, Cannerweg, Meerssenerweg, Mariënwaard, Brusselseweg, NZ093502918, 18-0257BM, 29-11-2018, (BM07)

6211 **, Capucijnenstraat, het kappen van 1 boom, 18-2562WB, 8-1 (WB03)

6211 **, Maasboulevard, het realiseren van twee nieuwe loopbruggen met pontons en toegangspoort, 19-0033WB, 7-1 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 30, het verbouwen van het pand tot bowlingbaan met Prison Island en restaurant, 19-0022WB, 4-1 (WB01)

6211 CL, Markt 67, het splitsen van de bestaande woning naar 2 woningen, 19-0068WB, 8-1 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 5, het splitsen van de bestaande woning in 2 woningen, 19-0066WB, 8-1 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 5, het splitsen van de bestaande woning in 2 woningen, 19-0090WB, 9-1 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 53, het omzetten van kamers naar zelfstandige wooneenheden, 18-2554WB, 3-1 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 53, het splitsen van een pand in 24 studenteneenheden, 19-0057WB, 8-1 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 53, het splitsen van een pand in 24 studenteneenheden, 19-0094WB, 9-1 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 2-4, het toevoegen van 5 studentenkamers, 19-0067WB, 8-1 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 7, het oprichten van 3 nieuwbouwappartementen en 2 appartementen in de bestaande bouw, 19-0097WB, 9-1 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 25, het plaatsen van een buitenunit airco, 18-2252WB, 4-1 (WB08)

6211 GG, Eksterstraat 1C, het plaatsen van dakramen, 19-0104WB, 9-1 (WB01)

6211 GR, Minckelersstraat 2, het splitsen van 2 naar 3 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 6 wooneenheden, in 1 van de woningen, 19-0059WB, 8-1 (WB01)

6211 JA, Witmakersstraat 25A - 25F, het kappen van 2 bomen, 19-0035WB, 8-1 (WB01)

6211 JC, Achter de Molens 12ABC, het splitsen van de bestaande woning in 3 woningen, 19-0083WB, 8-1 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 17, het splitsen van een pand in 5 zelfstandige woningen, 19-0056WB, 8-1 (WB01)

6211 MZ, Polvertorenplein 17, het plaatsen van zonnepanelen, 18-2541WB, 9-1 (WB02)

6211 NC, Hertogsingel 29B, het splitsen van de woning naar 2 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 5 wooneenheden, in 1 van de woningen, 19-0069WB, 8-1 (WB01)

6211 NC, Hertogsingel 29B, het splitsen van de woning naar 2 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 5 wooneenheden, in 1 van de woningen, 19-0089WB, 9-1 (WB01)

6211 NG, Koningin Emmaplein 3, het splitsen van de woning in 5 woningen, 19-0037WB, 8-1 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 121, het omzetten van 2 appartementen en 2 studentenkamers naar 4 appartementen, 19-0078WB, 8-1 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 121, het wijzigen van 2 appartementen naar 4 voor kamergewijze verhuur, 19-0061WB, 8-1 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 18, het realiseren van 4 kamers voor verhuur aan studenten, 19-0046WB, 8-1 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 61, een aanvraag kamergewijze verhuur (voor 7 kamers), 19-0080WB, 8-1 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 91D, aanvraag kamerverhuur Capucijnenstraat 91D, 19-0011WB, 3-1 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 91D, een aanvraag voor kamerverhuur, 19-0047WB, 8-1 (WB01)

6211 SR, Grote Gracht 7, het vermelden van de activiteit schoenmakerij op de gevel van het winkelpand, 18-2151WB, 3-1 (WB03)

6211 WD, Andriespoort 16 - 18, het aanbrengen van wijzigingen aan de nieuwbouw (geveldetaillering, hoofdentree, traphal zuid, detaillering dakopbouw en goot), 18-2545WB, 7-1 (WB03)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 87, het plaatsen van zonnepanelen op het linker dakvlak, 19-0105WB, 9-1 (WB01)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 106, het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 19-0024WB, 6-1 (WB01)

6212 GE, Jekerweg 106, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, 19-0076WB, 8-1 (WB01)

6212 GE, Jekerweg 116, het renoveren en uitbreiden van het woonhuis, 18-1958WB, 4-1 (WB02)

6214 AL, Volksplein 18, het uitbreiden van de bestaande kamergewijze verhuur van 5 naar 8 wooneenheden, 19-0040WB, 8-1 (WB01)

6214 AN, Volksplein 44, het plaatsen van een nieuwe pui in de achtergevel op de begane grond en het aanbrengen van een wijziging op de begane grond, 18-2813WB, 8-1 (WB02)

6214 PE, Brouwersweg 9, het omzetten van 1 woning naar 3 woningen, 19-0042WB, 8-1 (WB01)

6214 VG, Seringenstraat 7A, het verbouwen van de winkel naar woning, 19-0081WB, 8-1 (WB01)

6215 AE, Tongerseweg 420, het maken van een aanbouw aan de achterzijde en het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde, 19-0026WB, 6-1 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het splitsen van de woning voor kamerverhuur, 5 kamers, 19-0092WB, 9-1 (WB01)

6215 TL, Lutetiahof 25, het bestaand kozijn aan voorgevel vervangen inclusief dubbel glas, 19-0034WB, 8-1 (WB01)

6217 **, Antoon van Elenstraat, AA093501042, 18-0273BM, 19-12-2018 (BM03)

6217 JD, Bilserbaan 19A – 19B, het wijzigen van de functie kantoor naar wonen en het herinrichten van het pand, 18-2436WB, 19-12-2018 (WB01)

6217 JD, Bilserbaan 19A – 19B, het wijzigen van de functie kantoor naar wonen en het herinrichten van het pand, 18-2436WB, 19-12-2018 (WB02)

6217 JE, Bilserbaan 63, het splitsen van de bestaande woning naar 5 woningen, 19-0053WB, 8-1 (WB01)

6217 PC, Pieter Poststraat 1-47 en Mathias Soironstraat 1-28 en 30-34, het slopen van een aantal woningen binnen een cultuurhistorisch attentiegebied Caberg fase II, 19-0014WB, 3-1 (WB01)

6217 SC, Cabergerweg 10, het splitsen van het bestaande pand, 19-0106WB, 9-1 (WB01)

6217 XH, Celestastraat 3, het omzetten naar kamergewijze verhuur, 19-0048WB, 8-1 (WB01)

6217 XH, Celestastraat 3, het omzetten van de woning naar kamergewijze verhuur, 19-0103WB, 9-1 (WB01)

6217 XZ, Fagotstraat 19, het kappen van 7 bomen, 18-2630WB, 3-1 (WB02)

6218 **, Zouwdalveste, het bouwen van 43 woningen Zouwdalveste kavel 42 tot en met 84 fase 2, 18-2235WB, 9-1 (WB02)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het plaatsen van gevelreclame, 19-0016WB, 3-1 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 24, het uitbreiden van de kamergewijze verhuur, 19-0091WB, 9-1 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 27B, het splitsen van de bestaande woning naar 4 woningen, 19-0062WB, 8-1 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 27B, het splitsen van de bestaande woning naar 4 woningen, 19-0101WB, 9-1 (WB01)

6221 CK, Lage Barakken 26, het omzetten van een woning naar een woning met kamergewijze verhuur, 19-0045WB, 8-1 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van 13 wooneenheden en een berging naar 15 wooneenheden, 19-0038WB, 8-1 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 35A, het uitbreiden met 1 verhuurbare kamer tot 9 kamers, 19-0039WB, 8-1 (WB01)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, NZ093500884, 18-0275BM, 21-12-2018 (BM01)

6222 AL, Meerssenerweg 218, het splitsen van 1 woning in 4 woningen en/of wooneenheden, 19-0052WB, 8-1 (WB01)

6222 AL, Meerssenerweg 218, het splitsen van 1 woning in 4 wooneenheden, 19-0087WB, 9-1 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 3, het wijzigen van de woning naar 6 kamers, 19-0060WB, 8-1 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 3, het wijzigen van de woning naar 6 kamers, 19-0093WB, 9-1 (WB01)

6222 NK, Sleperweg 30, het plaatsen van een opslagtank voor vloeibare stikstof, 19-0107WB, 9-1 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 49, het realiseren van een camperstalling, 18-2338WB, 7-1 (WB03)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 58, het legaliseren van kamerverhuur op de eerste en tweede verdieping, 19-0023WB, 4-1 (WB01)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 58A, het omzetten van de winkel op de begane grond naar 2 kamers, 19-0065WB, 8-1 (WB01)

6223 HD, Brigidastraat 67, het verbouwen van de bestaande schuur naar 4 woningen, 19-0054WB, 8-1 (WB01)

6224 **, Burgemeester Bauduinstraat/Burgemeestersplein/ Schepen van Panhuysstraat/Burgemeester Raatsstraat/ Burgemeester Nierstrastraat/Burgemeester Pijlstraat/Burgemeester van Oppenstraat/Dr. Schaepmanstraat/Morsestraat, het aanpassen en/of vernieuwen van de kozijnen van het renovatieproject 110 woningen Wittevrouwenveld, 19-0077WB, 8-1 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 20A en B, het splitsen van een woning in 3 appartementen, 19-0043WB, 8-1 (WB01)

6224 HR, Paltsstraat 3, het realiseren van kamerverhuur voor 4 wooneenheden, 19-0055WB, 8-1 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het splitsen van een woning naar 15 woningen, 19-0041WB, 8-1 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het splitsen van een woning naar 15 woningen, 19-0096WB, 9-1 (WB01)

6224 KD, Oranjeplein 34A en 34B, het splitsen van de woning, 19-0049WB, 8-1 (WB01)

6224 KD, Oranjeplein 34A en 34B, het splitsen van de woning, 19-0098WB, 9-1 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 120, het uitbreiden van de woonkamer over de bestaande bouw heen, 18-1985WB, 9-1 (WB02)

6224 XZ, Generaal Simpsonstraat 28, het splitsen van de zorgwoning, 19-0072WB, 8-1 (WB01)

6225 DA, Severenstraat 215, het aanleggen van 3 padelbanen, 19-0029WB, 7-1 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3A01, de realisatie van een zevende kamer voor ons klein hotel, 18-2149WB, 8-1 (WB02)

6226 CC, Mockstraat 44, het kappen van een naaldboom, 19-0015WB, 3-1 (WB01)

6226 CP, Europalaan 30, het uitbreiden van de kamerverhuur van 5 naar 7 kamers, 19-0036WB, 8-1 (WB01)

6226 XZ, Aartshertogenplein 1, een interne verbouwing waarbij onder andere sanitaire ruimtes worden toegevoegd en binnenwanden worden geplaatst, 19-0031WB, 7-1 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 41, het vervangen van de verzwakte overkapping en het slopen van een bouwvallige schuur naast de carport, 18-2208WB, 9-1 (WB03)

6227 SG, Op de Was 1B, het vervangen van de garagepoort door een kunststof glazen pui, 19-0109WB, 9-1 (WB01)

6227 TH, Kerkhofweg 2A01 en 2A02, het verbouwen van de voormalige feestzaal tot 3 woningen en het wijzigen van 5 wooneenheden tot 5 appartementen, 19-0079WB, 8-1 (WB01)

6228 **, Bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden, NZ093500068, 18-0255BM, 28-11-2018 (BM07)

6228 CZ, Notenborg 31, het kappen van 2 bomen, 19-0027WB, 6-1 (WB01)

6229 AV, De Beente 15, een aanvraag brandveilig gebruik, 18-2411WB, 8-1 (WB07)

6229 BC, Oude Maasstraat 33B, het splitsen van de bovenwoning naar 3 woningen, 19-0070WB, 8-1 (WB01)

6229 EG, Randwycksingel 25, vergunningsaanvraag brandveilig gebruik van een kinderopvang, 18-1532WB, 8-1 (WB07)

6229 PB, Molensingel 19, het veranderen van het bedrijf Tweewielerspecialist De Beente, 18-2851WB, 9-1 (23)

6229 ZD, Maasvelderweg 15, 25 en Krokusbeemd 55, het brandveilig gebruiken van diverse gebouwen gesitueerd op Maasveld, 19-0012WB, 3-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit 1 of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.